Søknad om utsett betaling av formuesskatt (RF-1361) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Kven kan kreve utsetting?

- Personleg eigar av aksjar

- Personleg deltakar i selskap med deltakarfastsetting og enkeltpersonføretak som har rekneskapsplikt etter rekneskapslova § 1-2 første ledd, eller etter utanlandske rettsreglar som svarer til reglane i rekneskapslova eller IFRS.

For selskap med deltakarfastsetting og enkeltpersonføretak er det et vilkår at det er rekneskapsmessig underskott i 2015.

Du har same frist for å levere RF-1361 som skattemeldinga.

Du vil ha tilgang til dette skjemaet om du har tilgang til hovudskjemaet dette skjemaet er eit vedleggsskjema til.

Trenger du hjelp?

Åpne kontaktskjema