Hovedinnhold

Velg hva som skal vises i listen

Tema
Vis kun skjema/tjenester for dette området

Tjenesteeier/etat
Hvem tilbyr tjenesten?

 

Søkeresultat

1283 elementer i listen

Skjemanr. Skjemanavn Tjenesteeier/etat [asc]
Månedsrapport biomasse og lakselus
RF-1321 (Åpne skjemaet i Altinn) Betalinger til selvstendig næringsdrivende
RF-1322 (Åpne skjemaet i Altinn) Skadeforsikring - likningsoppgaver
RA-0514 (Åpne skjemaet i Altinn) Miljøvernutgifter i industri og bergverk
RA-700 (Åpne skjemaet i Altinn) Landbruksundersøkelsen 2016
NAV 23-05.05 Terminoppgave for produktavgift til folketrygden Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 13-07.05 Melding om yrkesskade/-sykdom under arbeid på norsk eller utenlandsk territorium Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-30.01 Inntekts- og skatteopplysninger – arbeidstaker som skal ha syke­penger, fødselspenger eller adopsjonspenger Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 80-00.05 Melding til/fra samordningsregisteret Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.25 Søknad om tilskudd til bedriftsintern opplæring Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.24 Refusjonskrav - Midlertidig sysselsettingstiltak Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.16 Fremmøteskjema ved deltakelse på arbeidspraksis - ordinær virksomhet Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.50 Refusjonskrav - Arbeid med bistand Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.05 Registreringsskjema for tiltaksarrangør Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.06 Tiltaksdeltakere Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.20 Refusjonskrav - Lønnstilskudd Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.15 Opplæringsplan - Arbeidspraksis ordinær virksomhet Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-20.05 Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som lider av en langvarig eller kronisk sykdom Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-20.12 Krav fra arbeidsgiveren om refusjon av sykepenger utbetalt til en arbeidstaker som er unntatt fra bestemmelsene om arbeidsgiveransvar Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-21.05 Forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperiode. Søknad om opptak Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-21.15 Forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden små bedrifter Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.22 Anmodning om utbetaling - Midlertidige sysselsettingstiltak, langtidsledige Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.19 Tilskudd til teknisk tilrettelegging Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.17 Refusjonskrav - Arbeidspraksis ordinær Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 14-04.10 Krav om svangerskapspenger til selvstendig næringsdrivende Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Åpne skjemaet i Altinn) Oppgjørsrapport (K27) fra NAV for refusjon av sykepenger, adopsjons- eller fødselspenger Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Åpne skjemaet i Altinn) Oppgjørsrapport K37 Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.23 Registreringsskjema for tiltaksarrangører - midlertidig sysselsettingstiltak Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 14-16.08 Avtale mellom selvstendig næringsdrivende/frilanser og NAV lokalt om arbeid i fødsels- eller adopsjonsperioden Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 13-07.08 Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført under tjeneste på skip eller under fiske/fangst Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 13-06.05 Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-08.03 Arbeidsgivers meldeplikt til NAV ved masseoppsigelser, permitteringer uten lønn og innskrenking i arbeidstiden Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.27 Refusjonskrav - Omstruktureringsstøtte Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.18 Refusjonskrav - Opplæring Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 10-07.28 Regning for døvetolking Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 05-08.06 Regning fysioterapeut Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 05-07.06 Regning psykolog Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 05-09.01 Regning kiropraktor Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-07.04 Vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom/sykmelding Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 10-07.10 Stønad til ortopediske hjelpemidler Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 10-07.12 Ferdigattest ortopediske hjelpemidler Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 05-06.20 Skjema for tannbehandling § 5-6 Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 05-06.22 Samleregning tannbehandling Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 05-04.12 Samleregning medisinsk behandling Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Åpne skjemaet i Altinn) Fakturaspesifikasjon pensjonsytelser Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Åpne skjemaet i Altinn) Sykefraværsstatistikk for IA-virksomheter Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Åpne skjemaet i Altinn) T09 Skatteoppgjørsrapport Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Åpne skjemaet i Altinn) T14 Trekkoppgjørsrapport Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 25-02.01 (Åpne skjemaet i Altinn) Arbeidsgivers oppfølgingsplan for sykmeldte Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 25-01.15 (Åpne skjemaet i Altinn) Bankkontonummer for refusjoner fra NAV til arbeidsgiver Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
