ID-porten/MinID/BankID

ID-porten er den primære innloggingskanalen til Altinn og er ei felles innloggingsløysing for mange offentlege tenester.

Alternativ innlogging i Altinn

Her finn du ulike innloggingsmetoder som gir brukarar som har behov som ikkje vert dekt av ID-porten høvet til å logge inn i Altinn.

Diverse om innlogging

Her finn du ulike problemstillingar som kan dukke opp når det gjeld alternativ innlogging i Altinn.


Åpne kontaktskjema