Hovedinnhold

Velg hva som skal vises i listen

Tema
Vis kun skjema/tjenester for dette området

Tjenesteeier/etat
Hvem tilbyr tjenesten?

 

Søkeresultat

1284 elementer i listen

Skjemanr.SkjemanavnTjenesteeier/etat [asc]
Månedsrapport biomasse og lakselus
RF-1321(Åpne skjemaet i Altinn) Betalinger til selvstendig næringsdrivende
RF-1322(Åpne skjemaet i Altinn) Skadeforsikring - likningsoppgaver
RA-0659(Åpne skjemaet i Altinn) Plantevernmidler i veksthus
NAV 23-05.05 Terminoppgave for produktavgift til folketrygden Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 13-07.05 Melding om yrkesskade/-sykdom under arbeid på norsk eller utenlandsk territorium Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-30.01 Inntekts- og skatteopplysninger – arbeidstaker som skal ha syke­penger, fødselspenger eller adopsjonspenger Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 80-00.05 Melding til/fra samordningsregisteret Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.25 Søknad om tilskudd til bedriftsintern opplæring Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.24 Refusjonskrav - Midlertidig sysselsettingstiltak Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.16 Fremmøteskjema ved deltakelse på arbeidspraksis - ordinær virksomhet Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.50 Refusjonskrav - Arbeid med bistand Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.05 Registreringsskjema for tiltaksarrangør Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.06 Tiltaksdeltakere Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.20 Refusjonskrav - Lønnstilskudd Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.15 Opplæringsplan - Arbeidspraksis ordinær virksomhet Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-20.05 Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som lider av en langvarig eller kronisk sykdom Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-20.12 Krav fra arbeidsgiveren om refusjon av sykepenger utbetalt til en arbeidstaker som er unntatt fra bestemmelsene om arbeidsgiveransvar Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-21.05 Forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperiode. Søknad om opptak Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-21.15 Forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden små bedrifter Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.22 Anmodning om utbetaling - Midlertidige sysselsettingstiltak, langtidsledige Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.19 Tilskudd til teknisk tilrettelegging Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.17 Refusjonskrav - Arbeidspraksis ordinær Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 14-04.10 Krav om svangerskapspenger til selvstendig næringsdrivende Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Åpne skjemaet i Altinn) Oppgjørsrapport (K27) fra NAV for refusjon av sykepenger, adopsjons- eller fødselspenger Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Åpne skjemaet i Altinn) Oppgjørsrapport K37 Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.23 Registreringsskjema for tiltaksarrangører - midlertidig sysselsettingstiltak Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 14-16.08 Avtale mellom selvstendig næringsdrivende/frilanser og NAV lokalt om arbeid i fødsels- eller adopsjonsperioden Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 13-07.08 Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført under tjeneste på skip eller under fiske/fangst Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 13-06.05 Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-08.03 Arbeidsgivers meldeplikt til NAV ved masseoppsigelser, permitteringer uten lønn og innskrenking i arbeidstiden Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.27 Refusjonskrav - Omstruktureringsstøtte Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.18 Refusjonskrav - Opplæring Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 10-07.28 Regning for døvetolking Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 05-08.06 Regning fysioterapeut Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 05-07.06 Regning psykolog Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 05-09.01 Regning kiropraktor Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-07.04 Vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom/sykmelding Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 10-07.10 Stønad til ortopediske hjelpemidler Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 10-07.12 Ferdigattest ortopediske hjelpemidler Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 05-06.20 Skjema for tannbehandling § 5-6 Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 05-06.22 Samleregning tannbehandling Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 05-04.12 Samleregning medisinsk behandling Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Åpne skjemaet i Altinn) Fakturaspesifikasjon pensjonsytelser Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Åpne skjemaet i Altinn) Sykefraværsstatistikk for IA-virksomheter Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Åpne skjemaet i Altinn) T09 Skatteoppgjørsrapport Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Åpne skjemaet i Altinn) T14 Trekkoppgjørsrapport Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 25-02.01(Åpne skjemaet i Altinn) Arbeidsgivers oppfølgingsplan for sykmeldte Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 25-01.15(Åpne skjemaet i Altinn) Bankkontonummer for refusjoner fra NAV til arbeidsgiver Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
BEST486 Melding om arbeid med asbest eller asbestholdig materiale Arbeidstilsynet
BEST154 Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade Arbeidstilsynet
NBR 5177 Søknad om Arbeidstilsynets samtykke (byggemelding) Arbeidstilsynet
595B Melding om registrering av bemanningsforetak Arbeidstilsynet
BEST369E(Åpne skjemaet i Altinn) Forhåndsmelding av arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid Arbeidstilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om godkjenning av renholdsvirksomhet Arbeidstilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Årlig melding for godkjent renholdsvirksomhet Arbeidstilsynet
Søknad om tillatelse til å arbeide med asbest Arbeidstilsynet
Fakturerings- og statistikkdata til Luftfartsverket Avinor AS
BUF-0001(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner - nasjonal og internasjonal grunnstøtte, paragraf 13 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0002(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner - nasjonal og internasjonal grunnstøtte, paragraf 14 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0003(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner – Etableringstilskudd (paragraf 17) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0004(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om aktivitetstilskudd til familie- og likestillingspolitiske tiltak Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0013(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til sommerleir for barn med nedsatt funksjonsevne Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0007(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til drift for aktører som arbeider for å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0008(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til lokale samlivskurs Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0006(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om aktivitetstilskudd for å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0009(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til utviklingstiltak på samlivsområdet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0018(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til