Ordningen skal dekke deler av kostnadene for foretak som har dekket innreisekarantene for utenlandske arbeids- eller oppdragstakere. 

Du kan lese mer om hvilke krav som stilles til foretakene som kan få tilskudd på innreisekarantene.brreg.no

Du må fylle ut opplysninger om personene som har vært i karantene i en egen excel-mal. Du finner excel-malen og informasjon om hvordan du bruker den på Kompensasjonsordning for utgifter til innreisekarantene

Søknadene behandles helmaskinelt, men noen av søknadene vil bli plukket ut av køen for stikkprøvekontroller. Blir søknaden din plukket ut vil du få melding om dette i Altinn.

Oppgir du "forsettlig eller grovt uaktsomt" feil opplysninger i søknaden kan tilskuddsmottaker bli ilagt overtredelsesgebyr i tillegg til at uriktig eller for høyt utbetalt tilskudd vil bli krevd tilbakebetalt.

 

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Foretak som har hatt utgifter til innreisekarantene for utenlandske arbeids-eller oppdragstakere, vil kunne søke om tilskudd til delvis dekning av slike merkostnader. Ordningen dekker et fast beløp per arbeids-eller oppdragstaker per dag i innreisekarantene. 

Alle næringer som oppfyller vilkårene vil kunne søke.

Ordningen gjelder ikke de som bruker karantenehotell, kun når arbeidsgiver selv sørger for egnet oppholdssted.

 • Daglig leder
 • Styrets leder
 • Innehaver
 • Forretningsfører
 • Norsk representant
 • Kontaktperson i NUF
 • Bestyrende reder
 • Deltakere (kun fødselsnummer)
 • Komplementar (kun fødselsnummer)

Delegere tilgang til utfylling

Daglig leder, innehaver eller styrets leder i foretaket det søkes for kan delegere rettigheten til å fylle ut skjemaet til andre. 

Har du spørsmål om hvordan du gir rettigheter kan du kontakte Altinn på telefonnummer 75 00 60 00. Åpningstidene er 8.00-15.30 på hverdager.

Er revisoren eller regnskapsføreren registrert som foretakets revisor/regnskapsfører i Enhetsregisteret, har de tilgang til å fylle ut skjemaet.

Den enkelte medarbeider i revisor- og regnskapsførerforetakene har tilgang til å fylle ut hvis de har en av altinn-rollene:

 • Regnskapsfører med signeringsrett
 • Regnskapsfører uten signeringsrett
 • Regnskapsfører lønn
 • Ansvarlig revisor
 • Revisormedarbeider

Deleger tilgang til utfylling

Hvis foretaket har gjort avtale med en revisor eller regnskapsfører som ikke er registrert som foretakets revisor/regnskapsfører i Enhetsregisteret, må daglig leder, innehaver eller styrets leder i foretaket det søkes for gi den aktuelle revisor/regnskapsfører rettigheten til å fylle ut skjemaet.

Har du spørsmål om hvordan du gir rettigheter kan du kontakte Altinn på telefonnummer 75 00 60 00. Åpningstidene er 8.00-15.30 på hverdager.

Søknaden om tilskudd må signeres av en person med nøkkelrolle i foretaket

Disse er:

 • Daglig leder
 • Styrets leder
 • Innehaver
 • Norsk representant
 • Kontaktperson i NUF
 • Bestyrende reder
 • Deltakere (kun fødselsnummer)
 • Komplementar (kun fødselsnummer)

Søknaden må bekreftes av en autorisert regnskapsfører eller en revisor

I utgangspunktet kan de med følgende roller signere:

 • Daglig leder
 • Styrets leder
 • Innehaver
 • Deltaker (kun fødselsnummer)

Er revisoren eller regnskapsføreren registrert som foretakets revisor/regnskapsfører i Enhetsregisteret, kan i tillegg medarbeidere med følgende altinn-roller signere:

 • Ansvarlig revisor
 • Regnskapsfører med signeringsrett

Dersom revisoren eller regnskapsføreren ikke er registrert som foretakets revisor/regnskapsfører i Enhetsregisteret, så er det i utgangspunktet bare rollene daglig leder, styrets leder, innehaver eller deltaker hos revisor/regnskapsfører som kan signere. Skal andre enn daglig leder, styrets leder, innehaver eller deltaker hos revisor/regnskapsfører signere, må de få delegert rollen «Parallell signering».

Altinn-rolle

Skal du signere på vegne av et foretak, må du ha Altinn-rollen Parallell signering.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter.

Har du spørsmål om hvordan du gir rettigheter kan du kontakte Altinn på telefonnummer 75 00 60 00. Åpningstidene er 8.00-15.30 på hverdager.

Sikkerhetsnivå

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

Trenger du hjelp?

Kontakt brukerveiledningen ved Brønnøysundregistrene
Tlf 75 00 75 05

Åpne kontaktskjema