Her kan du registrere nye virksomheter, som for eksempel enkeltpersonforetak, foreninger, aksjeselskap, ansvarlige selskap, samvirkeforetak og stiftelser. De aller fleste organisasjonsformene kan bruke denne tjenesten.

Du kan også endre registrerte opplysninger, eller oppløse og slette virksomheten.

Du kan ikke bruke Samordnet registermelding til å melde opplysninger til Merverdiavgiftsregisteret.

 

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Tjenesten kan brukes av alle privatpersoner, men krever at du logger inn med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

Denne tjenesten kan du bruke for å melde opplysninger til Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Frivillighetsregisteret, NAV Aa-registeret, Virksomhets- og foretaksregisteret hos SSB, Stiftelsesregisteret og Skattedirektoratets register over upersonlige skattytere.

Signering

Når du skal signere meldingen vil du motta en signeringsoppgave i meldingsboksen din i Altinn. Meldingen blir ikke sendt til behandling før alle har signert. Mer om signering.

For å signere på vegne av en virksomhet, trenger du Altinn-rollen Signerer av Samordnet registermelding. Du kan se hvilke roller du har for en aktør på menypunktet Profil, Skjema og tjenester du har rettighet til. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Opplysninger som ikke kan meldes

Se opplysninger som ikke kan meldes elektronisk.

Personvern

Brønnøysundregistrenes personvernerklæring.

Skatteetaten har lansert en digital løsning for søknader til Merverdiavgiftsregisteret.  Det er denne tjenesten du skal bruke når du skal registrere deg for første gang, melde endring eller sletting.

Skal du signere på vegne av andre må du ha Altinn-rollen Begrenset signeringsrettighet eller Kontaktperson NUF for norskregistrerte foretak (NUF). Les mer om roller og rettigheter i Altinn.

Trenger du hjelp?

Kontakt brukerveiledning ved Brønnøysundregistrene
Tlf 75 00 75 00

Åpne kontaktskjema