Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Tilskuddet blir gitt til jordbruksforetak som tilfredsstiller vilkårene for regionale miljøtilskudd. Mer informasjon om regionale miljøprogram finner du på Statsforvalterens nettsider. 

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start tjeneste

Driftsmelding: Pga. teknisk oppgradering er alle våre digitale løsning nede fra tirsdag 3.10. kl. 17.00 til onsdag 4.10. kl.7.00. Vi beklager ulempen dette medfører.

Om denne tjenesten

Skjemaet er tilgjengelig fra 15. september.

Frist for innlevering av søknad blir satt av fylket. Se veileder for fylket du søker i.

Alle foretak som fyller grunnvilkårene for produksjonstilskudd i jordbruket og som ellers fyller vilkårene for de enkelte tiltakene i Regionalt miljøprogram for fylket.

For å fylle ut dette skjemaet må du representere et landbruksforetak i Altinn. Du må ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller enkeltrettighet til tjenesten. 

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet for en aktør, kan du logge inn i Altinn og se under menypunktet ”Profil | Skjema og tjenester du har rettighet til”. Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg. Se Altinns hjelpesider for veiledning om roller og rettigheter.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Skjemaet skal brukes for å søke om tilskudd til miljøtiltak. 

I søknaden må du registrere alle miljøtiltakene du søker tilskudd til. De fleste tiltakene skal tegnes inn i elektronisk kart. 

Dersom du skal søke om tilskudd i flere fylker, må du sende inn ett skjema for hvert fylke.

Regionalt miljøtilskudd blir gitt til jordbruksforetak som utfører miljøtiltak i jordbruket. Hvert fylke har sitt eget regionalt miljøprogram. Mer informasjon om miljøprogrammet i det enkelte fylke finner du på Statsforvalterens nettsider.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål eller trenger veiledning.

Åpne kontaktskjema