Fordeling av formue og inntekt mellom kommunar (RF-1034) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har same frist for å levere RF-1034 som skattemeldinga.

Skal leverast av alle næringsdrivande som har stadbunden inntekt eller formue i fleire kommunar.

Du vil ha tilgang til dette skjemaet om du har tilgang til hovudskjemaet dette skjemaet er eit vedleggsskjema til.

Dette vedleggsskjemaet kan du leggje ved følgjande skjema :

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema