Skjema for rapportering av oppgaver over betalinger til selvstendig næringsdrivende.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Årlig innlevering – frist 15. februar

2. januar: Altinn åpner for innrapportering av tredjepartsopplysninger

15. februar: Frist for innrapportering av tredjepartsopplysninger over betalinger til selvstendig næringsdrivende

1.mars: Frist for å få innsendte tredjepartsopplysninger med på forhåndsutfylt skattemelding

20. oktober: Siste frist for korrigeringer av tredjepartsopplysninger for foregående inntektsår

 

Korrigering

Man korrigerer feil i innsendte oppgaver ved å sende de inn på nytt med riktig beløp. Siste innsending gjelder.

Alle næringsdrivende oppdragsgivere som har kjøpt tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted i inntektsåret omfattes av opplysningsplikten og skal innrapportere det fakturerte beløpet.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider , Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett .

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet , Utfyller/Innsender eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Ansvarlig revisor .

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

 

For å rapportere tredjepartsopplysninger må opplysningspliktiges ni-sifrede organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret benyttes.

Sikkerhetsnivå 2

Opplysningsplikten for utbetalinger til selvstendig næringsdrivende følger av skatteforvaltningsloven § 7-10 e og skatteforvaltningsforskriften § 7-10-23 til § 7-10-25.

I tråd med målsettingen om økt elektronisk dialog tilbyr Skatteetaten to forskjellige skjemaer i Altinn som kan benyttes til innrapportering av opplysninger om betalinger til selvstendig næringsdrivende:

 

1. RF-1321 Betalinger til selvstendig næringsdrivende

Manuelt utfyllingsskjema ment for oppgavegivere som har få oppgaver å levere.

2. RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

I dette skjemaet kan du laste opp en eller flere XML-filer med tredjepartsopplysninger og sende inn (se "Beskrivelse av filformatet").

 

Trenger du hjelp?

E-post: grunnlagsdata@skatteetaten.no

Telefon: 800 80 000 (tastevalg 4-3-1)

Åpne kontaktskjema