regelmessige aktiviteter for å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0016(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0015(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om driftstilskudd til organisasjoner på barnevernområdet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0012(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0010(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om aktivitetstilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0014(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0011(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om driftstilskudd til organisasjoner som arbeider mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0005(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om driftstilskudd til familie- og likestillingspolitiske organisasjoner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0020(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner - driftstilskudd Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0021(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner - internasjonal grunnstøtte for partipolitiske ungdomsorganisasjoner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0022(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til tiltak mot barnefattigdom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0019(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner – uttrappingstilskudd, paragraf 19 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0023(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om aktivitetstilskudd for å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0024(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om driftstilskudd for å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0025(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om tilskudd til regelmessige aktiviteter for å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0028(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om tilskudd til lokale samlivskurs Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0029(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om tilskudd til utviklingstiltak på samlivsområdet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0030(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om aktivitetstilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0026(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om aktivitetstilskudd til familie- og likestillingspolitiske tiltak Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0027(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om driftstilskudd til familie- og likestillingspolitiske organisasjoner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0032(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til arbeid med universell utforming Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0031(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om driftstilskudd til organisasjoner som arbeider mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0034(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om driftstilskudd til organisasjoner på barnevernsområdet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0035(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0033(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0036(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0017(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0037(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om driftstilskudd til organisasjoner som jobber med tiltak for voldsutsatte barn Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0040(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om tilskudd til sommerleir for barn med nedsatt funksjonsevne med særskilt store hjelpebehov i regi av funksjonshemmedes organisasjoner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0038(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om tilskudd til tiltak mot barnefattigdom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0039(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om tilskudd til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0041(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BR-1010(Åpne skjemaet i Altinn) Samordnet registermelding - registrering av nye og endring av eksisterende foretak og enheter Brønnøysundregistrene
BR-1019 Konsernmelding Brønnøysundregistrene
RR-0002(Åpne skjemaet i Altinn) Årsregnskap Brønnøysundregistrene
RR-0004(Åpne skjemaet i Altinn) Årsregnskap for skadeforsikring Brønnøysundregistrene
RR-0005(Åpne skjemaet i Altinn) Årsregnskap for livsforsikring Brønnøysundregistrene
RR-0003(Åpne skjemaet i Altinn) Årsregnskap for bank og finans Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Reservasjon mot adressert reklame Brønnøysundregistrene
Abandonering konkursbo Brønnøysundregistrene
Annen informasjon til kreditorer konkursbo Brønnøysundregistrene
Godkjente fordringer konkursbo Brønnøysundregistrene
Innberetninger konkursbo Brønnøysundregistrene
Utlodning – faktisk ledelse – eiere konkursbo Brønnøysundregistrene
Fordringsliste konkursbo Brønnøysundregistrene
Melding til Konkursregisteret Brønnøysundregistrene
Rettsbok konkursbo Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Jegeravgiftskort Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Dine opplysninger i Jegerregisteret Brønnøysundregistrene
BR-1031(Åpne skjemaet i Altinn) Registrering i Frivillighetsregisteret (Samordnet registermelding) Brønnøysundregistrene
BR-1031(Åpne skjemaet i Altinn) Frivillighetsregisteret, registrering i (Samordnet registermelding) Brønnøysundregistrene
BR-1013(Åpne skjemaet i Altinn) Signeringsoppgave for samordnet registermelding Brønnøysundregistrene
BR-1010(Åpne skjemaet i Altinn) Registrere nye foretak og enheter - Samordnet registermelding Brønnøysundregistrene
RR-0007(Åpne skjemaet i Altinn) Årsregnskap for verdipapirfond Brønnøysundregistrene
RR-0009(Åpne skjemaet i Altinn) Årsregnskap for frivillig virksomhet - Foreninger Brønnøysundregistrene
RR-0010(Åpne skjemaet i Altinn) Årsregnskap for ideelle organisasjoner med aktivitetsregnskap Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Bekreftelse fra Konkursregisteret Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Firmaattest Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Kopi av årsregnskap Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Pantattest Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Registerutskrift Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Rolleoversikt – næringsvirksomhet for enhet/foretak Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene for privatperson Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Pantattest privatperson Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Bekreftelse fra Konkursregisteret privatperson Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Rolleoversikt – næringsvirksomhet privatperson Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Rolleoversikt – utenfor næringsvirksomhet privatperson Brønnøysundregistrene
BR-1015/BR-1016 Anmodning om tildeling av D-nummer Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Konkursbehandling Brønnøysundregistrene
RR-0006(Åpne skjemaet i Altinn) Årsregnskap for pensjonsforetak Brønnøysundregistrene
RR-0008(Åpne skjemaet i Altinn) Årsregnskap satt opp etter funksjon Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Konsernstruktur Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Global Legal Entity Identifier Norway Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Stiftelse av aksjeselskap Brønnøysundregistrene
Melding om behandling av personopplysninger Datatilsynet
Tillatelse til å drive kredittopplysningsvirksomhet Datatilsynet
ByggSøk Direktoratet for byggkvalitet
(Åpne skjemaet i Altinn) Sentral godkjenning for ansvarsrett Direktoratet for byggkvalitet
MiljøRapp Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Mineralstatistikk - Bergverksberetning Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Utvinningsrett Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Drift på statens malmer og metaller Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Erverv av utvinnings-/undersøkelsesrett til forekomster av statens mineraler Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Undersøkelsesrett Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
A-001 Avgift for omsetning mv av petroleumsprodukter og løsningsmidler Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
B-001 Avgift for omsetning av sprengstoff og krutt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
C-001 Avgift for ilandføring av petroleumsprodukter i rørledning fra sjøen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-103 Rapport sprengningsuhell/-ulykke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-105 Rapport uhell med transport av farlig gods Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-130 Rapport om el-ulykke med personskade Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Melding av høyspenningsanlegg Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Kjemivåpenkonvensjonen - rapportskjema Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(Åpne skjemaet i Altinn) Elvirksomhetsregisteret (Registrering av foretak som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg, og reparerer elektrisk utstyr) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-127 Melding om arbeid iht forskrift om maritime elektriske anlegg, § 8 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-129 Erklæring om at prosjektering er i samsvar med forskrift om maritime elektriske anlegg § 6 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-128 Erklæring om at utførelse er i samsvar med forskrift om maritime elektriske anlegg § 6 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om håndtering av farlige stoffer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad og meldinger vedrørende håndtering av eksplosive varer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om bergsprengningsleder- og bergsprengersertifikat Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Uhell i virksomheter som håndterer farlig stoffer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Melding etter meldeplikten - farlige produkter (virksomheter) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Melding etter meldeplikten - farlige forbrukertjenester (virksomheter) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Samtykke for å reparere elektrisk utstyr hvis bruk er forbundet med særlig risiko, herunder elektromedisinsk utstyr Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Behandling av brannfarlig vare Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Tillatelse til å drive handel med eksplosiv vare Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Tillatelse til innsamling, mottak og tilintetgjøring av eksplosiv vare Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om sikkerhetsrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Melding om bruk av kjeler og beholdere Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om utgangsstoffer for eksplosiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Tillatelse til å fotografere, ta opp film eller lydopptak under hovedforhandling i straffesak Domstolene
Innrapportering av nettpåslag Enova
A01(Åpne skjemaet i Altinn) A-melding Etatenes fellesforvaltning
A02(Åpne skjemaet i Altinn) A-melding - innsending fra system Etatenes fellesforvaltning
A04(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om lønnet arbeid i hjemmet Etatenes fellesforvaltning
A05(Åpne skjemaet i Altinn) Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon Etatenes fellesforvaltning
A06(Åpne skjemaet i Altinn) A-melding - bestill avstemmingsinformasjon Etatenes fellesforvaltning
A08(Åpne skjemaet i Altinn) Mine inntekter og arbeidsforhold - bestilling Etatenes fellesforvaltning
AFP-01 / AFP-02(Åpne skjemaet i Altinn) Avtalefestet pensjon privat sektor, arbeidsgiverskjema Fellesordningen for AFP
800 Kapitaldekningsoppgave - kredittinstitusjoner og verdipapirforetak Finanstilsynet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, livsforsikringsselskaper Finanstilsynet
Foreløpige resultater/nøkkeltall Finanstilsynet
Spesifikasjon av bokførte tap og brutto utlån (morbank) Finanstilsynet
Tapsavsetninger og tap på utlån og garantier Finanstilsynet
700 Kapitaldekningsoppgave - forsikringsselskaper og pensjonskasser Finanstilsynet
KRT-1009(Åpne skjemaet i Altinn) Halvårsoppgave for forvaltningsselskap for verdipapirfond Finanstilsynet
KRT-1006(Åpne skjemaet i Altinn) Rapporteringsskjema for selskaper som driver inkassovirksomhet Finanstilsynet
3050 Regnskapsskjema for pensjonsfond Finanstilsynet
3052/3051 Regnskapsskjema for private pensjonskasser Finanstilsynet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, kredittforsikringsselskap Finanstilsynet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, skadeforsikringsselskap Finanstilsynet
KRT-1012(Åpne skjemaet i Altinn) Oppgave for eiendomsmegling Finanstilsynet
KRT-1008(Åpne skjemaet i Altinn) Kvartalsoppgave for verdipapirforetak Finanstilsynet
KRT-1002(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Dokumentbasert tilsyn - Revisors egenmelding Finanstilsynet
KRT-1001(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Dokumentbasert tilsyn - Revisjonsselskapets egenmelding Finanstilsynet
KRT-1004(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Regnskapsførerselskapets egenmelding Finanstilsynet
KRT-1005(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Regnskapsførers egenmelding Finanstilsynet
KRT-1003(Åpne skjemaet i Altinn) Rapportering fra utstederforetak ved Oslo Børs/Oslo Axess Finanstilsynet
KRT-1007(Åpne skjemaet i Altinn) Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling Finanstilsynet
KRT-1010(Åpne skjemaet i Altinn) Foretakets behandling av klientmidler med revisors uttalelse Finanstilsynet
Stresstest for skadeforsikringsselskaper Finanstilsynet
Stresstest for livsforsikringsselskaper Finanstilsynet
KRT-1011(Åpne skjemaet i Altinn) Kvartalsoppgave for verdipapirfond Finanstilsynet
Etablering av forvaltningsselskap for verdipapirfond Finanstilsynet
Etablering av verdipapirforetak Finanstilsynet
Etablering av verdipapirfond Finanstilsynet
Etablering av forretningsbank Finanstilsynet
Etablering av sparebank Finanstilsynet
Tillatelse til å yte investeringstjenester Finanstilsynet
Registrering av forsikringsmeglingsforetak Finanstilsynet
Etablering av finansieringsforetak Finanstilsynet
Tillatelse til etablering av forsikringsselskap Finanstilsynet
Autorisasjon som regnskapsførerselskap Finanstilsynet
Bevilling til å drive inkassovirksomhet Finanstilsynet
Godkjenning som revisjonsselskap Finanstilsynet
Tillatelse til å drive eiendomsmegling mot godtgjørelse Finanstilsynet
Tillatelse til å drive virksomhet som børs eller autorisert markedsplass Finanstilsynet
Godkjenning av depotmottaker for verdipapirfond Finanstilsynet
KRT-1015(Åpne skjemaet i Altinn) Årsregnskap med revisjonsberetning for verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond Finanstilsynet
KRT-1017(Åpne skjemaet i Altinn) Revisorregisteret – Registrering av opplysninger om revisjonsselskaper Finanstilsynet
KRT-1018(Åpne skjemaet i Altinn) Revisorregisteret – Registrering av opplysninger om ansvarlige revisorer Finanstilsynet
KRT-1025(Åpne skjemaet i Altinn) Periodisk vedleggsskjema Finanstilsynet
KRT-1021(Åpne skjemaet i Altinn) Omsetningstall for revisjonsforetak Finanstilsynet
KRT-1019(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om personlig konsesjon for regnskapsfører-, revisor-, eiendomsmegling- og inkassoområdet Finanstilsynet
KRT-1041(Åpne skjemaet i Altinn) Nøkkeltall, Bank - konsolidert Finanstilsynet
KRT-1042(Åpne skjemaet i Altinn) Nøkkeltall, Bank – Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1043(Åpne skjemaet i Altinn) Nøkkeltall, Skadeselskap – Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1045(Åpne skjemaet i Altinn) Nøkkeltall, Livselskap – Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1047(Åpne skjemaet i Altinn) Nøkkeltall, Pensjonskasser – Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1049(Åpne skjemaet i Altinn) Nøkkeltall, Finansieringsforetak – Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1060(Åpne skjemaet i Altinn) Generelt vedleggsskjema- Finanstilsynet Finanstilsynet
KRT-1029(Åpne skjemaet i Altinn) Forsikringsselskapenes interne klagebehandling Finanstilsynet
RA-0645(Åpne skjemaet i Altinn) Pensjonskassenes Offentlige Regnskaps- og Tilsynsrapportering (PORT) Finanstilsynet
KRT-1070(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV – Likviditet LCR – ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1071(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Likviditet LCR - konsolidert Finanstilsynet
KRT-1072(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Uvektet kjernekapitalandel – ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1073(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Uvektet kjernekapitalandel -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1074(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Likviditet NSFR -­ ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1075(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Likviditet NSFR -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1076(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Store engasjementer -­ ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1077(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Store engasjementer -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1078(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Kapitaldekning -­ ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1079(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Kapitaldekning -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1081(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - FINREP -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1082(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Tap på utlån sikret i fast eiendom - ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1083(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Tap på utlån sikret i fast eiendom - konsolidert Finanstilsynet
KRT-1090(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport 700 - Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1091(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport 700 - Konsolidert Finanstilsynet
KRT-1092(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport 800 - Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1093(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport 800 - Konsolidert Finanstilsynet
KRT-1084(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Sikkerhetsstilte eiendeler - ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1085(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Sikkerhetsstilte eiendeler - konsolidert Finanstilsynet
KRT-1100(Åpne skjemaet i Altinn) Førtidig Solvens II - år (2014) - Foretak Finanstilsynet
KRT-1101(Åpne skjemaet i Altinn) Førtidig Solvens II - år (2014) - Gruppe Finanstilsynet
KRT-1026(Åpne skjemaet i Altinn) Sikkerhetsstillelser Finanstilsynet
KRT-1175(Åpne skjemaet i Altinn) IKT-risiko Finanstilsynet
KRT-1102(Åpne skjemaet i Altinn) Førtidig Solvens II - 3. kvartal 2015 - Foretak Finanstilsynet
KRT-1103(Åpne skjemaet i Altinn) Førtidig Solvens II - 3. kvartal 2015 - Gruppe Finanstilsynet
KRT-1161(Åpne skjemaet i Altinn) Rapportering for AIF-forvalter Finanstilsynet
KRT-1170(Åpne skjemaet i Altinn) Rapportering av klager Finanstilsynet
KRT-1160(Åpne skjemaet i Altinn) Rapportering for alternative investeringsfond (AIF) Finanstilsynet
KRT-1121(Åpne skjemaet i Altinn) Utkontrakteringer Finanstilsynet
KRT-1111(Åpne skjemaet i Altinn) Solvensmarginrapportering for pensjonskasser Finanstilsynet
KRT-1113(Åpne skjemaet i Altinn) Stresstester for pensjonskasser Finanstilsynet
KRT-1087(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV – Likviditet AMM – konsolidert Finanstilsynet
KRT-1086(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV – Likviditet AMM – ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1027(Åpne skjemaet i Altinn) Forsikringsbevis for forsikringsformidlere Finanstilsynet
Fangstdagbok Fiskeridirektoratet
Landings- og sluttseddelregisteret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - matfisk-/stamfisk-/FoU-konsesjoner, laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - klekkeri og/eller settefiskkonsesjoner, laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - skjell- og/eller skalldyrkonsesjoner Fiskeridirektoratet
Lønnsomhetsskjema fiskeoppdrett, klekkeri/settefiskanlegg Fiskeridirektoratet
Lønnsomhetsskjema fiskeoppdrett (matfisk- og stamfiskanlegg) Fiskeridirektoratet
Søknad om adgang i deltakerregulerte fiskerier i forbindelse med eierskifte eller utskifting av fartøy som deltar Fiskeridirektoratet
FD-0005(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om opptak i fiskermanntallet Fiskeridirektoratet
Innmelding av fiskefarkost til registrering Fiskeridirektoratet
Søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet
Årsoppgave for fiskefartøy Fiskeridirektoratet
Melding om rømming Fiskeridirektoratet
Rapportering for undervisningkonsesjon Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - matfiskkonsesjoner, andre fiskearter enn laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - klekkeri- og/eller settefiskkonsesjoner, andre fiskearter enn laks og ørret Fiskeridirektoratet
Resultatrapportering - FoU Fiskeridirektoratet
Særskilt skjema for søknad om tillatelse til havbeite Fiskeridirektoratet
(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Registrering av turistfiske Fiskeridirektoratet
FD-0003(Åpne skjemaet i Altinn) Miljørapportering Fiskeridirektoratet
FD-0006(Åpne skjemaet i Altinn) Driftsplaner for akvakulturanlegg i sjøvann Fiskeridirektoratet
FD-0001(Åpne skjemaet i Altinn) Månedsrapport biomasse Fiskeridirektoratet
FD-0007(Åpne skjemaet i Altinn) Nytek Fiskeridirektoratet
Tillatelse til hvalfangst Fiskeridirektoratet
Tillatelse til selfangst Fiskeridirektoratet
Tillatelse til trålfiske i Nordsjøen (Nordsjøtråltillatelse) Fiskeridirektoratet
FD-0021(Åpne skjemaet i Altinn) Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon Fiskeridirektoratet
FD-0020(Åpne skjemaet i Altinn) Lisens for fiske i annet lands sone Fiskeridirektoratet
FD0012 Dispensasjon fra forbudet mot bruk av ruser Fiskeridirektoratet
FD0028 Dispensasjon fra veieplikten – transport av fisk Fiskeridirektoratet
Ringnottillatelse Fiskeridirektoratet
Tillatelse til torsketråling Fiskeridirektoratet
Tillatelse til brislingfiske Fiskeridirektoratet
Snurrevadtillatelse Fiskeridirektoratet
Seinottillatelse Fiskeridirektoratet
Tillatelse til fiske i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) Fiskeridirektoratet
Tillatelse for utlendinger til å drive fiske mv. innenfor norsk fiskerigrense Fiskeridirektoratet
FD-0026 Registrering i Fiskeridirektoratets kjøperregister Fiskeridirektoratet
FD-0043 Registrering for bruk av kystfiskeappen Fiskeridirektoratet
Tillatelse til omsetting av agn Fiskernes Agnforsyning SA
Legemiddelgrossisters omsetning - oppdrettsfisk Folkehelseinstituttet
Legemiddelgrossisters omsetning - kunderegister Folkehelseinstituttet
Legemiddelgrossisters omsetning Folkehelseinstituttet
Rapportering Reseptregisteret Folkehelseinstituttet
Godkjenning som skadedyrbekjemper Folkehelseinstituttet
Tillatelse til å utnytte en forsvarsviktig oppfinnelse Forsvaret
Tillatelse til enkeltstående tilfeller av luftfotografering eller opptak med luftbårne sensorsystemer Forsvaret
Lisens for ervervsmessig luftfotografering eller opptak med luftbårne sensorsystemer, herunder presse eller annet medieorgan Forsvaret
Godkjenning av ansvarshavende i forsøksdyravdeling Forsøksdyrutvalget
Godkjenning av forsøksdyravdeling Forsøksdyrutvalget
Godkjenning av dyreforsøk Forsøksdyrutvalget
Løyve for transport for funksjonshemmede Fylkeskommunene
Persontransport i rute innenlands med motorvogn eller fartøy Fylkeskommunene
Drosjeløyve Fylkeskommunene
Selskapsvognløyve Fylkeskommunene
Søknad om konsesjon til anlegg av skitau Fylkesmannsembetene
Garantierklæring, jf. forskrifter om taubaner Fylkesmannsembetene
Godkjenning av offentlige og private sykehus til å foreta inngrep etter lov om sterilisering Fylkesmannsembetene
Konsesjon for taubaner for persontransport, herunder skitau, skitrekk og stolheiser Fylkesmannsembetene
Søknad om garantilott Garantikassen for fiskere
Søknad om arbeidsledighetstrygd - fellesmelding Garantikassen for fiskere
F9-4 Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk Helsedirektoratet
AHB-S7 Søknad fra panthaver om tillatelse til å selge alkoholholdig drikk Helsedirektoratet
Skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk på tog og fly Helsedirektoratet
Laboratorium og røntgeninstitutt – Etablering Helsedirektoratet
Autorisasjon som fotterapeut Helsedirektoratet
Autorisasjon som psykolog Helsedirektoratet
Autorisasjon som fysioterapeut Helsedirektoratet
Autorisasjon som kiropraktor Helsedirektoratet
Autorisasjon som optiker Helsedirektoratet
Autorisasjon og lisens som lege Helsedirektoratet
Autorisasjon som radiograf Helsedirektoratet
Autorisasjon som tannpleier Helsedirektoratet
Autorisasjon som ergoterapeut Helsedirektoratet
Autorisasjon som ortopediingeniør Helsedirektoratet
Medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet Helsedirektoratet
Godkjenning av sykehus som utfører transplantasjonsinngrep Helsedirektoratet
Godkjenninger innen human-medisinsk bruk av bioteknologi Helsedirektoratet
Autorisasjon som provisorfarmasøyt Helsedirektoratet
Autorisasjon som reseptarfarmasøyt Helsedirektoratet
Autorisasjon som tannlege Helsedirektoratet
Genmodifiserte organismer (GMO) Helsedirektoratet
Skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk på skip Helsedirektoratet
Autorisasjon som vernepleier Helsedirektoratet
Autorisasjon som tanntekniker Helsedirektoratet
Autorisasjon som tannhelsesekretær Helsedirektoratet
Autorisasjon som sykepleier Helsedirektoratet
Autorisasjon som perfusjonist Helsedirektoratet
Autorisasjon som ortoptist Helsedirektoratet
Autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog Helsedirektoratet
Autorisasjon som helsefagarbeider Helsedirektoratet
Autorisasjon som helsesekretær Helsedirektoratet
Autorisasjon som bioingeniør Helsedirektoratet
Autorisasjon som audiograf Helsedirektoratet
Autorisasjon som apotektekniker Helsedirektoratet
Autorisasjon som ambulansearbeider Helsedirektoratet
Autorisasjon som jordmor Helsedirektoratet
Tilvirkningsbevilling for alkoholholdig drikk Helsedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Rapportering på tilskudd fra Helsedirektoratet Helsedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd fra Helsedirektoratet Helsedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om data fra Norsk pasientregister (NPR) Helsedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming Helsedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknadsskjema for spesialistgodkjenning Helsedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering av særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Helsedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om autorisasjon og lisens som helsepersonell Helsedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Mitt kundeforhold - lån og tilskudd i Husbanken Husbanken
Dykkerbevis klasse A og B Høgskolen i Bergen
Tillatelse til å være advokat ved Høyesterett Høyesterett
Søknad om utsetting av genmodifiserte organismer (GMO) Klima- og miljødepartementet
Byggesak – Søknad etter plan- og bygningsloven Kommunene
Salgsbevilling for salg av alkohol opptil 4,7 % Kommunene
Serveringsbevilling Kommunene
Skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikke Kommunene
Godkjenning av lokaler for tatoverings- og hulltakingsvirksomhet Kommunene
Tillatelse til anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt Kommunene
Tillatelse til opplag av fartøy Kommunene
Utslipp fra bensinstasjoner, bussterminaler mv. Kommunene
Tillatelse til visning, salg og utleie av film og videogram Kommunene
Utslipp fra boligfelt, hytteby og campingplass i separat anlegg Kommunene
Melding av lokaler for frisør- og hudpleievirksomhet Kommunene
Flyselskapenes billettpriser Konkurransetilsynet
KT-0301 Innmelding av kraftpriser Konkurransetilsynet
Varsel om endring av standard variabel kraftpris til husholdningskunde Konkurransetilsynet
KT-0101 Alminnelig melding av foretakssammenslutning Konkurransetilsynet
KT-0201 Fullstendig melding av foretakssammenslutning Konkurransetilsynet
Godkjenning av opptakssentral Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjoner som krever inn og fordeler vederlag til rettighetshavere i henhold til bestemmelser om avtalelisens Kulturdepartementet
Godkjenning av oppkrevings- og fordelingsorganisasjon (følgerett) Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjon som oppkrever og fordeler vederlag for offentlig fremføring av lydopptak av utøvende kunstneres prestasjoner Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjon som oppkrever og fordeler tilleggsvederlag Kulturdepartementet
SafeSeaNet Kystverket
Tillatelse til tiltak som kan endre sjøverts ferdsel Kystverket
Tillatelse til oppsetting av fyrlys, sjømerker, mv. Kystverket
Tillatelse for bruk av farvann utenom havnedistrikt Kystverket
Tillatelse til dumping av masse og gjenstander i sjø Kystverket
Tillatelse til tiltak i statlige fiskerihavner Kystverket
Tillatelse til bygging av kaianlegg mv. Kystverket
Tillatelse til oppsetting av anlegg for navigasjonsveiledning Kystverket
Tillatelse til totalisatorvirksomhet Landbruks- og matdepartementet
SLF-163 Melding om virksomhetsoverdragelse i avløserordningen Landbruksdirektoratet
SLF-151 Søknad om avløsertilskudd ved sykdom mv Landbruksdirektoratet
SLF-052(Åpne skjemaet i Altinn) Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Landbruksdirektoratet
SLF-910 Grøfting og gjødsling Landbruksdirektoratet
SLF-900 Melding om foryngelseshogst i Marka/Søknad om hogst i foreslått verneområde i Marka Landbruksdirektoratet
SLF-902 Søknad om bygging av landbruksvei Landbruksdirektoratet
SLF-916 Søknad om tilskudd til drift i vanskelig terreng Landbruksdirektoratet
SLF-918 Rapportering av skogfond for måleopplysninger Landbruksdirektoratet
SLF-359 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Landbruksdirektoratet
SLF-360 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv Landbruksdirektoratet
M-0160 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Landbruksdirektoratet
Søknad om erstatning for rein drept av fredet rovvilt Landbruksdirektoratet
SLF-356 Egenerklæring om konsesjonsfrihet for bebygd eiendom med nedsatt konsesjonsgrense Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Skogfondssystemet Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Erstatningsordningene i landbruket Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Kvoteordningen for melk Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av landbruksvarer og tilskudd til norsk produksjon av bearbeidede landbruksvarer (RÅK) Landbruksdirektoratet
Tillatelse til reindrift Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Prisutjevningsordningen for melk Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Melding i forbindelse med prisutjevningsordningen for melk Landbruksdirektoratet
