Skjemaet gjelder den årlige rapporteringen av data fra avløpsanlegg til statsforvalteren, Miljødirektoratet og SSB. Utslippsmengdene vil bli publisert på www.norskeutslipp.no

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Fristen for rapportering er 1. mars. Skjemaet er tilgjengelig fra 1. februar.

Det er kommunale og private avløpsanlegg som skal bruke skjemaet.

Logg inn på Altinn ved å bruke MinID, BankID, Buypass, Commfides eller BankID på Mobil.

For å ha tilgang til tjenesten må du ha Altinn-rollen Energi, miljø og klima . Mangler du den rollen, må du få noen i din virksomhet til å logge inn på Altinn og gi den til deg. Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Rapporteringsplikten fremgår av forurensningsforskriften og krav i tillatelser gitt av statsforvalteren.

Du kan lese mer om skjemaet hos Miljødirektoratet

Trenger du hjelp?

E-post: avlop@miljodir.no

Åpne kontaktskjema