Kvalifisert person for ekomnettautorisasjon

For å utøve dette yrket og benytte yrkestittelen i Norge må du oppfylle noen minimumskrav regulert av norske lover og forskrifter. Er utdannelsen din tatt i utlandet må du søke om godkjenning/autorisasjon. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav og søknadsprosess. 

Søknad om autorisasjon gjøres via tjenesten Skjema for ekomnettautorisasjon (NKOMENA01)

Om denne tjenesten

Virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av ekomnett. Virksomheten som søker om autorisasjon må ha norsk organisasjonsnummer.

Autorisasjon innvilges til virksomheten, ikke en person, og er tilknyttet organisasjonsnummer. For at en virksomhet skal få autorisasjon må det være en heltidsansatt (kvalifisert person) som oppfyller forskriftskravene til utdanning og praksis. Det er denne personens kvalifikasjoner som blir vurdert.

  • Kopi av id.
  • Utdanning skal dokumenteres med vitnemål som viser fagplan eller annen relevant dokumentasjon.
  • Dokumentere ett års relevant praksis med attester, egenerklæring eller annen relevant dokumentasjon.

Merknader

  • Dokumentasjon av utdanning og praksis skal foreligge på norsk, svensk, dansk eller engelsk og skal være oversatt av offentlig godkjent translatør.

Tidligere var autorisasjonsområdet inndelt i flere fagområder: teleinstallatør (TIA), kabel-TV-installatør (KIA) og radioinstallatør (RIA). Fagområdene er nå slått sammen til ett fagområde, ekomnettautorisasjon (ENA).

Ekomnettautorisasjon gir mulighet for å utføre installasjon og vedlikehold av alle typer ekomnett som definert i ekomloven.

Autorisasjon innvilges til en virksomhet, ikke person, og er tilknyttet organisasjonsnummer. For at en virksomhet skal få autorisasjon må det være en heltidsansatt (kvalifisert person) som oppfyller forskriftskravene til utdanning og praksis. Det er denne personens kvalifikasjoner som blir vurdert.

Språkkrav:

Nei.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

De lovbestemte kravene for å ha rett til autorisasjon fremgår av autorisasjonsforskriften.

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal svare søker innen 1 måned etter at søknad om godkjenning er mottatt.
Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen 3 måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr: 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet krever gebyr for behandling av søknad om godkjenning på 4150 NOK.

Når autorisasjon innvilges genereres det en faktura med årsgebyr, som sendes til virksomheten. Siden autorisasjon innvilges til virksomhet, som er juridisk ansvarlig, er det virksomheten som skal betale årsgebyret.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak har du mulighet til å klage på dette vedtaket. Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI. 
Klagemuligheten gjelder også hvis godkjenningsmyndigheten ikke har overholdt saksbehandlingsfristen (se Saksbehandlingsfrister over). 

Godkjenningsmyndighet

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet
Postboks 93,
4791 Lillesand

E-post: firmapost@nkom.no
Tlf: 22 82 46 00

Besøksadresse: Nygård 1, Lillesand

Åpne kontaktskjema