Tillatelse til ervervsmessig husdyrhold Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om regionalt miljøtilskudd Landbruksdirektoratet
SLF-056(Åpne skjemaet i Altinn) Endring av bankkontonummer for landbruksforetak Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Mitt landbruksforetak Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til organisert beitebruk Landbruksdirektoratet
SLF-840(Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering av kraftfôrsalg Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Skogfond og tømmeravvirkning Landbruksdirektoratet
LS-0001(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Pliktig regnskapsskjema for godkjente lotteriverdige organisasjoner Lotteri- og stiftelsestilsynet
LS-0002(Åpne skjemaet i Altinn) Søknadsskjema Lotteri- og stiftelsestilsynet
LS-0003(Åpne skjemaet i Altinn) Rapporteringsskjema Lotteri- og stiftelsestilsynet
NF-0001 Rapport over samlet flygevirksomhet Luftfartstilsynet
Flyskjøte / Aircraft Bill of Sale Luftfartstilsynet
NF-0185 Flyplassrapport Luftfartstilsynet
NF-1002 Details of Management Personnel Luftfartstilsynet
NF-1006 JAR-OPS subpart M, Application Maintenance System Approval Luftfartstilsynet
NF-1010 Air Operators Certificate (AOC) Application, part 1 Luftfartstilsynet
NF-1001 Godkjennelse av autorisert verksted som skal vedlikeholde flymateriell (Part-145 Application Maintenance Organisation Approval) Luftfartstilsynet
NF-1012 Part-147 Application Maintenance Training Organisation Luftfartstilsynet
NF-1005 Part-21 Application Production Organisation Approval Luftfartstilsynet
NF-0349 Søknad om luftdyktighetsbevis Luftfartstilsynet
NF-1032 Requirements – operators commercial air transportation Norwegian aero Luftfartstilsynet
NF-1034 Søknad om sikkerhetsgodkjennelse Luftfartstilsynet
NF-1051 Årsmelding fra lufttrafikktjenesten Luftfartstilsynet
NF-0350 Vedlikeholdsrapport (VR) Luftfartstilsynet
NF-0352 Søknad om eksportluftdyktighetsbevis Luftfartstilsynet
NF-1019 Søknad - Training Organisation Approval Luftfartstilsynet
NF-1031 Application - Approval of Type/Class Rating Training Programme Luftfartstilsynet
NF-1018 JAR-FCL søknad - Registrert lærested (RF) Luftfartstilsynet
NF-2007(Åpne skjemaet i Altinn) Rapportering av ulykker og hendelser i sivil luftfart Luftfartstilsynet
Konsesjon for å anlegge, drive eller inneha landingsplass Luftfartstilsynet
VT-1507 Gjeldsbrev fra Lånekassen Lånekassen
Søknad om autorisasjon av kjøttforedlingsvirksomhet Mattilsynet
Meldeskjema for importør og/eller produsenter av kosmetiske produkter Mattilsynet
Søknad om godkjenning av produkter til behandling av drikkevann Mattilsynet
Søknad om godkjenning av sesongslakteri for rein og oppdrettsvilt Mattilsynet
Søknad om godkjenning av helårsslakteri for rein og oppdrettsvilt Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av nedskjæringsvirksomhet Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av slakteri Mattilsynet
Søknad om godkjenning av slakteri med begrenset kapasitet Mattilsynet
Søknad om godkjenning av nedskjæringsvirksomhet med begrenset kapasitet Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av kjøle- og fryselager Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av kjøle- og fryselager for ferskt fjørfekjøtt Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av nedskjæringsvirksomhet, ferskt fjørfekjøtt Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av fjørfeslakteri Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Slakting av oppdrettsfisk Mattilsynet
Registrering av importør og første mottaker i forbindelse med import av næringsmidler, produkter av animalsk opprinnelse, levende dyr og annet avlsmateriale Mattilsynet
Melding om import av næringsmidler fra EØS-land og tredjeland Mattilsynet
Årlig slakteplan/ukeplan Mattilsynet
Sertifisering, registrering og oppdatering av stasjonær bigård Mattilsynet
Melding om flytting til vandreplass Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Registrere eller melde import av planter og plantemateriale Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om eksportattest for fisk Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Rekvisisjon av eksportattest for fisk Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Fisk og sjømat Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Høstetillatelse for skjell Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Meldeskjema for hendelser Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Meldeskjema for periodisk innrapportering Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Næringsmiddelvirksomhet Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Registreringsdokument for sporing av skjell, pigghuder og snegler Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Vannforsyningssystem Mattilsynet
Meldeskjema til Mattilsynet Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Årlig innrapportering av antall småfe Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Årlig innrapportering av såvare Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Husdyrregisteret Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Forflytning av småfe mellom dyrehold Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om mistenkt sykdomstilfelle/skadegjører Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny importør av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny produksjon/omsetning av planter, planteprodukter, trelast og treemballasje Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Nytt/endre dyrehold Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Periodisk innrapportering for omsetning av gjødselsvarer Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Registrering av gjødselprodukt Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Plantesunnhetssertifikat for eksport Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Avslutte aktivitet og/eller produksjonsform (dyrehold, planter og vann) Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om import av biprodukter Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om import av fôrvarer Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om import av næringsmidler Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om vannforsyningssystem Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Godkjenning av biproduktvirksomhet Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av biprodukter Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av fôrvarer Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av næringsmidler Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Innmelding slakteplan Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering omsetning såvare Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny importør av animalske biprodukter Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny importør av fôrvare Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny importør av næringsmidler Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny plantevernmiddelvirksomhet Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Registrere dyretransportør, dyretransportmiddel eller oppsamlingssentral Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Registrere vannforsyningssystem Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søke oppstartstillatelse for plangodkjent vannverk Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søke plangodkjenning for nytt vannforsyningssystem Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søke plangodkjenning for nytt/endret vannbehandlingsanlegg Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om dispensasjon Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Årlig innrapportering for vannforsyningssystem Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Dispensasjon for import av kjæledyr Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om forvirksomhet Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om næringsmiddelvirksomhet Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Forhåndsgodkjenning for import av biprodukter Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering av importert for til selskapsdyr og pelsdyr Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering av produsert for til selskapsdyr og pelsdyr Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Mattilsynets skjematjenester Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om meldepliktig hendelse Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny forvirksomhet Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny næringsmiddelvirksomhet Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Utlevering/bruk av legemidler Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Månedsrapport settefisk Mattilsynet
