Elsertifikatpliktige skal sende melding til NVE innen to uker etter at elsertifikatplikten har inntrådt. Alle som leverer kraft til sluttbruker, forbruker egenprodusert kraft eller kjøper kraft til eget forbruk på den nordiske kraftbørsen eller fra andre enn ordinære kraftleverandører er også elsertifikatpliktige. Nettselskap omfattes av sertifikatplikten når de leverer til kunder på leveringsplikt.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Den elsertifikatpliktige skal iht. forskrift om elsertifikater sende melding til NVE innen to uker etter at elsertifikatplikten har inntrådt. Elselsertifikatordningen trer i kraft 1. januar 2012, og eksisterende sertifikatpliktige aktører må sende melding til NVE senest 14. januar 2012.

Alle som er elsertifikatpliktige iht. lov om elsertifikater §16

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Energi, miljø og klima.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Kontaktinformasjon

Christine Birkeland
E-post: cbi@nve.no
Telefon: 22 95 98 76

Frida Hugaas Aulie
E-post: frau@nve.no
Telefon: 22 95 98 66

Kontaktperson man kontakter hvis søknadsskjema ikke er tilgjengelig i Altinn:
Seming Skau
E-post: shs@nve.no
Telefon: 22 95 94 17

Andre tekniske spørsmål henvises til:
NVE Brukerstøtte
E-post: brukerstotte@nve.no
Telefon: 22 95 92 72

Åpne kontaktskjema