Formålet med ordningen er å bidra til å redusere faren for tap av menneskeliv og store, materielle verdier ved flom og skred, samt å bidra til tiltak for å bedre vassdragsmiljøet der det er forringet av tidligere inngrep.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Frist:
Søknadsfrist for innsendelse av søknad er 1. juli.


Feilinnsending:
Dersom det sendes inn med feil må faglig brukerstøtte kontaktes.

Kommuner, fylkeskommune, og eventuelt lag, organisasjoner eller privatpersoner for miljøtiltak.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen  Energi, miljø og klima.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Tjenesten krever sikkerhetsnivå 3.

Regelverk for tilskudd til flom- og skredforebyggende tiltak og miljøtiltak langs vassdrag (kap 1820. post 60 eller kap. 1820, post 72) ligger til grunn for søknaden. Obligatoriske vedlegg er spesifisert i søknadskjemaet.

Kontaktinformasjon

Region Øst:
Paul Christen Røhr
Epost:  pcr@nve.no
Telefon: 22959697 Mobil: 94507313

Region Sør:
Eirik Traae
eit@nve.no
Telefon: 22959771 Mobil:91627020

 Region Vest:
Jan Bakke Flore
jabl@nve.no

Region Midt:
Mads Johnsen
Epost: mjo@nve.no
Telefon: 22959920 Mobil: 48298280

Region Nord:
Reidun Ursin Nikolaisen
run@nve.no
Telefon: 22959638 Mobil:97502233

 Hovedkontor:
Camilla A. Nestegard
Epost: can@nve.no
Telefon: 22959427 Mobil: 97177577

Åpne kontaktskjema