Autorisasjon av veterinær Mattilsynet
Autorisasjon av fiskehelsebiologer Mattilsynet
Autorisasjon av dyrepleiere Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Godkjenning av anlegg for overføring av sæd og embryo Mattilsynet
Godkjenning av virksomheter som vil markedsføre økologiske produkter Mattilsynet
Tillatelse for andre enn veterinærer for å drive med inseminering av husdyr Mattilsynet
Tillatelse for andre enn veterinærer for å drive med inseminering av husdyr i bestemt besetning Mattilsynet
Tillatelse til import og salg av settepoteter Mattilsynet
Tillatelse til omsetning, pakking, import og eksport av såvarer Mattilsynet
Tillatelse til etablering av behandlingsanlegg for animalsk avfall m.v. Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Lakselus Mattilsynet
Godkjenning av oksestasjon Mattilsynet
Godkjenning av rånestasjon Mattilsynet
Godkjenning av sædstasjon Mattilsynet
Godkjenning av embryoinnsamlingsgruppe/embryoproduksjonsgruppe Mattilsynet
Godkjenning av feltstasjon/Godkjenning av samlingsstasjon Mattilsynet
Søknad om godkjenning av kjemiske produkter til behandling av drikkevann Mattilsynet
Tillatelse til salg av rugeegg og livdyr av fjørfe Mattilsynet
Godkjenning av dyretransportører og kompetansebevis for sjåfører og ledsagere Mattilsynet
Tillatelse til import av fisk Mattilsynet
Tillatelse til transport av akvatiske organismer Mattilsynet
Godkjenning av virksomheter i fiskeindustrien Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Innmelding av kosmetikkbivirkninger Mattilsynet
ME-3001 Søknad om produksjonstilskudd til dagsaviser Medietilsynet
ME-4007 Søknad om konsesjon til lokalradio Medietilsynet
ME-4005 Søknad om konsesjon til lokalfjernsyn Medietilsynet
ME-4008 Søknad om korttidskonsesjon Medietilsynet
ME-4006 Søknad om konsesjon til lokalfjernsyn på NRK2s bakkesendere Medietilsynet
ME-4003 Melding om oppstart av kringkasting Medietilsynet
ME-3004 Søknad om tilskudd til minoritetsspråklig publikasjoner Medietilsynet
ME-3003 Søknad om tilskudd til samiske aviser Medietilsynet
ME-3007 Regnskapsskjema for aviser Medietilsynet
ME-4013 Tilskudd til lokalkringkastingsformål - programproduksjon Medietilsynet
ME-2001 Skjema for registrering av film for visning Medietilsynet
ME-2004 Skjema for registrering av videogram Medietilsynet
ME-2003 Søknad om tillatelse til fortrykk og elektronisk merking Medietilsynet
ME-4011 Årsmelding for lokalradio Medietilsynet
ME-4010 Årsmelding for lokalfjernsyn Medietilsynet
ME-4009 Søknad om konsesjon til opprettelse og drift av omformeranlegg for trådløs videresending av kringkasting Medietilsynet
ME-4015 Søknad om tilskudd til lokalkringkastingsformål, drifts- og investeringsstøtte Medietilsynet
ME-4014 Tilskudd til lokalkringkastingsformål - utviklingsprosjekt Medietilsynet
ME-4012 Tilskudd til lokalkringkastingsformål - kompetansehevende tiltak Medietilsynet
ME-2005 Standardskjema for registrering av videogram for distributører som bruker klistremerker fra Medietilsynet Medietilsynet
ME-2002 Skjema for bestilling av ekstra filmkopier Medietilsynet
ME-2006 Skjema for etterbestilling av klistremerker Medietilsynet
ME-1001 Skjema for eierskap i aviser Medietilsynet
Mesterbrevordningen Mesterbrevnemnda
Søknad om utslippstillatelse for industribedrifter Miljødirektoratet
Produktdeklarasjon årlig oppdatering Miljødirektoratet
TB-0800 Produktdeklarasjon Miljødirektoratet
TB-0700 Melding om biocid og/eller plantevernmiddel Miljødirektoratet
Opplysninger om kontorepresentanter - Fullmakt fra signaturberettiget Miljødirektoratet
Anmodning om overføring av kvoter Miljødirektoratet
Miljødirektoratets rapporteringstjeneste Miljødirektoratet
Autorisasjon av taxidermister/preparanter Miljødirektoratet
Autorisasjon av jegerprøveinstruktører Miljødirektoratet
Tillatelse til drift av opplagsplass eller anlegg for behandling av avfall Miljødirektoratet
Generell utslippstillatelse Miljødirektoratet
Meldeplikt ved tiltak som kan medføre store forurensningsproblemer Miljødirektoratet
Eksport av klorfluorkarboner og haloner Miljødirektoratet
Tillatelse til import av klorfluorkarboner og haloner Miljødirektoratet
Tillatelse til tilvirkning av klorfluorkarboner og haloner Miljødirektoratet
Bruk av klorfluorkarboner og haloner Miljødirektoratet
Tillatelse til utslipp av prosessavløpsvann i kommunalt nett Miljødirektoratet
Mdir-004(Åpne skjemaet i Altinn) Årlig rapportering av eksportert og importert avfall Miljødirektoratet
Mdir-002(Åpne skjemaet i Altinn) Årlig rapportering for deponier Miljødirektoratet
Mdir-005(Åpne skjemaet i Altinn) Årlig rapportering for CO2-kompensasjon Miljødirektoratet
Mdir-003(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tillatelse og årlig rapportering for kvotepliktige virksomheter Miljødirektoratet
Mdir-001(Åpne skjemaet i Altinn) Årlig rapportering av egenkontrollen for landbasert industri Miljødirektoratet
Mdir-009(Åpne skjemaet i Altinn) Avfallsdeklarering Miljødirektoratet
Mdir-006(Åpne skjemaet i Altinn) Årlig rapportering på bærekraftskriteriene for biodrivstoff og flytende biobrensel Miljødirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Kjemikaliedeklarering til produktregisteret Miljødirektoratet
Mdir-010(Åpne skjemaet i Altinn) Årlig rapportering for avløpsanlegg Miljødirektoratet
Mdir-011(Åpne skjemaet i Altinn) Årlig rapportering av avløpsslam, biogass og EE-avfall Miljødirektoratet
Registrering av teleutstyrsleverandør og radioforhandler Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Registreringsskjema for utstedere av kvalifiserte elektroniske sertifikater Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Søknad om autorisasjon for installatør Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
NT-MT/7008 Registrering av offentlig ekomnett, telefontjeneste og overføringskap. Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Registreringsskjema for postoperatører Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Rapport om skade i elektronisk kommunikasjonsnett Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Skjema for data til Nkoms statistikk for det norske postmarkedet Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Registreringsskjema for sertifikatklasse Person-Standard Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Registreringsskjema for sertifikatklasse Virksomhet Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Registreringsskjema for sertifikatklasse Person - Høyt Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Incidentrapportering til Nkom Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Varsel om omsetning av radiokommunikasjonsutstyr Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Rapportering av nummerbruk Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Søknad om tildeling av 5-sifret nummer Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Objektidentifikator Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
