Skjemaet gjelder den årlige rapporteringen av data fra avløpsanlegg til fylkesmennene, Miljødirektoratet og SSB. Utslippsmengdene vil bli publisert på www.norskeutslipp.no

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Fristen for rapportering er 1. mars. Skjemaet er tilgjengelig fra 1. februar.

Du må logge inn på Altinn ved bruk av MinID, BankID, Buypass, Commfides eller BankID på Mobil.

For å ha tilgang til tjenesten må du ha Altinn-rollen  Energi, miljø og klima .

Mangler du disse rollene må du få noen til å gi dem til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Rapporteringsplikten fremgår av forurensningsforskriften og krav i tillatelser gitt av fylkesmannen.

Du kan lese mer om skjemaet hos Miljødirektoratet

Trenger du hjelp?

E-post: avlop@miljodir.no

Åpne kontaktskjema