Frivillig merverdiavgiftsregistrering

Enkelte virksomheter som i utgangspunktet ikke er mva-pliktig, kan søke om frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret.


Dette gjelder følgende virksomheter:

  • utleier av bygg og anlegg til mva-pliktig virksomhet 
  • bortforpaktere av landbrukseiendom 
  • utbygger av vann- og avløpsanlegg 
  • skogsveiforeninger 
  • virksomheter som stiller baneanlegg til disposisjon for mva-pliktig virksomhet.

Frivillig mva-registrering gir rett til fradrag for inngående mva på anskaffelser til virksomheten. Søknad om frivillig registrering gjøres på Skatteetatens nettsider.

Skatteetaten om å registrere i Merverdiavgiftsregisteret

Registrer virksomhet i Mva-registeret

Merverdiavgiftshåndboken om frivillig registrering (Skatteetaten)

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema