Oppstartsfinansiering

Innovasjon Norge har tre finansieringstjenester for nystartede innovative selskaper med et antatt betydelig verdiskapingspotensial og høye vekstambisjoner og de kan delfinansiere aktiviteter knyttet til markedsavklaring og kommersialisering.


Merk at det er høy etterspørsel etter denne støtteordningen og 2/3 av de søknadene Innovasjon Norge mottar oppfyller ikke kravene til nyhetsverdi og/eller vekstambisjoner. Sett deg derfor godt inn i kriteriene for tilskuddet og sjekk "Kvalifiser min idé" før du eventuelt søker.

Innovasjon Norge om oppstartsfinansiering

Kan du få finansiering fra Innovasjon Norge?

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema