ID-porten/MinID/BankID

ID-porten er den primære innloggingskanalen til Altinn og er en felles innloggingsløsning for mange offentlige tjenester.

Alternativ innlogging i Altinn

Fra oktober 2023 er det ikke lenger mulig å logge inn med Altinn kodebrev, sms-kode, passord eller virksomhetssertifikat på altinn.no. Vi anbefaler at du bruker MinID eller annen innloggingsmetode via ID-porten. Innloggingen endres kun på altinn.no og gjelder ikke maskin til maskin-kommunikasjon (regnskap- og lønnssystem). Der vil det fortsatt være mulig å autentisere seg med virksomhetssertifikat. Det vil også være mulig å logge inn på regnskap- og lønnssystem med Altinn kodebrev og sms-kode frem til dette etter hvert fases ut. For utviklere anbefaler vi å bruke testbrukere fra [Tenor]( https://www.digdir.no/felleslosninger/tenor-testdatasok/1284)

Diverse om innlogging

Her vil du finne ulike problemstillinger som kan dukke opp når det gjelder alternativ innlogging i Altinn.

Se opp for svindelforsøk

Vi opplever daglig at brukere mottar meldinger på SMS eller e-post fra aktører som utgir seg for å være Altinn. Formålet med de falske e-postene er å lure til seg sensitiv informasjon eller penger fra deg. Vi har samlet noen råd som kan hjelpe deg å identifisere falske meldinger.


Åpne kontaktskjema