Hovedinnhold

Velg hva som skal vises i listen

Tema
Vis kun skjema/tjenester for dette området

Tjenesteeier/etat
Hvem tilbyr tjenesten?

 

Søkeresultat

1202 elementer i listen

Skjemanr.SkjemanavnTjenesteeier/etat [asc]
Månedsrapport biomasse og lakselus
NAV 23-05.05 Terminoppgave for produktavgift til folketrygden Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 13-07.05 Melding om yrkesskade/-sykdom under arbeid på norsk eller utenlandsk territorium Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-30.01 Inntekts- og skatteopplysninger – arbeidstaker som skal ha syke­penger, fødselspenger eller adopsjonspenger Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 80-00.05 Melding til/fra samordningsregisteret Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Åpne skjemaet i Altinn) A­a-melding (Melding til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret) Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 25-01.10 Melding om sjøfolk til Maritimt arbeidsgiver-/arbeidstakerregister Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.25 Søknad om tilskudd til bedriftsintern opplæring Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.24 Refusjonskrav - Midlertidig sysselsettingstiltak Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.16 Fremmøteskjema ved deltakelse på arbeidspraksis - ordinær virksomhet Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.50 Refusjonskrav - Arbeid med bistand Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.05 Registreringsskjema for tiltaksarrangør Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.06 Tiltaksdeltakere Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.20 Refusjonskrav - Lønnstilskudd Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.15 Opplæringsplan - Arbeidspraksis ordinær virksomhet Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-20.05 Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som lider av en langvarig eller kronisk sykdom Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-20.12 Krav fra arbeidsgiveren om refusjon av sykepenger utbetalt til en arbeidstaker som er unntatt fra bestemmelsene om arbeidsgiveransvar Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-21.05 Forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperiode. Søknad om opptak Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-21.15 Forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden små bedrifter Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-36.05 Søknad fra selvstendig næringsdrivende om opptak/endring i forsikring for tillegg til sykepenger og foreldrepenger ved fødsel og adopsjon Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.22 Anmodning om utbetaling - Midlertidige sysselsettingstiltak, langtidsledige Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.19 Tilskudd til teknisk tilrettelegging Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.17 Refusjonskrav - Arbeidspraksis ordinær Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 14-04.10 Krav om svangerskapspenger til selvstendig næringsdrivende Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Åpne skjemaet i Altinn) Oppgjørsrapport (K27) fra NAV for refusjon av sykepenger, adopsjons- eller fødselspenger Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Åpne skjemaet i Altinn) Oppgjørsrapport K37 Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.23 Registreringsskjema for tiltaksarrangører - midlertidig sysselsettingstiltak Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 14-16.08 Avtale mellom selvstendig næringsdrivende/frilanser og NAV lokalt om arbeid i fødsels- eller adopsjonsperioden Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 13-07.08 Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført under tjeneste på skip eller under fiske/fangst Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 13-06.05 Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-08.03 Arbeidsgivers meldeplikt til NAV ved masseoppsigelser, permitteringer uten lønn og innskrenking i arbeidstiden Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.28 Søknadsskjema jobbskapingsprosjekter Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.31 Refusjonskrav - Tilskudd til jobbskapingsprosjekt Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.29 Refusjonskrav - driftsstøtte Jobbskapingsprosjekt Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.27 Refusjonskrav - Omstruktureringsstøtte Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.18 Refusjonskrav - Opplæring Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 10-07.28 Regning for døvetolking Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 05-08.06 Regning fysioterapeut Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 05-07.06 Regning psykolog Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 05-09.01 Regning kiropraktor Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-07.04 Vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom/sykmelding Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 10-07.10 Stønad til ortopediske hjelpemidler Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 10-07.12 Ferdigattest ortopediske hjelpemidler Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 05-06.20 Skjema for tannbehandling § 5-6 Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 05-06.22 Samleregning tannbehandling Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 05-04.12 Samleregning medisinsk behandling Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Åpne skjemaet i Altinn) Fakturaspesifikasjon pensjonsytelser Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Åpne skjemaet i Altinn) Sykefraværsstatistikk for IA-virksomheter Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Åpne skjemaet i Altinn) T09 Skatteoppgjørsrapport Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Åpne skjemaet i Altinn) T14 Trekkoppgjørsrapport Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 25-02.01(Åpne skjemaet i Altinn) Arbeidsgivers oppfølgingsplan for sykmeldte Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 25-02.03(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 25-01.15(Åpne skjemaet i Altinn) Bankkontonummer for refusjoner fra NAV til arbeidsgiver Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
BEST486 Riving/fjerning av asbest eller asbestholdig materiale Arbeidstilsynet
BEST154 Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade Arbeidstilsynet
NBR 5177 Søknad om Arbeidstilsynets samtykke (byggemelding) Arbeidstilsynet
595B Melding om registrering av bemanningsforetak Arbeidstilsynet
BEST369E(Åpne skjemaet i Altinn) Forhåndsmelding av arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid Arbeidstilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om godkjenning av renholdsvirksomhet Arbeidstilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Årlig melding for godkjent renholdsvirksomhet Arbeidstilsynet
Fakturerings- og statistikkdata til Luftfartsverket Avinor AS
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner - nasjonal og internasjonal grunnstøtte, paragraf 13 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner - nasjonal og internasjonal grunnstøtte, paragraf 14 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner – Etableringstilskudd (paragraf 17) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om aktivitetstilskudd til familie-og likestillingspolitiske tiltak Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0013(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til sommerleir for barn med nedsatt funksjonsevne Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0007(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til drift for aktører som arbeider for å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til lokale samlivskurs Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om aktivitetstilskudd for å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0009(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til utviklingstiltak på samlivsområdet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til regelmessige aktiviteter for å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0016(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0015(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om driftstilskudd til organisasjoner på barnevernområdet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0012(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne - aktivitetstilskudd Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0010(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om aktivitetstilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0011(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om driftstilskudd til organisasjoner som arbeider mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0017(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne - driftstilskudd Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0005(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om driftstilskudd til familie- og likestillingspolitiske organisasjoner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0020(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner - driftstilskudd Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BR-1010(Åpne skjemaet i Altinn) Samordnet registermelding - registrering av nye og endring av eksisterende foretak og enheter Brønnøysundregistrene
BR-1019 Konsernmelding Brønnøysundregistrene
RR-0002(Åpne skjemaet i Altinn) Årsregnskap for små, store og øvrige selskap Brønnøysundregistrene
RR-0004(Åpne skjemaet i Altinn) Årsregnskap for skadeforsikring Brønnøysundregistrene
RR-0005(Åpne skjemaet i Altinn) Årsregnskap for livsforsikring Brønnøysundregistrene
