Kontaktskjemaet benyttes av privatpersoner som ønsker å sende inn henvendelser til Skatteetaten.

Start tjeneste

Skatteetatens tjenestetilbud påvirkes som følge av situasjonen med korona-viruset. For eksempel:

- Vi har begrenset mulig til å utstedet attester som krever stempel og signatur. Bestill derfor attesten kun om det er strengt nødvendig. Vi kan ikke si hvor lang tid det tar før du mottar attesten.

- Kontorene er stengt, men du kan kontakte oss i andre kanaler.

- ID-kontroll ved publikumsmottakene på skattekontorene er stengt inntil videre, men det er opprettet en ny, midlertidig rutine for håndtering av ID-kontroll.

På grunn av korona-situasjonen innfører regjeringen tiltakspakker og Skatteetaten letter på sanksjoner.

Om denne tjenesten

Sendes inn ved behov.

Innsending som privatperson: Ingen begrensninger.

Merk at dersom henvendelsen gjelder forhold knyttet til næringsvirksomhet (bedrift/organisasjon) så bør en annen utgave av skjemaet benyttes:

Kontaktskjema - Skatteetaten (næringsdrivende)

Dette vil sikre at henvendelsen og påfølgende mottakskvittering også blir synlig for Altinn-brukere med delegerte rettigheter for den bedrift/organisasjon som ved innsending står som avgiver av skjemaet. 

Kontaktskjemaet benyttes dersom du ønsker å ta skriftlig kontakt med Skatteetaten. Du mottar svaret via Altinn, og varsles på SMS og/eller epost når det er sendt ut.

Dersom du ikke er e-bruker kan du i noen tilfeller motta besvarelsen som brevpost.

Dette skjemaet er definert med private rettigheter, dvs at innsendt henvendelse, mottakskvittering og svar ikke vil kunne sees i Altinn av andre enn deg selv. 

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Kontaktinformasjon

Åpne kontaktskjema