BEST486 Melding om arbeid med asbest eller asbestholdig materiale Arbeidstilsynet
BEST154 Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade Arbeidstilsynet
NBR 5177 Søknad om Arbeidstilsynets samtykke (byggemelding) Arbeidstilsynet
595B Melding om registrering av bemanningsforetak Arbeidstilsynet
BEST369E (Åpne skjemaet i Altinn) Forhåndsmelding av arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid Arbeidstilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om godkjenning av renholdsvirksomhet Arbeidstilsynet
(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Årlig melding for godkjent renholdsvirksomhet Arbeidstilsynet
Søknad om tillatelse til å arbeide med asbest Arbeidstilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Henvendelse til Godkjenningsordningen for renhold Arbeidstilsynet
Fakturerings- og statistikkdata til Luftfartsverket Avinor AS
BUF-0001 (Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Søknad om tilskudd til frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner - nasjonal og internasjonal grunnstøtte, paragraf 13 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0002 (Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Søknad om tilskudd til frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner - nasjonal og internasjonal grunnstøtte, paragraf 14 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0003 (Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Søknad om tilskudd til frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner – Etableringstilskudd (paragraf 17) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0004 (Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om aktivitetstilskudd til familie- og likestillingspolitiske tiltak Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0013 (Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til sommerleir for barn med nedsatt funksjonsevne Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0007 (Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til drift for aktører som arbeider for å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0008 (Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til lokale samlivskurs Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0006 (Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om aktivitetstilskudd for å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0009 (Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til utviklingstiltak på samlivsområdet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0018 (Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til regelmessige aktiviteter for å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0016 (Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Søknad om tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0015 (Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om driftstilskudd til organisasjoner på barnevernområdet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0012 (Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0010 (Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Søknad om aktivitetstilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0014 (Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0011 (Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Søknad om driftstilskudd til organisasjoner som arbeider mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0005 (Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om driftstilskudd til familie- og likestillingspolitiske organisasjoner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0020 (Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner - driftstilskudd Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0021 (Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Søknad om tilskudd til frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner - internasjonal grunnstøtte for partipolitiske ungdomsorganisasjoner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0022 (Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til tiltak mot barnefattigdom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0019 (Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Søknad om tilskudd til frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner – uttrappingstilskudd, paragraf 19 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0023 (Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om aktivitetstilskudd for å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0024 (Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om driftstilskudd for å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0025 (Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om tilskudd til regelmessige aktiviteter for å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0028 (Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om tilskudd til lokale samlivskurs Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0029 (Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om tilskudd til utviklingstiltak på samlivsområdet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0030 (Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om aktivitetstilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0026 (Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om aktivitetstilskudd til familie- og likestillingspolitiske tiltak Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0027 (Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om driftstilskudd til familie- og likestillingspolitiske organisasjoner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0032 (Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til arbeid med universell utforming Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0031 (Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om driftstilskudd til organisasjoner som arbeider mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0034 (Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om driftstilskudd til organisasjoner på barnevernsområdet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0035 (Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0033 (Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0036 (Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0017 (Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0037 (Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om driftstilskudd til organisasjoner som jobber med tiltak for voldsutsatte barn Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0040 (Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om tilskudd til sommerleir for barn med nedsatt funksjonsevne med særskilt store hjelpebehov i regi av funksjonshemmedes organisasjoner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0038 (Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om tilskudd til tiltak mot barnefattigdom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0039 (Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om tilskudd til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0041 (Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0042 (Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BR-1010 (Åpne skjemaet i Altinn) Samordnet registermelding - registrering av nye og endring av eksisterende foretak og enheter Brønnøysundregistrene
BR-1019 Konsernmelding Brønnøysundregistrene
RR-0002 (Åpne skjemaet i Altinn) Årsregnskap Brønnøysundregistrene
RR-0004 (Åpne skjemaet i Altinn) Årsregnskap for skadeforsikring Brønnøysundregistrene
RR-0005 (Åpne skjemaet i Altinn) Årsregnskap for livsforsikring Brønnøysundregistrene
RR-0003 (Åpne skjemaet i Altinn) Årsregnskap for bank og finans Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Reservasjon mot adressert reklame Brønnøysundregistrene
Abandonering konkursbo Brønnøysundregistrene
Annen informasjon til kreditorer konkursbo Brønnøysundregistrene
Godkjente fordringer konkursbo Brønnøysundregistrene
Innberetninger konkursbo Brønnøysundregistrene
Utlodning – faktisk ledelse – eiere konkursbo Brønnøysundregistrene
Fordringsliste konkursbo Brønnøysundregistrene
Melding til Konkursregisteret Brønnøysundregistrene
Rettsbok konkursbo Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Jegeravgiftskort Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Dine opplysninger i Jegerregisteret Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Registrering i Frivillighetsregisteret (Samordnet registermelding) Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Frivillighetsregisteret, registrering i (Samordnet registermelding) Brønnøysundregistrene
BR-1013 (Åpne skjemaet i Altinn) Signeringsoppgave for Samordnet registermelding Brønnøysundregistrene
BR-1010 (Åpne skjemaet i Altinn) Registrere nye og endre eksisterende foretak og enheter - Samordnet registermelding Brønnøysundregistrene
RR-0007 (Åpne skjemaet i Altinn) Årsregnskap for verdipapirfond Brønnøysundregistrene
RR-0009 (Åpne skjemaet i Altinn) Årsregnskap for frivillig virksomhet - Foreninger Brønnøysundregistrene
