ID-porten/MinID/BankID

ID-porten er den primære innloggingskanalen til Altinn og er en felles innloggingsløsning for mange offentlige tjenester.

Alternativ innlogging i Altinn

Her finner du ulike innloggingsmetoder som gir brukere som har behov som ikke dekkes av ID-porten muligheten til å logge inn i Altinn.

Diverse om innlogging

Her vil du finne ulike problemstillinger som kan dukke opp når det gjelder alternativ innlogging i Altinn.


Åpne kontaktskjema