ID-porten/MinID/BankID

ID-porten er den primære innloggingskanalen til Altinn og er ei felles innloggingsløysing for mange offentlege tenester.

Alternativ innlogging i Altinn

Frå november 2023 er det ikkje lenger mogleg å logge inn med Altinn kodebrev, sms-kode, passord eller verksemdssertifikat på altinn.no. Vi anbefaler at du brukar MinID eller annan innloggingsmetode via ID-porten. Innlogginga blir endra kun på altinn.no og gjeld ikkje maskin til maskin-kommunikasjon (rekneskaps- og lønnssystem). Der vil det framleis vere mogleg å autentisera seg med verksemdssertifikat. Det vil også vere mogleg å logge inn på rekneskaps- og lønnssystem med Altinn kodebrev og sms-kode fram til dette etter kvart blir fasa ut. For utviklarar anbefaler vi å bruke testbrukarar frå [Tenor](https://www.digdir.no/felleslosninger/tenor-testdatasok/1284)

Diverse om innlogging

Her finn du ulike problemstillingar som kan dukke opp når det gjeld alternativ innlogging i Altinn.

Se opp for svindelforsøk

Vi opplever daglig at brukere mottar meldinger på SMS eller e-post fra aktører som utgir seg for å være Altinn. Formålet med de falske e-postene er å lure til seg sensitiv informasjon eller penger fra deg. Vi har samlet noen råd som kan hjelpe deg å identifisere falske meldinger.


Åpne kontaktskjema