RR-0010 (Åpne skjemaet i Altinn) Årsregnskap for ideelle organisasjoner med aktivitetsregnskap Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Bekreftelse fra Konkursregisteret Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Firmaattest Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Kopi av årsregnskap Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Pantattest Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Registerutskrift Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Rolleoversikt – næringsvirksomhet for enhet/foretak Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene for privatperson Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Pantattest privatperson Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Bekreftelse fra Konkursregisteret privatperson Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Rolleoversikt – næringsvirksomhet privatperson Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Rolleoversikt – utenfor næringsvirksomhet privatperson Brønnøysundregistrene
BR-1015/BR-1016 Anmodning om tildeling av D-nummer Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Konkursbehandling Brønnøysundregistrene
RR-0006 (Åpne skjemaet i Altinn) Årsregnskap for pensjonsforetak Brønnøysundregistrene
RR-0008 (Åpne skjemaet i Altinn) Årsregnskap satt opp etter funksjon Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Konsernstruktur Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Global Legal Entity Identifier Norway Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Stiftelse av aksjeselskap Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Registrering for enheter i offentlig forvaltning (Samordnet registermelding) Brønnøysundregistrene
Melding om behandling av personopplysninger Datatilsynet
Tillatelse til å drive kredittopplysningsvirksomhet Datatilsynet
ByggSøk Direktoratet for byggkvalitet
(Åpne skjemaet i Altinn) Sentral godkjenning for ansvarsrett Direktoratet for byggkvalitet
KJ-0001 (Åpne skjemaet i Altinn) Kjernejournal - Godkjenningsprøve Direktoratet for e-helse
MiljøRapp Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Mineralstatistikk - Bergverksberetning Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Utvinningsrett Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Drift på statens malmer og metaller Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Erverv av utvinnings-/undersøkelsesrett til forekomster av statens mineraler Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Undersøkelsesrett Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
A-001 Avgift for omsetning mv av petroleumsprodukter og løsningsmidler Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
B-001 Avgift for omsetning av sprengstoff og krutt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
C-001 Avgift for ilandføring av petroleumsprodukter i rørledning fra sjøen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-103 Rapport sprengningsuhell/-ulykke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-105 Rapport uhell med transport av farlig gods Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-130 Rapport om el-ulykke med personskade Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Melding av høyspenningsanlegg Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Kjemivåpenkonvensjonen - rapportskjema Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(Åpne skjemaet i Altinn) Elvirksomhetsregisteret (Registrering av foretak som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg, og reparerer elektrisk utstyr) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-127 Melding om arbeid iht forskrift om maritime elektriske anlegg, § 8 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-129 Erklæring om at prosjektering er i samsvar med forskrift om maritime elektriske anlegg § 6 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-128 Erklæring om at utførelse er i samsvar med forskrift om maritime elektriske anlegg § 6 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om håndtering av farlige stoffer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad og meldinger vedrørende håndtering av eksplosive varer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om bergsprengningsleder- og bergsprengersertifikat Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Uhell i virksomheter som håndterer farlig stoffer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Melding etter meldeplikten - farlige produkter (virksomheter) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Melding etter meldeplikten - farlige forbrukertjenester (virksomheter) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Samtykke for å reparere elektrisk utstyr hvis bruk er forbundet med særlig risiko, herunder elektromedisinsk utstyr Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Behandling av brannfarlig vare Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Tillatelse til å drive handel med eksplosiv vare Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Tillatelse til innsamling, mottak og tilintetgjøring av eksplosiv vare Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om sikkerhetsrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Melding om bruk av kjeler og beholdere Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om utgangsstoffer for eksplosiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Tillatelse til å fotografere, ta opp film eller lydopptak under hovedforhandling i straffesak Domstolene
