For å utøve dette yrket og benytte yrkestittelen i Norge må du oppfylle noen minimumskrav regulert av norske lover og forskrifter. Er utdannelsen din tatt i utlandet må du søke om godkjenning/autorisasjon. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav og søknadsprosess.

Søknaden skal leveres elektronisk via tjenesten Søknad om spesialistgodkjenning. For å benytte søknadsskjemaet kreves det innlogging i Altinn. Hvis du ikke har et norsk ID-nummer kan du lage en egenregistrert brukerkonto. Registreringsprosedyren finner du her.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Søknaden kan kun sendes inn av yrkesutøver/enkeltpersoner.

Søknaden skal leveres elektronisk via tjenesten Søknad om autorisasjon og lisens som helsepersonell.

  • Kopi av identifikasjon (f. eks pass).
  • HPR-nummer (7 siffer)/ søker som ikke har norsk autorisasjon, må først søke Helsedirektoratet om autorisasjon.
  • Eventuelt navneendringsbevis. 
  • Kopi av godkjenning/kvalifikasjonsbevis som spesialist i annet land (utdanningsland ogeventuelt andre land som har godkjent spesialiteten). Denne skal legges ved påoriginalspråket og vedlagt en oversettelse til norsk eller engelsk.
  • Certificate of Current Professional Status/Certificate of Good Standing fra landet manhar jobbet i de tre siste månedene kan vedlegges. Denne vil bli vurdert innhentet i forbindelse med saksbehandlingen dersom denne ikke følger søknaden.

Merknader

  • Alle originaldokumenter og diplomer som ikke er utstedt på norsk, svensk, dansk eller engelsk, må oversettes til ett av disse språkene av statsautorisert translatør.
  • Originaloversettelser skal skannes med farge og lastes opp ved bruk elektronisk søknad. Ved bruk av papirsøknad legges fargekopi sammen med søknaden.
  • Originaldokumenter innsendt per post vil ikke bli returnert.
  • Dersom du allerede har konvertert din spesialistgodkjenning fra og til et annet EU/EØS-land, må du opplyse om dette.
  • Hvis du søker med fødsels- eller D-nummer trenger du ikke å legge ved kopi av id eller HPR-nummer. 

Språkkrav:

Nei. Det stilles ingen krav til at søker skal kunne ett bestemt språk.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

Man må ha norsk autorisasjon, jf. spesialistforskriftens § 7a, jf. helsepersonelloven § 48 a.

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal svare søker innen 1 måned etter at søknad om godkjenning er mottatt.
Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen 3 måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr: 

Konvertering av spesialistgodkjenning som tannlege: 3000 NOK.

Gebyr innbetales via Altinn når søknaden sendes inn.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak har du mulighet til å klage på dette vedtaket. Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI. 
Klagemuligheten gjelder også hvis godkjenningsmyndigheten ikke har overholdt saksbehandlingsfristen (se Saksbehandlingsfrister over). 

Godkjenningsmyndighet

Helsedirektoratet
Postboks 220, Skøyen,
0213 Oslo

E-post: godkjenning@helsedir.no
Tlf: 21 52 97 00

Åpne kontaktskjema