Skjemaet brukes av nettselskapene for å rapportere endringer i anlegg i regional- og sentralnett

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal sendes inn årlig etter pålegg fra NVE.

Frist: 1.juni

Feilinnsending:

Dersom det sendes inn med feil må faglig brukerstøtte kontaktes.

Alle nettselskaper med anlegg i regionalnett.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Energi, miljø og klima.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Ole-Petter Kordahl
E-post: opko@nve.no
Telefon: 22959284

Åpne kontaktskjema