Innrapportering av nettpåslag Enova
A01 (Åpne skjemaet i Altinn) A-melding Etatenes fellesforvaltning
A02 (Åpne skjemaet i Altinn) A-melding - innsending fra system Etatenes fellesforvaltning
A04 (Åpne skjemaet i Altinn) Melding om lønnet arbeid i hjemmet Etatenes fellesforvaltning
A05 (Åpne skjemaet i Altinn) Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon Etatenes fellesforvaltning
A06 (Åpne skjemaet i Altinn) A-melding - bestill avstemmingsinformasjon Etatenes fellesforvaltning
A08 (Åpne skjemaet i Altinn) Mine inntekter og arbeidsforhold - bestilling Etatenes fellesforvaltning
AFP-01 / AFP-02 (Åpne skjemaet i Altinn) Avtalefestet pensjon privat sektor, arbeidsgiverskjema Fellesordningen for AFP
800 Kapitaldekningsoppgave - kredittinstitusjoner og verdipapirforetak Finanstilsynet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, livsforsikringsselskaper Finanstilsynet
Foreløpige resultater/nøkkeltall Finanstilsynet
Spesifikasjon av bokførte tap og brutto utlån (morbank) Finanstilsynet
Tapsavsetninger og tap på utlån og garantier Finanstilsynet
700 Kapitaldekningsoppgave - forsikringsselskaper og pensjonskasser Finanstilsynet
KRT-1009 (Åpne skjemaet i Altinn) Halvårsoppgave for forvaltningsselskap og AIF-forvaltere Finanstilsynet
KRT-1006 (Åpne skjemaet i Altinn) Rapporteringsskjema for selskaper som driver inkassovirksomhet Finanstilsynet
3050 Regnskapsskjema for pensjonsfond Finanstilsynet
3052/3051 Regnskapsskjema for private pensjonskasser Finanstilsynet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, kredittforsikringsselskap Finanstilsynet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, skadeforsikringsselskap Finanstilsynet
KRT-1012 (Åpne skjemaet i Altinn) Oppgave for eiendomsmegling Finanstilsynet
KRT-1008 (Åpne skjemaet i Altinn) Halvårsoppgave for verdipapirforetak Finanstilsynet
KRT-1002 (Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Dokumentbasert tilsyn - Revisors egenmelding Finanstilsynet
KRT-1001 (Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Dokumentbasert tilsyn - Revisjonsselskapets egenmelding Finanstilsynet
KRT-1004 (Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Regnskapsførerselskapets egenmelding Finanstilsynet
KRT-1005 (Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Regnskapsførers egenmelding Finanstilsynet
KRT-1003 (Åpne skjemaet i Altinn) Rapportering fra utstederforetak ved Oslo Børs/Oslo Axess Finanstilsynet
KRT-1007 (Åpne skjemaet i Altinn) Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling Finanstilsynet
KRT-1010 (Åpne skjemaet i Altinn) Foretakets behandling av klientmidler med revisors uttalelse Finanstilsynet
Stresstest for skadeforsikringsselskaper Finanstilsynet
Stresstest for livsforsikringsselskaper Finanstilsynet
KRT-1011 (Åpne skjemaet i Altinn) Kvartalsoppgave for verdipapirfond Finanstilsynet
Etablering av forvaltningsselskap for verdipapirfond Finanstilsynet
Etablering av verdipapirforetak Finanstilsynet
Etablering av verdipapirfond Finanstilsynet
Etablering av forretningsbank Finanstilsynet
Etablering av sparebank Finanstilsynet
Tillatelse til å yte investeringstjenester Finanstilsynet
Registrering av forsikringsmeglingsforetak Finanstilsynet
Etablering av finansieringsforetak Finanstilsynet
Tillatelse til etablering av forsikringsselskap Finanstilsynet
Autorisasjon som regnskapsførerselskap Finanstilsynet
Bevilling til å drive inkassovirksomhet Finanstilsynet
Godkjenning som revisjonsselskap Finanstilsynet
Tillatelse til å drive eiendomsmegling mot godtgjørelse Finanstilsynet
Tillatelse til å drive virksomhet som børs eller autorisert markedsplass Finanstilsynet
Godkjenning av depotmottaker for verdipapirfond Finanstilsynet
KRT-1015 (Åpne skjemaet i Altinn) Årsregnskap med revisjonsberetning for verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond Finanstilsynet
KRT-1017 (Åpne skjemaet i Altinn) Revisorregisteret – Registrering av opplysninger om revisjonsselskaper Finanstilsynet
KRT-1018 (Åpne skjemaet i Altinn) Revisorregisteret – Registrering av opplysninger om ansvarlige revisorer Finanstilsynet
KRT-1025 (Åpne skjemaet i Altinn) Periodisk vedleggsskjema Finanstilsynet
KRT-1021 (Åpne skjemaet i Altinn) Omsetningstall for revisjonsforetak Finanstilsynet
KRT-1019 (Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om personlig konsesjon for regnskapsfører-, revisor-, eiendomsmegling- og inkassoområdet Finanstilsynet
KRT-1041 (Åpne skjemaet i Altinn) Nøkkeltall, Bank - konsolidert Finanstilsynet
KRT-1042 (Åpne skjemaet i Altinn) Nøkkeltall, Bank – Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1043 (Åpne skjemaet i Altinn) Nøkkeltall, Skadeselskap – Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1045 (Åpne skjemaet i Altinn) Nøkkeltall, Livselskap – Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1047 (Åpne skjemaet i Altinn) Nøkkeltall, Pensjonskasser – Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1049 (Åpne skjemaet i Altinn) Nøkkeltall, Finansieringsforetak – Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1060 (Åpne skjemaet i Altinn) Generelt vedleggsskjema- Finanstilsynet Finanstilsynet
KRT-1029 (Åpne skjemaet i Altinn) Forsikringsselskapenes interne klagebehandling Finanstilsynet
RA-0645 (Åpne skjemaet i Altinn) Pensjonskassenes Offentlige Regnskaps- og Tilsynsrapportering (PORT) Finanstilsynet
KRT-1070 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV – Likviditet LCR – ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1071 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Likviditet LCR - konsolidert Finanstilsynet
KRT-1072 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Uvektet kjernekapitalandel – ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1073 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Uvektet kjernekapitalandel -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1074 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Likviditet NSFR -­ ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1075 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Likviditet NSFR -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1076 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Store engasjementer -­ ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1077 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Store engasjementer -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1078 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Kapitaldekning -­ ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1079 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Kapitaldekning -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1081 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - FINREP -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1082 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Tap på utlån sikret i fast eiendom - ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1083 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Tap på utlån sikret i fast eiendom - konsolidert Finanstilsynet
KRT-1090 (Åpne skjemaet i Altinn) Rapport 700 - Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1091 (Åpne skjemaet i Altinn) Rapport 700 - Konsolidert Finanstilsynet
KRT-1092 (Åpne skjemaet i Altinn) Rapport 800 - Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1093 (Åpne skjemaet i Altinn) Rapport 800 - Konsolidert Finanstilsynet
KRT-1084 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Sikkerhetsstilte eiendeler - ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1085 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Sikkerhetsstilte eiendeler - konsolidert Finanstilsynet
KRT-1100 (Åpne skjemaet i Altinn) Solvens II - Kvantitativ årsrapportering - Foretak Finanstilsynet
KRT-1101 (Åpne skjemaet i Altinn) Solvens II - Kvantitativ årsrapportering - Gruppe Finanstilsynet
KRT-1026 (Åpne skjemaet i Altinn) Sikkerhetsstillelser Finanstilsynet
KRT-1175 (Åpne skjemaet i Altinn) IKT-risiko Finanstilsynet
KRT-1102 (Åpne skjemaet i Altinn) Solvens II - Kvantitativ kvartalsrapportering - Foretak Finanstilsynet
KRT-1103 (Åpne skjemaet i Altinn) Solvens II - Kvantitativ kvartalsrapportering - Gruppe Finanstilsynet
KRT-1161 (Åpne skjemaet i Altinn) AIFM Reporting Finanstilsynet
KRT-1170 (Åpne skjemaet i Altinn) Rapportering av klager Finanstilsynet
KRT-1160 (Åpne skjemaet i Altinn) AIF reporting Finanstilsynet
KRT-1121 (Åpne skjemaet i Altinn) Utkontrakteringer Finanstilsynet
KRT-1111 (Åpne skjemaet i Altinn) Solvensmarginrapportering for pensjonskasser Finanstilsynet
KRT-1113 (Åpne skjemaet i Altinn) Stresstester for pensjonskasser Finanstilsynet
KRT-1087 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV – Likviditet AMM – konsolidert Finanstilsynet
KRT-1086 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV – Likviditet AMM – ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1027 (Åpne skjemaet i Altinn) Forsikringsbevis for forsikringsformidlere Finanstilsynet
KRT-1102b (Åpne skjemaet i Altinn) Solvens II - Kvantitativ kvartalsrapportering - 3. landsfilialer Finanstilsynet
KRT-1104 (Åpne skjemaet i Altinn) Solvens II - Finansiell stabilitet - kvartalsrapportering – Foretak Finanstilsynet
KRT-1105 (Åpne skjemaet i Altinn) Solvens II - Finansiell stabilitet - kvartalsrapportering – Gruppe Finanstilsynet
KRT-1108 (Åpne skjemaet i Altinn) Solvens II - Dag 1-rapportering – Foretak Finanstilsynet
KRT-1108b (Åpne skjemaet i Altinn) Solvens II - Dag 1-rapportering - 3. landsfilialer Finanstilsynet
KRT-1109 (Åpne skjemaet i Altinn) Solvens II - Dag 1-rapportering - Gruppe Finanstilsynet
Fangstdagbok Fiskeridirektoratet
Landings- og sluttseddelregisteret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - matfisk-/stamfisk-/FoU-konsesjoner, laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - klekkeri og/eller settefiskkonsesjoner, laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - skjell- og/eller skalldyrkonsesjoner Fiskeridirektoratet
Lønnsomhetsskjema fiskeoppdrett, klekkeri/settefiskanlegg Fiskeridirektoratet
Lønnsomhetsskjema fiskeoppdrett (matfisk- og stamfiskanlegg) Fiskeridirektoratet
Søknad om adgang i deltakerregulerte fiskerier i forbindelse med eierskifte eller utskifting av fartøy som deltar Fiskeridirektoratet
FD-0005 (Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om opptak i fiskermanntallet Fiskeridirektoratet
Innmelding av fiskefarkost til registrering Fiskeridirektoratet
Søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet
Årsoppgave for fiskefartøy Fiskeridirektoratet
Melding om rømming Fiskeridirektoratet
Rapportering for undervisningkonsesjon Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - matfiskkonsesjoner, andre fiskearter enn laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - klekkeri- og/eller settefiskkonsesjoner, andre fiskearter enn laks og ørret Fiskeridirektoratet
Resultatrapportering - FoU Fiskeridirektoratet
Særskilt skjema for søknad om tillatelse til havbeite Fiskeridirektoratet
(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Registrering av turistfiske Fiskeridirektoratet
FD-0003 (Åpne skjemaet i Altinn) Miljørapportering Fiskeridirektoratet
FD-0006 (Åpne skjemaet i Altinn) Driftsplaner for akvakulturanlegg i sjøvann Fiskeridirektoratet
FD-0001 (Åpne skjemaet i Altinn) Månedsrapport biomasse Fiskeridirektoratet
FD-0007 (Åpne skjemaet i Altinn) Nytek Fiskeridirektoratet
Tillatelse til hvalfangst Fiskeridirektoratet
Tillatelse til selfangst Fiskeridirektoratet
Tillatelse til trålfiske i Nordsjøen (Nordsjøtråltillatelse) Fiskeridirektoratet
FD-0021 (Åpne skjemaet i Altinn) Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon Fiskeridirektoratet
FD-0020 (Åpne skjemaet i Altinn) Lisens for fiske i annet lands sone Fiskeridirektoratet
FD0012 Dispensasjon fra forbudet mot bruk av ruser Fiskeridirektoratet
FD0028 Dispensasjon fra veieplikten – transport av fisk Fiskeridirektoratet
Ringnottillatelse Fiskeridirektoratet
Tillatelse til torsketråling Fiskeridirektoratet
Tillatelse til brislingfiske Fiskeridirektoratet
Snurrevadtillatelse Fiskeridirektoratet
Seinottillatelse Fiskeridirektoratet
Tillatelse til fiske i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) Fiskeridirektoratet
Tillatelse for utlendinger til å drive fiske mv. innenfor norsk fiskerigrense Fiskeridirektoratet
FD-0026 Registrering i Fiskeridirektoratets kjøperregister Fiskeridirektoratet
FD-0043 Registrering for bruk av kystfiskeappen Fiskeridirektoratet
Tillatelse til omsetting av agn Fiskernes Agnforsyning SA
Legemiddelgrossisters omsetning - oppdrettsfisk Folkehelseinstituttet
Legemiddelgrossisters omsetning - kunderegister Folkehelseinstituttet
Legemiddelgrossisters omsetning Folkehelseinstituttet
Rapportering Reseptregisteret Folkehelseinstituttet
Godkjenning som skadedyrbekjemper Folkehelseinstituttet
Tillatelse til å utnytte en forsvarsviktig oppfinnelse Forsvaret
Tillatelse til enkeltstående tilfeller av luftfotografering eller opptak med luftbårne sensorsystemer Forsvaret
Godkjenning av forsøksdyravdeling Forsøksdyrutvalget
Godkjenning av dyreforsøk Forsøksdyrutvalget
Løyve for transport for funksjonshemmede Fylkeskommunene
Persontransport i rute innenlands med motorvogn eller fartøy Fylkeskommunene
Drosjeløyve Fylkeskommunene
Selskapsvognløyve Fylkeskommunene
Søknad om konsesjon til anlegg av skitau Fylkesmannsembetene
Garantierklæring, jf. forskrifter om taubaner Fylkesmannsembetene
Godkjenning av offentlige og private sykehus til å foreta inngrep etter lov om sterilisering Fylkesmannsembetene
Konsesjon for taubaner for persontransport, herunder skitau, skitrekk og stolheiser Fylkesmannsembetene
Søknad om garantilott Garantikassen for fiskere
Søknad om arbeidsledighetstrygd - fellesmelding Garantikassen for fiskere
F9-4 Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk Helsedirektoratet
AHB-S7 Søknad fra panthaver om tillatelse til å selge alkoholholdig drikk Helsedirektoratet
Skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk på tog og fly Helsedirektoratet
Laboratorium og røntgeninstitutt – Etablering Helsedirektoratet
Medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet Helsedirektoratet
Godkjenning av sykehus som utfører transplantasjonsinngrep Helsedirektoratet
Godkjenninger innen human-medisinsk bruk av bioteknologi Helsedirektoratet
Genmodifiserte organismer (GMO) Helsedirektoratet
Skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk på skip Helsedirektoratet
Tilvirkningsbevilling for alkoholholdig drikk Helsedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Rapportering på tilskudd fra Helsedirektoratet Helsedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd fra Helsedirektoratet Helsedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om data fra Norsk pasientregister (NPR) Helsedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming Helsedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknadsskjema for spesialistgodkjenning Helsedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering av særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Helsedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om autorisasjon og lisens som helsepersonell Helsedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Avtale om direkteoppgjør for fylkeskommuner, kommuner og foretak Helsedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Avtale om direkteoppgjør for privatpraktiserende behandler Helsedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Mitt kundeforhold - lån og tilskudd i Husbanken Husbanken
Dykkerbevis klasse A og B Høgskolen i Bergen
Tillatelse til å være advokat ved Høyesterett Høyesterett
Søknad om utsetting av genmodifiserte organismer (GMO) Klima- og miljødepartementet
Byggesak – Søknad etter plan- og bygningsloven Kommunene
Salgsbevilling for salg av alkohol opptil 4,7 % Kommunene
Serveringsbevilling Kommunene
Skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikke Kommunene
Godkjenning av lokaler for tatoverings- og hulltakingsvirksomhet Kommunene
Tillatelse til anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt Kommunene
Tillatelse til opplag av fartøy Kommunene
Utslipp fra bensinstasjoner, bussterminaler mv. Kommunene
Tillatelse til visning, salg og utleie av film og videogram Kommunene
Utslipp fra boligfelt, hytteby og campingplass i separat anlegg Kommunene
Melding av lokaler for frisør- og hudpleievirksomhet Kommunene
Flyselskapenes billettpriser Konkurransetilsynet
KT-0301 Innmelding av kraftpriser Konkurransetilsynet
Varsel om endring av standard variabel kraftpris til husholdningskunde Konkurransetilsynet
KT-0101 Alminnelig melding av foretakssammenslutning Konkurransetilsynet
KT-0201 Fullstendig melding av foretakssammenslutning Konkurransetilsynet
Godkjenning av opptakssentral Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjoner som krever inn og fordeler vederlag til rettighetshavere i henhold til bestemmelser om avtalelisens Kulturdepartementet
Godkjenning av oppkrevings- og fordelingsorganisasjon (følgerett) Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjon som oppkrever og fordeler vederlag for offentlig fremføring av lydopptak av utøvende kunstneres prestasjoner Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjon som oppkrever og fordeler tilleggsvederlag Kulturdepartementet
SafeSeaNet Kystverket
Tillatelse til tiltak som kan endre sjøverts ferdsel Kystverket
Tillatelse til oppsetting av fyrlys, sjømerker, mv. Kystverket
Tillatelse for bruk av farvann utenom havnedistrikt Kystverket
Tillatelse til dumping av masse og gjenstander i sjø Kystverket
Tillatelse til tiltak i statlige fiskerihavner Kystverket
Tillatelse til bygging av kaianlegg mv. Kystverket
Tillatelse til oppsetting av anlegg for navigasjonsveiledning Kystverket
Tillatelse til totalisatorvirksomhet Landbruks- og matdepartementet
SLF-163 Melding om virksomhetsoverdragelse i avløserordningen Landbruksdirektoratet
SLF-151 Søknad om avløsertilskudd ved sykdom mv Landbruksdirektoratet
SLF-052 (Åpne skjemaet i Altinn) Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Landbruksdirektoratet
SLF-910 Grøfting og gjødsling Landbruksdirektoratet
SLF-900 Melding om foryngelseshogst i Marka/Søknad om hogst i foreslått verneområde i Marka Landbruksdirektoratet
SLF-902 Søknad om bygging av landbruksvei Landbruksdirektoratet
SLF-916 Søknad om tilskudd til drift i vanskelig terreng Landbruksdirektoratet
SLF-918 Rapportering av skogfond for måleopplysninger Landbruksdirektoratet
SLF-359 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Landbruksdirektoratet
SLF-360 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv Landbruksdirektoratet
M-0160 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Landbruksdirektoratet
Søknad om erstatning for rein drept av fredet rovvilt Landbruksdirektoratet
SLF-356 Egenerklæring om konsesjonsfrihet for bebygd eiendom med nedsatt konsesjonsgrense Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Skogfondssystemet Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Erstatningsordningene i landbruket Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Kvoteordningen for melk Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av landbruksvarer og tilskudd til norsk produksjon av bearbeidede landbruksvarer (RÅK) Landbruksdirektoratet
Tillatelse til reindrift Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Prisutjevningsordningen for melk Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Melding i forbindelse med prisutjevningsordningen for melk Landbruksdirektoratet
Tillatelse til ervervsmessig husdyrhold Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om regionalt miljøtilskudd Landbruksdirektoratet
SLF-056 (Åpne skjemaet i Altinn) Endring av bankkontonummer for landbruksforetak Landbruksdirektoratet