I henhold til forskrift om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler § 9a...

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Ukentlig rapportering, senest innen torsdag kl. 24.00 i uken før slakting skal skje. Det registreres planlagt slakting og faktisk utført slakting.

Slakterier/pakkerier av oppdrettsfisk skal levere skjema.

Alle som har rett til å representere en aktør (enhet/person), har tilgang til skjemaet.

For å ha tilgang til tjenesten må du ha rollen Utfyller/ innsender, eller tilgang via lokal rolle eller enkeltrettighet.

I henhold til forskrift om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler § 9a...

Mattilsynet er skjemaeier. Fiskeridirektoratet mottar kopi av innsendte skjema.

Trenger du hjelp?

Mattilsynet svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjemaet:
postmottak@mattilsynet.no
tlf: 22 40 00 00

Åpne kontaktskjema