RR-0003(Åpne skjemaet i Altinn) Årsregnskap for bank og finans Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Reservasjon mot adressert reklame Brønnøysundregistrene
BR-1015B Anmodning om tildeling av D-nummer Brønnøysundregistrene
Abandonering konkursbo Brønnøysundregistrene
Annen informasjon til kreditorer konkursbo Brønnøysundregistrene
Godkjente fordringer konkursbo Brønnøysundregistrene
Innberetninger konkursbo Brønnøysundregistrene
Utlodning – faktisk ledelse – eiere konkursbo Brønnøysundregistrene
Fordringsliste konkursbo Brønnøysundregistrene
Melding til Konkursregisteret Brønnøysundregistrene
Rettsbok konkursbo Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Jegeravgiftskort Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Dine opplysninger i Jegerregisteret Brønnøysundregistrene
BR-1031(Åpne skjemaet i Altinn) Registrering i Frivillighetsregisteret (Samordnet registermelding) Brønnøysundregistrene
BR-1031(Åpne skjemaet i Altinn) Frivillighetsregisteret, registrering i (Samordnet registermelding) Brønnøysundregistrene
BR-1013(Åpne skjemaet i Altinn) Signeringsoppgave for samordnet registermelding Brønnøysundregistrene
BR-1010(Åpne skjemaet i Altinn) Registrere nye foretak og enheter - Samordnet registermelding Brønnøysundregistrene
RR-0007(Åpne skjemaet i Altinn) Årsregnskap for verdipapirfond Brønnøysundregistrene
RR-0009(Åpne skjemaet i Altinn) Årsregnskap for frivillig virksomhet - Foreninger Brønnøysundregistrene
RR-0010(Åpne skjemaet i Altinn) Årsregnskap for ideelle organisasjoner Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Bekreftelse fra Konkursregisteret Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Firmaattest Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Kopi av årsregnskap Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Pantattest Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Registerutskrift Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Rolleoversikt – næringsvirksomhet for enhet/foretak Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene for privatperson Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Pantattest privatperson Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Bekreftelse fra Konkursregisteret privatperson Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Rolleoversikt – næringsvirksomhet privatperson Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Rolleoversikt – utenfor næringsvirksomhet privatperson Brønnøysundregistrene
BR-1015/BR-1016 Anmodning om tildeling av D-nummer Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Konkursbehandling Brønnøysundregistrene
RR-0006(Åpne skjemaet i Altinn) Årsregnskap for pensjonsforetak Brønnøysundregistrene
RR-0008(Åpne skjemaet i Altinn) Årsregnskap satt opp etter funksjon Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Konsernstruktur Brønnøysundregistrene
Datatilsynets meldesystem Datatilsynet
Tillatelse til å drive kredittopplysningsvirksomhet Datatilsynet
5161 Søknad om godkjenning av foretak Direktoratet for byggkvalitet
ByggSøk Direktoratet for byggkvalitet
Godkjenning av foretak for ansvarsrett etter Plan- og bygningsloven Direktoratet for byggkvalitet
(Åpne skjemaet i Altinn) MiljøRapp Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Mineralstatistikk - Bergverksberetning Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Utvinningsrett Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Drift på statens malmer og metaller Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
A-001 Avgift for omsetning mv av petroleumsprodukter og løsningsmidler Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
B-001 Avgift for omsetning av sprengstoff og krutt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
C-001 Avgift for ilandføring av petroleumsprodukter i rørledning fra sjøen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-103 Rapport sprengningsuhell/-ulykke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-105 Rapport uhell med transport av farlig gods Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-130 Rapport om el-ulykke med personskade Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Melding av høyspenningsanlegg Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Kjemivåpenkonvensjonen - rapportskjema Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-135(Åpne skjemaet i Altinn) Registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-127 Melding om arbeid iht forskrift om maritime elektriske anlegg, § 8 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-129 Erklæring om at prosjektering er i samsvar med forskrift om maritime elektriske anlegg § 6 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-128 Erklæring om at utførelse er i samsvar med forskrift om maritime elektriske anlegg § 6 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-139 Melding om sikkerhetsrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om håndtering av farlige stoffer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad og meldinger vedrørende håndtering av eksplosive varer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om bergsprengningsleder- og bergsprengersertifikat Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Uhell i virksomheter som håndterer farlig stoffer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Melding etter meldeplikten - farlige produkter (virksomheter) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Melding etter meldeplikten - farlige forbrukertjenester (virksomheter) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Samtykke for å reparere elektrisk utstyr hvis bruk er forbundet med særlig risiko, herunder elektromedisinsk utstyr Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Samtykke for å reparere elektrisk utstyr hvis bruk er forbundet med farlig risiko, herunder elektrisk utstyr til bruk i eksplosjonsfarlig område Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Automatiseringsleder (Tillatelse til å forestå utførelse og vedlikehold, herunder reparasjon av elektriske anlegg, innenfor et begrenset virkefelt) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Faglig ansvarlig for forsyningsanlegg (Tillatelse til å forestå utførelse og vedlikehold, herunder reparasjon av elektriske anlegg, innenfor et begrenset virkefelt) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Behandling av brannfarlig vare Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Samtykke for å forestå eller utføre offentlig kontroll av elektriske anlegg i henhold til pålegg om stedlig el-tilsyn Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Heisinstallatør (Tillatelse til å forestå utførelse og vedlikehold, herunder reparasjon av elektriske anlegg, innenfor et begrenset virkefelt) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Tillatelse til å drive handel med eksplosiv vare Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Tillatelse til innsamling, mottak og tilintetgjøring av eksplosiv vare Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Tillatelse til å fotografere, ta opp film eller lydopptak under hovedforhandling i straffesak Domstolene
Innrapportering av nettpåslag Enova
AFP-01 / AFP-02(Åpne skjemaet i Altinn) Avtalefestet pensjon privat sektor, arbeidsgiverskjema Fellesordningen for AFP
800 Kapitaldekningsoppgave - kredittinstitusjoner og verdipapirforetak Finanstilsynet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, livsforsikringsselskaper Finanstilsynet
Foreløpige resultater/nøkkeltall Finanstilsynet
Spesifikasjon av bokførte tap og brutto utlån (morbank) Finanstilsynet
Tapsavsetninger og tap på utlån og garantier Finanstilsynet
700 Kapitaldekningsoppgave - forsikringsselskaper og pensjonskasser Finanstilsynet
KRT-1009(Åpne skjemaet i Altinn) Kvartalsoppgave for forvaltningsselskap for verdipapirfond Finanstilsynet
KRT-1006(Åpne skjemaet i Altinn) Rapporteringsskjema for selskaper som driver inkassovirksomhet Finanstilsynet
3050 Regnskapsskjema for pensjonsfond Finanstilsynet
3052/3051 Regnskapsskjema for private pensjonskasser Finanstilsynet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, kredittforsikringsselskap Finanstilsynet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, skadeforsikringsselskap Finanstilsynet
KRT-1012(Åpne skjemaet i Altinn) Oppgave for eiendomsmegling Finanstilsynet
KRT-1008(Åpne skjemaet i Altinn) Kvartalsoppgave for verdipapirforetak Finanstilsynet
KRT-1002(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Dokumentbasert tilsyn - Revisors egenmelding Finanstilsynet
KRT-1001(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Dokumentbasert tilsyn - Revisjonsselskapets egenmelding Finanstilsynet
KRT-1004(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Regnskapsførerselskapets egenmelding Finanstilsynet
KRT-1005(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Regnskapsførers egenmelding Finanstilsynet
Rapportering av store engasjementer Finanstilsynet
KRT-1003(Åpne skjemaet i Altinn) Rapportering fra utstederforetak ved Oslo Børs/Oslo Axess Finanstilsynet
KRT-1007(Åpne skjemaet i Altinn) Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling Finanstilsynet
KRT-1010(Åpne skjemaet i Altinn) Foretakets behandling av klientmidler med revisors uttalelse Finanstilsynet
Stresstest for skadeforsikringsselskaper Finanstilsynet
Stresstest for livsforsikringsselskaper Finanstilsynet
KRT-1011(Åpne skjemaet i Altinn) Fondsinformasjon til kvartalsoppgave for forvaltningsselskap for verdipapirfond Finanstilsynet
KRT-1022(Åpne skjemaet i Altinn) Likviditetsrapportering - LCR (Liquidity Coverage Ratio) Finanstilsynet
KRT-1023(Åpne skjemaet i Altinn) Likviditetsrapportering - NSFR (Net Stable Funding Ratio) Finanstilsynet
Tillatelse for jurister til å være ansvarlig megler Finanstilsynet
Etablering av forvaltningsselskap for verdipapirfond Finanstilsynet
Etablering av verdipapirforetak Finanstilsynet
Etablering av verdipapirfond Finanstilsynet
Etablering av forretningsbank Finanstilsynet
Etablering av sparebank Finanstilsynet
Tillatelse til å yte investeringstjenester Finanstilsynet
Registrering av forsikringsmeglerforetak Finanstilsynet
Eiendomsmeglerbrev Finanstilsynet
Etablering av finansieringsforetak Finanstilsynet
Tillatelse til etablering av forsikringsselskap Finanstilsynet
Autorisasjon som regnskapsførerselskap Finanstilsynet
Autorisasjon av regnskapsfører Finanstilsynet
Bevilling til å drive inkassovirksomhet Finanstilsynet
Godkjenning som revisjonsselskap Finanstilsynet
Godkjenning som autorisert eller statsautorisert revisor Finanstilsynet
Tillatelse til å drive eiendomsmegling mot godtgjørelse Finanstilsynet
Tillatelse til å drive virksomhet som børs eller autorisert markedsplass Finanstilsynet
Godkjenning av depotmottaker for verdipapirfond Finanstilsynet
KRT-1015(Åpne skjemaet i Altinn) Årsregnskap med revisjonsberetning for verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond Finanstilsynet
KRT-1017(Åpne skjemaet i Altinn) Revisorregisteret – Registrering av opplysninger om revisjonsselskaper Finanstilsynet
KRT-1018(Åpne skjemaet i Altinn) Revisorregisteret – Registrering av opplysninger om ansvarlige revisorer Finanstilsynet
KRT-1025(Åpne skjemaet i Altinn) Periodisk vedleggsskjema Finanstilsynet
KRT-1021(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Omsetningstall for revisjonsforetak Finanstilsynet
KRT-1019(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om personlig konsesjon for regnskapsfører-, revisor-, eiendomsmegling- og inkassoområdet Finanstilsynet
KRT-1041(Åpne skjemaet i Altinn) Nøkkeltall, Bank - konsolidert Finanstilsynet
KRT-1042(Åpne skjemaet i Altinn) Nøkkeltall, Bank – Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1043(Åpne skjemaet i Altinn) Nøkkeltall, Skadeselskap – Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1045(Åpne skjemaet i Altinn) Nøkkeltall, Livselskap – Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1047(Åpne skjemaet i Altinn) Nøkkeltall, Pensjonskasser – Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1049(Åpne skjemaet i Altinn) Nøkkeltall, Finansieringsforetak – Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1060(Åpne skjemaet i Altinn) Generelt vedleggsskjema Finanstilsynet
KRT-1029(Åpne skjemaet i Altinn) Forsikringsselskapenes interne klagebehandling Finanstilsynet
RA-0645(Åpne skjemaet i Altinn) Pensjonskassenes Offentlige Regnskaps- og Tilsynsrapportering (PORT) Finanstilsynet
Godkjennelse av vedtekter til salgsorganisasjon for råfisk Fiskeri- og kystdepartementet
Fangstdagbok Fiskeridirektoratet
Landings- og sluttseddelregisteret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - matfisk-/stamfisk-/FoU-konsesjoner, laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - klekkeri og/eller settefiskkonsesjoner, laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - skjell- og/eller skalldyrkonsesjoner Fiskeridirektoratet
Lønnsomhetsskjema fiskeoppdrett, klekkeri/settefiskanlegg Fiskeridirektoratet
Lønnsomhetsskjema fiskeoppdrett (matfisk- og stamfiskanlegg) Fiskeridirektoratet
Søknadsskjema for lisens i russisk sone Fiskeridirektoratet
Søknadsskjema for lisens for fiske i EU-sonen Fiskeridirektoratet
Søknad om adgang i deltakerregulerte fiskerier i forbindelse med eierskifte eller utskifting av fartøy som deltar Fiskeridirektoratet
FD-0005(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om opptak i fiskermanntallet Fiskeridirektoratet
Registrering av førstehåndskjøpere av råfisk Fiskeridirektoratet
Innmelding av fiskefarkost til registrering Fiskeridirektoratet
Søknadsskjema for lisens for fiske i færøysk sone. Fiskeridirektoratet
Søknadsskjema flytende fiskeoppdrettsanlegg Fiskeridirektoratet
Søknadsskjema landbaserte fiskeoppdrettsanlegg Fiskeridirektoratet
Søknadsskjema skalldyroppdrett Fiskeridirektoratet
SKJEMA 1 Årsoppgave for fiskefartøy på 8-14.9 meter, skjema 1 Fiskeridirektoratet
SKJEMA 2 Årsoppgave for fiskefartøy 15 meter og over, skjema 2 Fiskeridirektoratet
Melding om rømming Fiskeridirektoratet
Rapportering for undervisningkonsesjon Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - matfiskkonsesjoner, andre fiskearter enn laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - klekkeri- og/eller settefiskkonsesjoner, andre fiskearter enn laks og ørret Fiskeridirektoratet
Resultatrapportering - FoU Fiskeridirektoratet
Særskilt skjema for søknad om tillatelse til havbeite Fiskeridirektoratet
(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Registrering av turistfiske Fiskeridirektoratet
FD-0003(Åpne skjemaet i Altinn) Miljørapportering Fiskeridirektoratet
FKD-0004(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Melding om start eller stopp andre arter Fiskeridirektoratet
FD-0006(Åpne skjemaet i Altinn) Driftsplaner for akvakulturanlegg i sjøvann Fiskeridirektoratet
FD-0001(Åpne skjemaet i Altinn) Månedsrapport biomasse Fiskeridirektoratet
FD-0007(Åpne skjemaet i Altinn) Nytek Fiskeridirektoratet
Tillatelse til hvalfangst Fiskeridirektoratet
Tillatelse til selfangst Fiskeridirektoratet
FD-0021(Åpne skjemaet i Altinn) Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon Fiskeridirektoratet
FD-0020(Åpne skjemaet i Altinn) Lisens for fiske i annet lands sone Fiskeridirektoratet
Godkjenning som skadedyrbekjemper Folkehelseinstituttet
Tillatelse til å utnytte en forsvarsviktig oppfinnelse Forsvaret
Tillatelse til enkeltstående tilfeller av luftfotografering eller opptak med luftbårne sensorsystemer Forsvaret
Lisens for ervervsmessig luftfotografering eller opptak med luftbårne sensorsystemer, herunder presse eller annet medieorgan Forsvaret
Godkjenning av ansvarshavende i forsøksdyravdeling Forsøksdyrutvalget
Godkjenning av forsøksdyravdeling Forsøksdyrutvalget
Godkjenning av dyreforsøk Forsøksdyrutvalget
Løyve for transport for funksjonshemmede Fylkeskommunene
Persontransport i rute innenlands med motorvogn eller fartøy Fylkeskommunene
Godstransport med motorvogn Fylkeskommunene
Drosjeløyve Fylkeskommunene
Selskapsvognløyve Fylkeskommunene
Turvognløyve Fylkeskommunene
Søknad om konsesjon til anlegg av skitau Fylkesmannsembetene
Garantierklæring, jf. forskrifter om taubaner Fylkesmannsembetene
Godkjenning av offentlige og private sykehus til å foreta inngrep etter lov om sterilisering Fylkesmannsembetene
Søknad om garantilott Garantikassen for fiskere
Søknad om arbeidsledighetstrygd - fellesmelding Garantikassen for fiskere
F9-4 Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk Helsedirektoratet
AHB-S7 Søknad fra panthaver om tillatelse til å selge alkoholholdig drikk Helsedirektoratet
Skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk på tog og fly Helsedirektoratet
Laboratorium og røntgeninstitutt – Etablering Helsedirektoratet
Medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet Helsedirektoratet
Godkjenning av sykehus som utfører transplantasjonsinngrep Helsedirektoratet
Godkjenning av undersøkelser/metoder og behandlingsformer innen human-medisinsk bruk av bioteknologi samt krav om godkjenning av virksomhet Helsedirektoratet
Melding/forenklet søknad/søknad om godkjenning ved innesluttet bruk av genmodifiserte organismer (GMO). Søknad om godkjenning av laboratorier Helsedirektoratet
Skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk på skip Helsedirektoratet
Tilvirkningsbevilling for alkoholholdig drikk Helsedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Rapportering på tilskudd fra Helsedirektoratet Helsedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd fra Helsedirektoratet Helsedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknadsskjema for uttrekk av data fra Norsk Pasientregister Helsedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming Helsedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknadsskjema for spesialistgodkjenning Helsedirektoratet
Søknad om bostøtte Husbanken
(Åpne skjemaet i Altinn) Mitt kundeforhold - lån og tilskudd i Husbanken Husbanken
Dykkerbevis klasse A og B Høgskolen i Bergen
Tillatelse til å være advokat ved Høyesterett Høyesterett
Byggesak – Søknad etter plan- og bygningsloven Kommunene
Salgsbevilling for salg av alkohol opptil 4,7 % Kommunene
Serveringsbevilling Kommunene
Skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikke Kommunene
Godkjenning av lokaler for tatoverings- og hulltakingsvirksomhet Kommunene
Tillatelse til anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt Kommunene
Tillatelse til opplag av fartøy Kommunene
Utslipp fra bensinstasjoner, bussterminaler mv. Kommunene
Tillatelse til visning, salg og utleie av film og videogram Kommunene
Utslipp fra boligfelt, hytteby og campingplass i separat anlegg Kommunene
Melding av lokaler for frisør- og hudpleievirksomhet Kommunene
Flyselskapenes billettpriser Konkurransetilsynet
KT-0301 Innmelding av kraftpriser Konkurransetilsynet
Varsel om endring av standard variabel kraftpris til husholdningskunde Konkurransetilsynet
KT-0101 Alminnelig melding av foretakssammenslutning Konkurransetilsynet
KT-0201 Fullstendig melding av foretakssammenslutning Konkurransetilsynet
Godkjenning av opptakssentral Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjoner som krever inn og fordeler vederlag til rettighetshavere i henhold til bestemmelser om avtalelisens Kulturdepartementet
Godkjenning av oppkrevings- og fordelingsorganisasjon (følgerett) Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjon som oppkrever og fordeler vederlag for offentlig fremføring av lydopptak av utøvende kunstneres prestasjoner Kulturdepartementet
SafeSeaNet Kystverket
Tillatelse til tiltak som kan endre sjøverts ferdsel Kystverket
Tillatelse til oppsetting av fyrlys, sjømerker, mv. Kystverket
Tillatelse for bruk av farvann utenom havnedistrikt Kystverket
Tillatelse til dumping av masse og gjenstander i sjø Kystverket
Tillatelse til tiltak i statlige fiskerihavner Kystverket
Søknad om farledsbevis Kystverket
Tillatelse til bygging av kaianlegg mv. Kystverket
Tillatelse til totalisatorvirksomhet Landbruks- og matdepartementet
LS-0001(Åpne skjemaet i Altinn) Regnskapsskjema for godkjente lotteriverdige organisasjoner Lotteri- og stiftelsestilsynet
LT-R 007.1 Regnskapsrapport for bingo - hovedspill og sidespill Lotteri- og stiftelsestilsynet
NF-0001 Rapport over samlet flygevirksomhet Luftfartstilsynet
Flyskjøte / Aircraft Bill of Sale Luftfartstilsynet
NF-0185 Flyplassrapport Luftfartstilsynet
NF-1002 Details of Management Personnel Luftfartstilsynet
NF-1006 JAR-OPS subpart M, Application Maintenance System Approval Luftfartstilsynet
NF-1010 Air Operators Certificate (AOC) Application, part 1 Luftfartstilsynet
NF-1001 Godkjennelse av autorisert verksted som skal vedlikeholde flymateriell (Part-145 Application Maintenance Organisation Approval) Luftfartstilsynet
NF-1012 Part-147 Application Maintenance Training Organisation Luftfartstilsynet
NF-1005 Part-21 Application Production Organisation Approval Luftfartstilsynet
NF-0349 Søknad om luftdyktighetsbevis Luftfartstilsynet
NF-1032 Recuirements - operators commercial air transportaition Norwegian aero Luftfartstilsynet
NF-1034 Søknad om sikkerhetsgodkjennelse Luftfartstilsynet
NF-1051 Årsmelding fra lufttrafikktjenesten Luftfartstilsynet
NF-0350 Vedlikeholdsrapport (VR) Luftfartstilsynet
NF-0352 Søknad om eksportluftdyktighetsbevis Luftfartstilsynet
NF-1019 Søknad - Training Organisation Approval Luftfartstilsynet
NF-1031 Application - Approval of Type/Class Rating Training Programme Luftfartstilsynet
NF-1018 JAR-FCL søknad - Registrert lærested (RF) Luftfartstilsynet
NF-2007(Åpne skjemaet i Altinn) Rapportering av ulykker og hendelser i sivil luftfart Luftfartstilsynet
Konsesjon for å anlegge, drive eller inneha landingsplass Luftfartstilsynet
VT-1507 Gjeldsbrev fra Lånekassen Lånekassen
Søknad om autorisasjon av kjøttforedlingsvirksomhet Mattilsynet
Meldeskjema for importør og/eller produsenter av kosmetiske produkter Mattilsynet
Søknad om godkjenning av produkter til behandling av drikkevann Mattilsynet
Søknad om godkjenning av sesongslakteri for rein og oppdrettsvilt Mattilsynet
Søknad om godkjenning av helårsslakteri for rein og oppdrettsvilt Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av nedskjæringsvirksomhet Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av slakteri Mattilsynet
Søknad om godkjenning av slakteri med begrenset kapasitet Mattilsynet
Søknad om godkjenning av nedskjæringsvirksomhet med begrenset kapasitet Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av kjøle- og fryselager Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av kjøle- og fryselager for ferskt fjørfekjøtt Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av nedskjæringsvirksomhet, ferskt fjørfekjøtt Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av fjørfeslakteri Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Slakting av oppdrettsfisk Mattilsynet
Søknad om godkjenning av virksomhet for tilvirkning av fisk og fiskevarer på land eller ombord i fartøy Mattilsynet
Registrering av importør og første mottaker i forbindelse med import av næringsmidler, produkter av animalsk opprinnelse, levende dyr og annet avlsmateriale Mattilsynet
Melding om import av næringsmidler fra EØS-land og tredjeland Mattilsynet
Årlig slakteplan/ukeplan Mattilsynet
Melding om opprettelse og nedleggelse av stasjonær bigård Mattilsynet
Melding om flytting til vandreplass Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Registrere eller melde import av planter og plantemateriale Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om eksportattest for fisk Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Rekvisisjon av eksportattest for fisk Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Fisk og sjømat Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Høstetillatelse for skjell Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Meldeskjema for hendelser Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Meldeskjema for periodisk innrapportering Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Næringsmiddelvirksomhet Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Registreringsdokument for sporing av skjell, pigghuder og snegler Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Vannforsyningssystem Mattilsynet
Meldeskjema til Mattilsynet Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Årlig innrapportering av antall småfe Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Årlig innrapportering av såvare Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Husdyrregisteret Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Forflytning av småfe mellom dyrehold Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om mistenkt sykdomstilfelle/skadegjører Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny importør av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny produksjon/omsetning av planter, planteprodukter, trelast og treemballasje Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Nytt/endre dyrehold Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Periodisk innrapportering for omsetning av gjødselsvarer Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Registrering av gjødselprodukt Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Plantesunnhetssertifikat for eksport Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Avslutte aktivitet og/eller produksjonsform (dyrehold, planter og vann) Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om import av biprodukter Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om import av fôrvarer Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om import av næringsmidler Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om vannforsyningssystem Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Godkjenning av biproduktvirksomhet Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av biprodukter Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av fôrvarer Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av næringsmidler Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Innmelding slakteplan Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering omsetning såvare Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny importør av animalske biprodukter Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny importør av fôrvare Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny importør av næringsmidler Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny plantevernmiddelvirksomhet Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Registrere dyretransportør, dyretransportmiddel eller oppsamlingssentral Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Registrere vannforsyningssystem Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søke oppstartstillatelse for plangodkjent vannverk Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søke plangodkjenning for nytt vannforsyningssystem Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søke plangodkjenning for nytt/endret vannbehandlingsanlegg Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om dispensasjon Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Årlig innrapportering for vannforsyningssystem Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Dispensasjon for import av kjæledyr Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om forvirksomhet Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om næringsmiddelvirksomhet Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Forhåndsgodkjenning for import av biprodukter Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering av importert for til selskapsdyr og pelsdyr Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering av produsert for til selskapsdyr og pelsdyr Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Mattilsynets skjematjenester Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om meldepliktig hendelse Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny forvirksomhet Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny næringsmiddelvirksomhet Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Utlevering/bruk av legemidler Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Månedsrapport settefisk Mattilsynet
Autorisasjon av veterinær Mattilsynet
Autorisasjon av fiskehelsebiologer Mattilsynet
Autorisasjon av dyrepleiere Mattilsynet
Godkjenning av anlegg for overføring av sæd og embryo Mattilsynet
Godkjenning av virksomheter som vil markedsføre økologiske produkter Mattilsynet
Tillatelse for andre enn veterinærer for å drive med inseminering av husdyr Mattilsynet
Tillatelse for andre enn veterinærer for å drive med inseminering av husdyr i bestemt besetning Mattilsynet
Tillatelse til import og salg av settepoteter Mattilsynet
Tillatelse til omsetning, pakking, import og eksport av såvarer Mattilsynet
Tillatelse til etablering av behandlingsanlegg for animalsk avfall m.v. Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Lakselus Mattilsynet
Godkjenning av oksestasjon Mattilsynet
Godkjenning av rånestasjon Mattilsynet
Godkjenning av sædstasjon Mattilsynet
Godkjenning av embryoinnsamlingsgruppe/embryoproduksjonsgruppe Mattilsynet
Godkjenning av feltstasjon/Godkjenning av samlingsstasjon Mattilsynet
Søknad om godkjenning av kjemiske produkter til behandling av drikkevann Mattilsynet
ME-3001 Søknad om produksjonstilskudd til dagsaviser Medietilsynet
ME-4007 Søknad om konsesjon til lokalradio Medietilsynet
ME-4005 Søknad om konsesjon til lokalfjernsyn Medietilsynet
ME-4008 Søknad om korttidskonsesjon Medietilsynet
ME-4006 Søknad om konsesjon til lokalfjernsyn på NRK2s bakkesendere Medietilsynet
ME-4003 Melding om oppstart av kringkasting Medietilsynet
ME-3004 Søknad om tilskudd til minoritetsspråklig publikasjoner Medietilsynet
ME-3003 Søknad om tilskudd til samiske aviser Medietilsynet
ME-3007 Regnskapsskjema for aviser Medietilsynet
ME-4013 Tilskudd til lokalkringkastingsformål - programproduksjon Medietilsynet
ME-2001 Skjema for registrering av film for visning Medietilsynet
ME-2004 Skjema for registrering av videogram Medietilsynet
ME-2003 Søknad om tillatelse til fortrykk og elektronisk merking Medietilsynet
ME-4011 Årsmelding for lokalradio Medietilsynet
ME-4010 Årsmelding for lokalfjernsyn Medietilsynet
ME-4009 Søknad om konsesjon til opprettelse og drift av omformeranlegg for trådløs videresending av kringkasting Medietilsynet
ME-4015 Søknad om tilskudd til lokalkringkastingsformål, drifts- og investeringsstøtte Medietilsynet
ME-4014 Tilskudd til lokalkringkastingsformål - utviklingsprosjekt Medietilsynet
ME-4012 Tilskudd til lokalkringkastingsformål - kompetansehevende tiltak Medietilsynet
ME-2005 Standardskjema for registrering av videogram for distributører som bruker klistremerker fra Medietilsynet Medietilsynet
ME-2002 Skjema for bestilling av ekstra filmkopier Medietilsynet
ME-2006 Skjema for etterbestilling av klistremerker Medietilsynet
ME-1001 Skjema for eierskap i aviser Medietilsynet
Mesterbrevordningen Mesterbrevnemnda
Søknad om utslippstillatelse for industribedrifter Miljødirektoratet
Produktdeklarasjon årlig oppdatering Miljødirektoratet
TB-0800 Produktdeklarasjon Miljødirektoratet
TB-0700 Melding om biocid og/eller plantevernmiddel Miljødirektoratet
Opplysninger om kontorepresentanter - Fullmakt fra signaturberettiget Miljødirektoratet
Anmodning om overføring av kvoter Miljødirektoratet
Miljødirektoratets rapporteringstjeneste Miljødirektoratet
Autorisasjon av taxidermister/preparanter Miljødirektoratet
Autorisasjon av jegerprøveinstruktører Miljødirektoratet
Tillatelse til drift av opplagsplass eller anlegg for behandling av avfall Miljødirektoratet
Generell utslippstillatelse Miljødirektoratet
Meldeplikt ved tiltak som kan medføre store forurensningsproblemer Miljødirektoratet
Eksport av klorfluorkarboner og haloner Miljødirektoratet
Tillatelse til import av klorfluorkarboner og haloner Miljødirektoratet
Tillatelse til tilvirkning av klorfluorkarboner og haloner Miljødirektoratet
Bruk av klorfluorkarboner og haloner Miljødirektoratet
Tillatelse til utslipp av prosessavløpsvann i kommunalt nett Miljødirektoratet
Mdir-004(Åpne skjemaet i Altinn) Årlig rapportering av eksportert og importert avfall Miljødirektoratet
Mdir-002(Åpne skjemaet i Altinn) Årlig rapportering for deponier Miljødirektoratet
Mdir-005(Åpne skjemaet i Altinn) Årlig rapportering for CO2-kompensasjon Miljødirektoratet
Mdir-003(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tillatelse og årlig rapportering for kvotepliktige virksomheter Miljødirektoratet
Mdir-001(Åpne skjemaet i Altinn) Årlig rapportering av egenkontrollen for landbasert industri Miljødirektoratet
Søknad om utsetting av genmodifiserte organismer (GMO) Miljøverndepartementet
Egenopplysninger i forbindelse med leverandørklarering Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Legemiddelgrossisters omsetning - oppdrettsfisk Nasjonalt folkehelseinstitutt
Legemiddelgrossisters omsetning - kunderegister Nasjonalt folkehelseinstitutt
Legemiddelgrossisters omsetning Nasjonalt folkehelseinstitutt
Rapportering Reseptregisteret Nasjonalt folkehelseinstitutt
Brønnskjema Norges geologiske undersøkelse
Grunnvannsundersøkelse Norges geologiske undersøkelse
Registrering av eksportør av fisk og fiskeprodukter Norges sjømatråd
Avbruddsrapportering Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Avgift for damtilsyn - korreksjonsskjema Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsskjema for godkjenning av personell som skal prosjektere og/eller revurdere vassdragsanlegg i klasse 3, 2 eller 1 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0002(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om konsesjon for omsetning av elektrisk kraft Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Innrapportering til leverandørskifteundersøkelsen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Overføringstariffer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0001(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om opprinnelsesgarantier Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
(Åpne skjemaet i Altinn) Energimerking av boliger og bygninger Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0004(Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering av personell og tilsyn ved vassdragsanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0009(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Rapportering om bygging av fjernvarmeanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0008(Åpne skjemaet i Altinn) Økonomisk og teknisk rapportering for innehavere av omsetningskonsesjon for elektrisk kraft Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0010(Åpne skjemaet i Altinn) Innsending av priser og vilkår. m.m. for husholdningskunder i kraftmarkedet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Konsesjon for organisering eller drift av markedsplass for omsetning av elektrisk energi Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Tillatelse til bygging og drift av fjernvarmeanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Tillatelse til bygging og drift av elektrisk anlegg Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0012(Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering om status og planer for utrulling av AMS Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0011(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om godkjenning av produksjonsanlegg for elsertifikatordningen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0013(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om elsertifikatplikt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0014(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om unntak for industrielt kraftforbruk ved elsertifikatplikt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0015(Åpne skjemaet i Altinn) Egenmelding om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0019(Åpne skjemaet i Altinn) Damdatabasen SIV Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Følgeopplysninger til pliktavleverte film Norsk filminstitutt
Følgeopplysninger til pliktavleverte videogram Norsk filminstitutt
NPE-0001(Åpne skjemaet i Altinn) Innmelding av private helsetjenester til Norsk pasientskadeerstatning Norsk pasientskadeerstatning
LI 100.91 Forhandlerrapport Norsk rikskringkasting AS
LI 1315/84 Melding til Norsk Rikskringkasting om handel med radiomateriell Norsk rikskringkasting AS
Quarterly Crude Oil Information Report Olje- og energidepartementet
Crude Oil Sales Information Report Olje- og energidepartementet
Government reporting form for crude oil imports Olje- og energidepartementet
L61/38 Råolieforsyningsomkostninger Olje- og energidepartementet
L61/44 Indtægter på hjemmemarkedet Olje- og energidepartementet
Quarterly NGL sales information report Olje- og energidepartementet
Salgsrapport våtgass Olje- og energidepartementet
Price and volum information natural gas Olje- og energidepartementet
Kvartalsrapportering av lagerhold Olje- og energidepartementet
Årsrapportering av beregningsgrunnlag Olje- og energidepartementet
Særskilt tillatelse til anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum Olje- og energidepartementet
Erverv av vannfall Olje- og energidepartementet
Utvinningstillatelse Olje- og energidepartementet
Data til Nasjonalbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett Oljedirektoratet
PPRS brukerbeskrivelse Oljedirektoratet
Undersøkelse etter petroleum Oljedirektoratet
Sikkerhetsmessig godkjenning Park- og tivolitilsynet
PS-201(Åpne skjemaet i Altinn) Ny søknad om varemerkeregistrering Patentstyret
PS-002(Åpne skjemaet i Altinn) Korrespondanse til Patentstyret Patentstyret
PS-101(Åpne skjemaet i Altinn) Ny søknad om patent Patentstyret
PS-301(Åpne skjemaet i Altinn) Ny søknad om registrering av design Patentstyret
PS-404(Åpne skjemaet i Altinn) Ny bestilling av forundersøkelse Patentstyret
(Åpne skjemaet i Altinn) Patentstyrets meldingstjeneste Patentstyret
IB-0111 Spesifikasjon av innbetaling Pensjonstrygden for sjømenn
IB-0110 Avgiftsoppgave Pensjonstrygden for sjømenn
1B 112 Opplysninger til Pensjonstrygdens skips- og rederiregister Pensjonstrygden for sjømenn
CODAM - Skader/hendelse for bærende konstruksjoner/rørledningssystemer Petroleumstilsynet
Varsel - Alvorlig hendelse Petroleumstilsynet
Arbeidstimer utført på innretninger på den norske kontinentalsokkel Petroleumstilsynet
Common Drilling Reporting System (CDRS) Petroleumstilsynet
Bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomhet - aktivitetsrapport Petroleumstilsynet
Vedlegg til NAV-blankett 11 01.E Petroleumstilsynet
Bekreftelse av varsel til Petroleumstilsynet om fare- og ulykkessituasjoner Petroleumstilsynet
GP-6158 Kvartalsrapport Politidirektoratet
Kjøp, salg og utlån m.v. av kontrollpliktige våpen (våpendeler) Politidirektoratet
Leveranse til annen våpenforhandler Politidirektoratet
Løyve for å drive handelsvirksomhet med oppkjøp av brukte og kasserte ting med sikte på salg Politidistriktene
Tillatelse til erverv og innehavelse av skytevåpen til utryddelse av skadedyr Politidistriktene
Tillatelse til erverv av skytevåpen til slakting Politidistriktene
Bevilling til å drive handel med skytevåpen, våpendeler og ammunisjon Politidistriktene
Bevilling til å tilvirke, utføre reparasjon, deaktivering av skytevåpen/våpendeler og tilvirkning av ammunisjon(børsemakerbevilling) Politidistriktene
Tillatelse til vaktvirksomhet Politidistriktene
Registrering av teleutstyrsleverandør og radioforhandler Post- og teletilsynet
Registreringsskjema for utstedere av kvalifiserte elektroniske sertifikater Post- og teletilsynet
Søknad om autorisasjon for installatør Post- og teletilsynet
NT-MT/7008 Registrering av offentlig ekomnett, telefontjeneste og overføringskap. Post- og teletilsynet
Registreringsskjema for postoperatører Post- og teletilsynet
Rapport om skade i elektronisk kommunikasjonsnett Post- og teletilsynet
Skjema for data til PTs statistikk for det norske postmarkedet Post- og teletilsynet
Registreringsskjema for sertifikatklasse Person-Standard Post- og teletilsynet
Registreringsskjema for sertifikatklasse Virksomhet Post- og teletilsynet
Registreringsskjema for sertifikatklasse Person - Høyt Post- og teletilsynet
Incidentrapportering til PT Post- og teletilsynet
Varsel om omsetning av radiokommunikasjonsutstyr Post- og teletilsynet
Rapportering av nummerbruk Post- og teletilsynet
Søknad om tildeling av 5-sifret nummer Post- og teletilsynet
Objektidentifikator Post- og teletilsynet
ISO-DCC nettadresser (NSAP-adresser) Post- og teletilsynet
Tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy Post- og teletilsynet
Radioamatørlisens Post- og teletilsynet
Frekvenstillatelse for satellittjordstasjon Post- og teletilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ekomstatistikk 2013 Post- og teletilsynet
EDI-bruker-identifikator Post- og teletilsynet
Sendertillatelse for radiolinjestasjon Post- og teletilsynet
Sendertillatelse for kringkasting Post- og teletilsynet
Sendertillatelse nummer xxxx til bruk av frekvenser for PMR (profesjonell mobil radio) Post- og teletilsynet
Sendertillatelse nummer xxxx til bruk av frekvenser for brikkesystem Post- og teletilsynet
Sendertillatelse nummer xxxx til bruk av frekvenser for punkt til punkt/multipunkt laveffekt radiosamband Post- og teletilsynet
Ekomnettautorisasjon Post- og teletilsynet
Søknad om erstatning for rein drept av fredet rovvilt Reindriftsforvaltningen
Tillatelse til reindrift Reindriftsforvaltningen
Krav om garantistillelse for reisearrangørvirksomhet (Reisegarantifondet) Reisegarantifondet
Krav om melding og vurdering før opprettelse av forskningsbiobank. Krav om godkjenning før biobankmateriale overføres til utlandet REK - Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk
Anlegg og drift av taubaner og kabelbaner Samferdselsdepartementet
Konsesjon for å anlegge, inneha og drive offentlige mobil- kommunikasjonsnett Samferdselsdepartementet
Konsesjon for å drive postvirksomhet Samferdselsdepartementet
KS-0490B/E Årsrapport fra verne- og miljøutvalget Sjøfartsdirektoratet
KS-0492B Årsrapport fra verne- og miljøutvalg for skip i lokalfart med mindre enn 8 personer om bord Sjøfartsdirektoratet
KS-0179B Rapport 79 Sjøfartsdirektoratet
KS-0103(Åpne skjemaet i Altinn) Sjekkliste - reders egenkontroll Sjøfartsdirektoratet
KS-0115(Åpne skjemaet i Altinn) Begjæring om inspeksjon Sjøfartsdirektoratet
KS-0197B(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om sjøulykker og personskader Sjøfartsdirektoratet
KS-0321 Meldingsskjema Sjøfartsdirektoratet
KS-0308(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om sikkerhetsbemanning Sjøfartsdirektoratet
KS-0326 Årsrapport fra godkjente kontrollforetak Sjøfartsdirektoratet
KS-0310 Miljødeklarasjon Sjøfartsdirektoratet
KS-0311 Beregning av nitrogenoksid utslipp Sjøfartsdirektoratet
KS-0312 Skjema for beregning av miljøfaktor - Tankskip Sjøfartsdirektoratet
KS-0313 Skjema for beregning av miljøfaktor - Lasteskip Sjøfartsdirektoratet
KS-0314 Skjema for beregning av miljøfaktor - Passasjerskip Sjøfartsdirektoratet
KS-0315 Skjema for beregning av miljøfaktor - Fiske og fangstfartøy Sjøfartsdirektoratet
KS-0316 Skjema for beregning av miljøfaktor - Flyttbare innretninger Sjøfartsdirektoratet
KS-0125/4(Åpne skjemaet i Altinn) Notification of newbuilding - Mobile Offshore Unit Sjøfartsdirektoratet
KS-0148(Åpne skjemaet i Altinn) Request for survey - Mobile Offshore Unit Sjøfartsdirektoratet
KS-0194-1(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om målebrev for nybygg Sjøfartsdirektoratet
KS-0194-2(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om målebrev ved ombygging eller tapt målebrev Sjøfartsdirektoratet
KS-0194-3(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om målebrev ved innførsel Sjøfartsdirektoratet
KS-0138B(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om slepetillatelse Sjøfartsdirektoratet
KS-0125(Åpne skjemaet i Altinn) Anmeldelse av nybygg Sjøfartsdirektoratet
KS-0119-ENG(Åpne skjemaet i Altinn) Port State Control - Payment Guarantee Statement Sjøfartsdirektoratet
KS-0109-1(Åpne skjemaet i Altinn) Vertstatskontroll egenmelding Sjøfartsdirektoratet
KS-0105(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om utvidet fartsområde NIS Sjøfartsdirektoratet
KS-0075(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om fravik Sjøfartsdirektoratet
KS-0073(Åpne skjemaet i Altinn) Klageskjema Sjøfartsdirektoratet
KS-0119-ENG(Åpne skjemaet i Altinn) Port State Control - Payment Guarantee Statement Sjøfartsdirektoratet
Personellsertifikater og opplæringskrav innen skipsfart Sjøfartsdirektoratet
Sertifisering av lasteskip, lektere og passasjerskip Sjøfartsdirektoratet
Tillatelse for NIS-skip til å føre last mellom norske havner Sjøfartsdirektoratet
Farts- og sikkerhetssertifikat for fiske- og fangstfartøy Sjøfartsdirektoratet
KS-0330(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om refusjon Sjøfartsdirektoratet
KS-0361(Åpne skjemaet i Altinn) Registrering av ansettelse og fratredelse Sjøfartsdirektoratet
KS-0360(Åpne skjemaet i Altinn) Registrering av mannskapsliste Sjøfartsdirektoratet
KS-0354(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om personlig sertifikat for sjøfolk Sjøfartsdirektoratet
KS-0355(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Søknad om påtegning Sjøfartsdirektoratet
KS-0358(Åpne skjemaet i Altinn) Registrer fartstid Sjøfartsdirektoratet
KS-0359(Åpne skjemaet i Altinn) Registrer utdanning og kurs Sjøfartsdirektoratet
KS-0354-1(Åpne skjemaet i Altinn) Send inn supplerende dokumentasjon til søknad om personlig sertifikat Sjøfartsdirektoratet
KS-0356(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskrav Sjøfartsdirektoratet
KS-0357(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om dispensasjon Sjøfartsdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Skjema for helse- og udyktighetserklæring Sjøfartsdirektoratet
KS-0331(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om utsettelse av søknad om refusjon Sjøfartsdirektoratet
KS-0072(Åpne skjemaet i Altinn) Klage på vedtak om refusjon eller personlig sertifikat Sjøfartsdirektoratet
RF-1167(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Næringsoppgave 2 2013 Skatteetaten
RF-1175(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Næringsoppgave 1 2013 (for næringsdrivende med begrenset regnskapsplikt) Skatteetaten
RF-1084(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Avskrivning 2013 Skatteetaten
RF-1242(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Næringsoppgave for billedkunstner 2013 Skatteetaten
RF-1219(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Gevinst- og tapskonto 2013 Skatteetaten
RF-1060 Utenlandsoppgave Skatteetaten
RF-1223(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Drosje- og lastebilnæring 2013 Skatteetaten
RF-1213(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Fiske 2013 Skatteetaten
RF-1122(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Overnattings- og serveringssted 2013 Skatteetaten
RF-1224(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Personinntekt fra enkeltpersonforetak 2013 Skatteetaten
RF-1217(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier 2013 Skatteetaten
RF-1028(Åpne skjemaet i Altinn) Selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten
RF-1241(Åpne skjemaet i Altinn) Pass og stell av barn – likningsoppgaver Skatteetaten
RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner/vitenskapelig forskning Skatteetaten
RF-1021 Oppgave over utbetalt beløp i skadeforsikring Skatteetaten
RF-1158 Krav om verdsettelse av bolig i arbeidsforhold Skatteetaten
RF-1030(Åpne skjemaet i Altinn) Selvangivelse for næringsdrivende mv Skatteetaten
RF-1015(Åpne skjemaet i Altinn) Lønns- og trekkoppgave Skatteetaten
RF-0002(Åpne skjemaet i Altinn) Merverdiavgift (mva/moms) – alminnelig omsetningsoppgave Skatteetaten
RF-0004(Åpne skjemaet i Altinn) Merverdiavgift (mva/moms) – omsetningsoppgave for primærnæring Skatteetaten
RF-1215(Åpne skjemaet i Altinn) Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap 2013 Skatteetaten
RF-1125(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Bruk av bil 2013 Skatteetaten
RF-1091 Melding fra arrangør/plassutleier om artist(er) Skatteetaten
Ligningsoppgave livsforsikring Skatteetaten
Realisasjonsoppgave for aksjefond og obligasjonsfond Skatteetaten
Beholdningsoppgave for aksjefond og obligasjonsfond Skatteetaten
RF-1149(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Næringsinntekt skattlagt i utlandet 2013 Skatteetaten
RF-1147(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfradrag 2013 Skatteetaten
RF-1145(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Fradrag for skatt betalt i utlandet av selskap – kreditfradrag 2013 Skatteetaten
Ligningsoppgave - boligsparing for ungdom Skatteetaten
RF-1151(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Kraftverkseier - oppsummering for alle kraftverk 2013 Skatteetaten
RF-1152(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Særskilte driftsmidler i kraftverk - avskrivninger og påkostninger 2013 Skatteetaten
RF-1153(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Skattlegging av vannkraftverk 2013 Skatteetaten
RF-1037(Åpne skjemaet i Altinn) Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk Skatteetaten
RF-1035 Oppgjørsliste for utleggstrekk (skatt) Skatteetaten
RF-1052(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Avstemming av egenkapital 2013 Skatteetaten
RF-1022(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Lønns- og pensjonskostnader 2013 Skatteetaten
RF-1245(Åpne skjemaet i Altinn) Selskapsoppgave for NOKUS 2013 Skatteetaten
RF-1246(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Deltakeren sitt skjema over formue og inntekt i NOKUS 2013 Skatteetaten
RF-1173(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Næringsoppgave 4 for bank og finansieringsforetak 2013 Skatteetaten
RF-1170(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Næringsoppgave 3 for forsikringsselskap 2013 Skatteetaten
RF-1013(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Kostpris for landbrukseiendom 2013 Skatteetaten
RF-1197(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Rederibeskatning 2013 Skatteetaten
RF-0005(Åpne skjemaet i Altinn) Merverdiavgift (mva/moms) – omsetningsoppgave for omvendt avgiftsplikt Skatteetaten
RF-1177(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Landbruk 2013 Skatteetaten
RF-1053(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Fradrag i skatt for forskning og utvikling 2013 Skatteetaten
RF-1234(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Selskapet sitt skjema over deltaker i NOKUS 2013 Skatteetaten
RF-1086(Åpne skjemaet i Altinn) Aksjonærregisteroppgaven Skatteetaten
LCXD104 Innberetning av melk, egg, fjørfe og poteter Skatteetaten
LCXD102 Innberetning av slakt og pelsdyrskinn Skatteetaten
LCXD103 Innberetning av korn Skatteetaten
RF-1206(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Konsernbidrag 2013 Skatteetaten
RF-0009(Åpne skjemaet i Altinn) Merverdiavgift (mva/moms) – søknad om kompensasjon Skatteetaten
RF-1088K(Åpne skjemaet i Altinn) Aksjer og egenkapitalbevis 2013 - Korrigerbar Skatteetaten
RF-1139(Åpne skjemaet i Altinn) Andelshavers/aksjonærs andeler av boligselskapets likningsmessige beløp Skatteetaten
RF-1140(Åpne skjemaet i Altinn) Sameiers andeler av boligsameiets likningsmessige beløp Skatteetaten
RF-1062(Åpne skjemaet i Altinn) Oppgjørsblankett for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon Skatteetaten
RF-1161(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Nåverdi av fremtidige utskiftingskostnader i kraftverk 2013 Skatteetaten
RF-1070(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Renteinntekt til ekstra skattlegging 2013 Skatteetaten
RF-1150(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Nedsetting av inntektsskatt på lønn 2013 Skatteetaten
RF-1075 Leie av fast eiendom Skatteetaten
RF-1221(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2013 Skatteetaten
RF-1030(Åpne skjemaet i Altinn) Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister Skatteetaten
RF-1400(Åpne skjemaet i Altinn) Flyttemelding for flytting innenlands Skatteetaten
RF-1049(Åpne skjemaet i Altinn) Oppgjørsblankett for private arbeidsgivere Skatteetaten
RF-1016(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Formue av skogeiendom 2013 Skatteetaten
RF-1045(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Regnskapsutdrag 2013 Skatteetaten
RF-1233(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2013 Skatteetaten
RF-1059(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Aksjer og fondsandeler mv. 2013 Skatteetaten
RF-1034(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Fordeling av inntekt og formue mellom kommuner 2013 Skatteetaten
RF-1231(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Bankinnskudd i utlandet 2013 Skatteetaten
RF-1220(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Deltakerinntekt fra skogbruk og reindrift 2013 Skatteetaten
RF-1189(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Utleie mv. av fast eiendom 2013 Skatteetaten
RF-1117(Åpne skjemaet i Altinn) Klage på likningen Skatteetaten
RF-1115(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om utsatt frist for levering av selvangivelsen for lønnstakere og pensjonister Skatteetaten
RF-1114(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om utsatt frist for levering av selvangivelsen - næring Skatteetaten
RF-1113(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om utsatt frist for levering av selvangivelse for klienter Skatteetaten
RF-1030-A(Åpne skjemaet i Altinn) Kontonummerendring Skatteetaten
(Åpne skjemaet i Altinn) Skatteoppgjøret Skatteetaten
RF-1123(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Kontrollerte transaksjoner og mellomværender 2013 Skatteetaten
RF-1038 Selvangivelse for forhåndslikning av utenlandsk arbeidstaker/Tax return for advance assessment of foreign employee Skatteetaten
RF-1040 Selvangivelse for forhåndslikning Skatteetaten
RF-1183(Åpne skjemaet i Altinn) Innskudd, utlån og renter – likningsoppgaver Skatteetaten
RF-1097(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om endring av eller krav om forskuddsskatt - upersonlig skattyter Skatteetaten
RF-1098(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Formue av næringseiendom 2013 Skatteetaten
(Åpne skjemaet i Altinn) Min MVA-konto (momskonto) Skatteetaten
RF-1269(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Foretak som bruker IFRS eller forenklet IFRS 2013 Skatteetaten
RF-1109(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Uttak fra norsk område for skattlegging 2013 Skatteetaten
RF-1282(Åpne skjemaet i Altinn) Opplysninger for beregning av ny likningsverdi for boligeiendommer Skatteetaten
RF-1292(Åpne skjemaet i Altinn) Elektroniske tjenester fra utenlanske tilbydere, forenklet registrering - omsetningsoppgave Skatteetaten
RF-1291(Åpne skjemaet i Altinn) Elektroniske tjenester fra utenlanske tilbydere, forenklet registrering Skatteetaten
RF-1285 Kontaktskjema – Skatteetaten Skatteetaten
RF-1032 Søknad om refusjon av merverdiavgift til utenlandsk næringsdrivende Skatteetaten
RF-1297 Opplysninger om flerboligbygning Skatteetaten
RF-1294(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Realisasjon av/fra landbrukseiendom 2013 Skatteetaten
RF-1281 Selvangivelse for person som ikke har mottatt forhåndsutfylt selvangivelse Skatteetaten
RF-1179 Varelager i landbruk Skatteetaten
RF-1293(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Revisors begrunnelse for manglende underskrift på likningsskjema Skatteetaten
RF-1299(Åpne skjemaet i Altinn) Bli e-bruker: Elektronisk post fra Skatteetaten Skatteetaten
RF-1452(Åpne skjemaet i Altinn) Forespørsel om navnevalg Skatteetaten
RF-1295(Åpne skjemaet i Altinn) Opplysninger om avtale- og salgsvilkår ved særskattepliktig realisasjon av naturgass fra norsk sokkel (petrsktl. § 6 nr 6) Skatteetaten
(Åpne skjemaet i Altinn) Mine krav og betalinger Skatteetaten
RF-1211(Åpne skjemaet i Altinn) Bestill elektronisk skattekort på fil Skatteetaten
RF-1301(Åpne skjemaet i Altinn) Likningsoppgaver som vedlegg Skatteetaten
RF-1302(Åpne skjemaet i Altinn) Kjøp fra primærnæring – korn Skatteetaten
RF-1303(Åpne skjemaet i Altinn) Kjøp fra primærnæring – slakt Skatteetaten
RF-1304(Åpne skjemaet i Altinn) Kjøp fra primærnæring – melk Skatteetaten
RF-1305(Åpne skjemaet i Altinn) Kjøp fra primærnæring – egg Skatteetaten
RF-1287(Åpne skjemaet i Altinn) Kjøp fra primærnæring – frukt, bær, poteter og grønnsaker (jord- og hagebruk) Skatteetaten
(Åpne skjemaet i Altinn) Mine arbeidsgivere Skatteetaten
RF-1453(Åpne skjemaet i Altinn) Endring av navn Skatteetaten
RF-1307(Åpne skjemaet i Altinn) Bestill elektronisk skattekort Skatteetaten
RF-1306(Åpne skjemaet i Altinn) Kontaktskjema - Skatteetaten (næringsdrivende) Skatteetaten
RF-1306(Åpne skjemaet i Altinn) Kontaktskjema - Skatteetaten (privatperson) Skatteetaten
RF-1312(Åpne skjemaet i Altinn) Nye opplysninger til oppgavegiverregisteret – likningsoppgaver Skatteetaten
RF-1199(Åpne skjemaet i Altinn) Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere Skatteetaten
(Åpne skjemaet i Altinn) Mitt frikort Skatteetaten
(Åpne skjemaet i Altinn) Skattetrekksmelding/Melding om forskuddsskatt Skatteetaten
RF-1310(Åpne skjemaet i Altinn) Gaver til frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn – likningsoppgaver Skatteetaten
RF-1309(Åpne skjemaet i Altinn) Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring - likningsoppgaver Skatteetaten
RF-1141(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting 2013 Skatteetaten
KR-0006 Erklæring om nasjonalitet, skip/innretning som nevnt i sjølovens § 4/507 Skipsregistrene
KR-0007 Erklæring om nasjonalitet, bank, stiftelse, forening o.l. Skipsregistrene
KR-0001 Erklæring om nasjonalitet, enkeltperson Skipsregistrene
KR-0002 Erklæring om nasjonalitet, aksjeselskap eller dermed likestilt selskap Skipsregistrene
KR-0003 Erklæring om nasjonalitet, partrederi eller annet ansvarlig selskap Skipsregistrene
KR-0004 Erklæring om nasjonalitet, komandittselskap Skipsregistrene
KR-0005 Erklæring om nasjonalitet, innretning som nevnt i sjølovens § 33 Skipsregistrene
KR-0009 Melding om sletting til NIS, NOR, BYGG Skipsregistrene
KR-0010 Melding om registrering av fartøy Skipsregistrene
KR-0012 Melding om registrering i norsk skipsregister Skipsregistrene
KR-0013 Melding til skipsbyggingsregisteret Skipsregistrene
KR-0008 Melding om endring til NIS, NOR, BYGG Skipsregistrene
KR-0015 Egenerklæring - skipet er uten bemanning Skipsregistrene
KR-0016 Egenerklæring - det er kun nordmenn og EØS-borgere ombord Skipsregistrene
KR-0017 Egenerklæring - enighet om lavere garantisats Skipsregistrene
KR-0018 Egenerklæring - godkjennelse av bruk av lavere garantisats Skipsregistrene
KR-0019 Søknad om navneattest Skipsregistrene
FORM 2 - Amendments to the continuous synopsis record CSR Skipsregistrene
KR-0014 Notification of Assignment of responsibilities imposed by the ISM-code Skipsregistrene
KR-0025 Søknad om reservering av navn Skipsregistrene
Application for Continuous Synopsis Record - CSR Skipsregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) EXPO – Rapportering av kjemikalieeksponering i arbeidsmiljøet Statens arbeidsmiljøinstitutt
Autorisasjon som fotterapeut Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som psykolog Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som fysioterapeut Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som kiropraktor Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som optiker Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon og lisens som lege Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som radiograf Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som tannpleier Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som ergoterapeut Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som ortopediingeniør Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som provisorfarmasøyt Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som reseptarfarmasøyt Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som tannlege Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som vernepleier Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som tanntekniker Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som tannhelsesekretær Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som sykepleier Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som perfusjonist Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som ortoptist Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som helsefagarbeider Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som helsesekretær Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som bioingeniør Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som audiograf Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som apotektekniker Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som ambulansearbeider Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som jordmor Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Søknadskjema for autorisasjon og lisens for leger Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
SI-1002(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Registrering av gebyr for mesterbrevnemnda Statens innkrevingssentral
SI-1001(Åpne skjemaet i Altinn) Forespørsel om lønn Statens innkrevingssentral
T-15 Årsrapport skitau Statens jernbanetilsyn
T-10 Årsrapport stolheis Statens jernbanetilsyn
T-11 Årsrapport skitrekk Statens jernbanetilsyn
T-17 Rapport etter bremseprøve på stolheis Statens jernbanetilsyn
T-18 Rapport etter redningsøvelse på taubane - Bekreftelse på redningsberedskap Statens jernbanetilsyn
T-90 Fullmakt fra konsesjonshaver til driftsleder på taubane Statens jernbanetilsyn
T-19 Skaderapport for taubaner Statens jernbanetilsyn
T-91 Egenerklæring fra driftsleder til Taubanetilsynet Statens jernbanetilsyn
Rapport om jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse Statens jernbanetilsyn
Rapportering av sikkerhetsindikatorer etter sikkerhetsforskriften § 9-1 første ledd Statens jernbanetilsyn
Rapportering av ulykkesstatistikk for skiftearbeid Statens jernbanetilsyn
Rapport av ulykkesstatistikk for gods- og persontransport og arbeidsmaskiner Statens jernbanetilsyn
Godkjenning av rullende materiell Statens jernbanetilsyn
Sikkerhetsgodkjenning av infrastrukturforvalter på det nasjonale jernbanenettet Statens jernbanetilsyn
Sikkerhetssertifikat for jernbaneforetak som skal trafikkere det nasjonale jernbanenettet Statens jernbanetilsyn
Sikkerhetssertifikat for jernbaneforetak med lisens fra annen EØS-stat eller Sveits som skal trafikkere det nasjonale jernbanenettet Statens jernbanetilsyn
Utpeking av teknisk kontrollorgan for det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystem og/eller det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog Statens jernbanetilsyn
Tillatelse til å drive jernbanevirksomhet på strekninger som ikke er en del av det nasjonale jernbanenettet Statens jernbanetilsyn
SLF-163 Melding om virksomhetsoverdragelse i avløserordningen Statens landbruksforvaltning
SLF-151 Søknad om avløsertilskudd ved sykdom mv Statens landbruksforvaltning
SLF-052(Åpne skjemaet i Altinn) Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Statens landbruksforvaltning
SLF-910 Grøfting og gjødsling Statens landbruksforvaltning
SLF-900 Melding om foryngelseshogst i Marka/Søknad om hogst i foreslått verneområde i Marka Statens landbruksforvaltning
SLF-902 Søknad om bygging av landbruksvei Statens landbruksforvaltning
SLF-916 Søknad om tilskudd til drift i vanskelig terreng Statens landbruksforvaltning
SLF-919 Virkesdatabase for Skogfond og måleopplysninger - Samleliste Statens landbruksforvaltning
SLF-918 Rapportering av skogfond for småsalg Statens landbruksforvaltning
SLF-359 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98 4 Statens landbruksforvaltning
SLF-360 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv Statens landbruksforvaltning
M-0160 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Statens landbruksforvaltning
SLF-058 Oppgaveskjema for deltakere i selskap Statens landbruksforvaltning
SLF-356 Egenerklæring om konsesjonsfrihet for bebygd eiendom med nedsatt konsesjonsgrense Statens landbruksforvaltning
(Åpne skjemaet i Altinn) Skogfondssystemet Statens landbruksforvaltning
SLF-278(Åpne skjemaet i Altinn) Erstatningsordningene i landbruket Statens landbruksforvaltning
(Åpne skjemaet i Altinn) Kvoteordningen for melk Statens landbruksforvaltning
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av landbruksvarer og tilskudd til norsk produksjon av bearbeidede landbruksvarer (RÅK) Statens landbruksforvaltning
(Åpne skjemaet i Altinn) Prisutjevningsordningen for melk Statens landbruksforvaltning
(Åpne skjemaet i Altinn) Melding i forbindelse med prisutjevningsordningen for melk Statens landbruksforvaltning
Tillatelse til ervervsmessig husdyrhold Statens landbruksforvaltning
(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Søknad om regionalt miljøtilskudd Statens landbruksforvaltning
(Åpne skjemaet i Altinn) Endring av bankkontonummer for landbruksforetak Statens landbruksforvaltning
(Åpne skjemaet i Altinn) Mitt landbruksforetak Statens landbruksforvaltning
(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Søknad om tilskudd til organisert beitebruk Statens landbruksforvaltning
SLF-840(Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering av kraftfôrsalg Statens landbruksforvaltning
BL 232504 Bivirkning av legemiddel – melding fra helsepersonell Statens legemiddelverk
Søknad om markedsføringstillatelse for parallellimportert legemiddel Statens legemiddelverk
BL 11A Søknad om ny klinisk utprøving Statens legemiddelverk
BL 11B Tilleggsskjema for multisenterutprøvinger Statens legemiddelverk
Årsregnskap for narkotika Statens legemiddelverk
Søknad om maksimalpris Statens legemiddelverk
Innberetning til årsregnskap for apotek Statens legemiddelverk
Innberetning av avgiftsgrunnlag for legemiddelkontrollavgift Statens legemiddelverk
Godkjenningsfritak – resept/rekvisisjon for humant legemiddel uten markedsføringstillatelse Statens legemiddelverk
Legemidler til dyr. Resept for legemiddel uten markedsføringstillatelse Statens legemiddelverk
Utførelsestillatelse for narkotika og psykotrope stoffer Statens legemiddelverk
Apotekkonsesjon (rett til å eie apotek) Statens legemiddelverk
Søknad om markedsføringstillatelse for farmasøytisk spesialpreparat Statens legemiddelverk
Importtillatelse for legemidler - ikke-medisinsk bruk Statens legemiddelverk
Godkjenning av tilvirkning og distribusjon mv. av medisinfôr Statens legemiddelverk
Driftskonsesjon til apotek Statens legemiddelverk
Grossisttillatelse for legemidler Statens legemiddelverk
Tilvirkertillatelse for legemidler Statens legemiddelverk
Søknad om godkjenning av desinfeksjonsmiddel til teknisk bruk i helsesektoren Statens legemiddelverk
Innførselstillatelse for narkotika og psykotrope stoffer Statens legemiddelverk
SLV-1002(Åpne skjemaet i Altinn) Elektronisk samhandling med Statens legemiddelverk - endre firma Statens legemiddelverk
(Åpne skjemaet i Altinn) Vis markedsføringstillatelser Statens legemiddelverk
SLV-1005(Åpne skjemaet i Altinn) Elektronisk samhandling med Statens legemiddelverk – endre brukeropplysninger Statens legemiddelverk
SLV-1001(Åpne skjemaet i Altinn) Elektronisk samhandling med Statens legemiddelverk – registrer firma Statens legemiddelverk
SLV-1004a(Åpne skjemaet i Altinn) Elektronisk samhandling med Statens legemiddelverk – registrer bruker Statens legemiddelverk
SLV-2001(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Application for a variation to a marketing authorisation Statens legemiddelverk
SLV-2003(Åpne skjemaet i Altinn) Bivirkning av medisiner – melding fra pasient Statens legemiddelverk
SLV-1006(Åpne skjemaet i Altinn) Elektronisk samhandling med Statens legemiddelverk – administrere