ISO-DCC nettadresser (NSAP-adresser) Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Radioamatørlisens Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Frekvenstillatelse for satellittjordstasjon Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
(Åpne skjemaet i Altinn) Ekomstatistikk første halvår 2015 Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
EDI-bruker-identifikator Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Sendertillatelse for radiolinjestasjon Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Sendertillatelse for kringkasting Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Sendertillatelse nummer xxxx til bruk av frekvenser for PMR (profesjonell mobil radio) Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Sendertillatelse nummer xxxx til bruk av frekvenser for brikkesystem Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Sendertillatelse nummer xxxx til bruk av frekvenser for punkt til punkt/multipunkt laveffekt radiosamband Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Ekomnettautorisasjon Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
PTNP01(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om prioritet i mobilnett Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
PTNP02(Åpne skjemaet i Altinn) Oppsigelse av prioritet i mobilnett Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Egenopplysninger i forbindelse med leverandørklarering Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Brønnskjema Norges geologiske undersøkelse
Grunnvannsundersøkelse Norges geologiske undersøkelse
Registrering av eksportør av fisk og fiskeprodukter Norges sjømatråd
Avbruddsrapportering Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Avgift for damtilsyn - korreksjonsskjema Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsskjema for godkjenning av personell som skal prosjektere og/eller revurdere vassdragsanlegg i klasse 3, 2 eller 1 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0002(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om konsesjon for omsetning av elektrisk kraft Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Overføringstariffer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0001(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om opprinnelsesgarantier Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
(Åpne skjemaet i Altinn) Energimerking av boliger og bygninger Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0008(Åpne skjemaet i Altinn) Økonomisk og teknisk rapportering for innehavere av omsetningskonsesjon for elektrisk kraft – «eRapp2» Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Konsesjon for organisering eller drift av markedsplass for omsetning av elektrisk energi Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Tillatelse til bygging og drift av fjernvarmeanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Tillatelse til bygging og drift av elektrisk anlegg for energiproduksjon og energioverføring Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0012(Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering om status og planer for utrulling av AMS Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0011(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om godkjenning av produksjonsanlegg for elsertifikatordningen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0013(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om elsertifikatplikt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0014(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om unntak for industrielt kraftforbruk ved elsertifikatplikt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0019(Åpne skjemaet i Altinn) Damdatabasen SIV Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0017(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Rapportering av fjernvarmepriser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0020(Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering til leverandørskifteundersøkelsen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0018(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om idriftsettelse nye vannkraftverk eller opprustings- og utvidelsestiltak i eksisterende kraftverk Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0022(Åpne skjemaet i Altinn) Rapportering av opplysninger om plan for håndtering av mer- og mindreinntekt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NPE-0001(Åpne skjemaet i Altinn) Innmelding av private helsetjenester til Norsk pasientskadeerstatning Norsk pasientskadeerstatning
LI 100.91 Forhandlerrapport Norsk rikskringkasting AS
LI 1315/84 Melding til Norsk Rikskringkasting om handel med radiomateriell Norsk rikskringkasting AS
Godkjennelse av fiskesalgslag Nærings- og fiskeridepartementet
Utførselstillatelse for hval og hvalprodukter Nærings- og fiskeridepartementet
Quarterly Crude Oil Information Report Olje- og energidepartementet
Crude Oil Sales Information Report Olje- og energidepartementet
Government reporting form for crude oil imports Olje- og energidepartementet
L61/38 Råolieforsyningsomkostninger Olje- og energidepartementet
L61/44 Indtægter på hjemmemarkedet Olje- og energidepartementet
Quarterly NGL sales information report Olje- og energidepartementet
Salgsrapport våtgass Olje- og energidepartementet
Price and volum information natural gas Olje- og energidepartementet
Kvartalsrapportering av lagerhold Olje- og energidepartementet
Årsrapportering av beregningsgrunnlag Olje- og energidepartementet
Særskilt tillatelse til anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum Olje- og energidepartementet
Erverv av vannfall Olje- og energidepartementet
Utvinningstillatelse Olje- og energidepartementet
Data til Nasjonalbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett Oljedirektoratet
PPRS brukerbeskrivelse Oljedirektoratet
Undersøkelse etter petroleum Oljedirektoratet
Sikkerhetsmessig godkjenning Park- og tivolitilsynet
PS-201(Åpne skjemaet i Altinn) Ny søknad om varemerkeregistrering Patentstyret
PS-002(Åpne skjemaet i Altinn) Korrespondanse til Patentstyret Patentstyret
PS-101(Åpne skjemaet i Altinn) Ny søknad om patent Patentstyret
PS-301(Åpne skjemaet i Altinn) Ny søknad om registrering av design Patentstyret
PS-404(Åpne skjemaet i Altinn) Ny bestilling av forundersøkelse Patentstyret
(Åpne skjemaet i Altinn) Patentstyrets meldingstjeneste Patentstyret
PS-104(Åpne skjemaet i Altinn) Ny publisering av EP-søknad og validering av EP-patent Patentstyret
PS-202(Åpne skjemaet i Altinn) Ny søknad om ansvarsmerke Patentstyret
IB-0111 Spesifikasjon av innbetaling Pensjonstrygden for sjømenn
IB-0110 Avgiftsoppgave Pensjonstrygden for sjømenn
1B 112 Opplysninger til Pensjonstrygdens skips- og rederiregister Pensjonstrygden for sjømenn
CODAM - Skader/hendelse for bærende konstruksjoner/rørledningssystemer Petroleumstilsynet
Varsel - Alvorlig hendelse Petroleumstilsynet
Arbeidstimer utført på innretninger på den norske kontinentalsokkel Petroleumstilsynet
Common Drilling Reporting System (CDRS) Petroleumstilsynet
Bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomhet - aktivitetsrapport Petroleumstilsynet
Vedlegg til NAV-blankett 11 01.E Petroleumstilsynet
Bekreftelse av varsel til Petroleumstilsynet om fare- og ulykkessituasjoner Petroleumstilsynet
GP-6158 Kvartalsrapport Politidirektoratet
Kjøp, salg og utlån m.v. av kontrollpliktige våpen (våpendeler) Politidirektoratet
Leveranse til annen våpenforhandler Politidirektoratet
Løyve for å drive handelsvirksomhet med oppkjøp av brukte og kasserte ting med sikte på salg Politidistriktene
Tillatelse til erverv og innehavelse av skytevåpen til utryddelse av skadedyr Politidistriktene
Tillatelse til erverv av skytevåpen til slakting Politidistriktene
Bevilling til å drive handel med skytevåpen, våpendeler og ammunisjon Politidistriktene
Bevilling til å tilvirke, utføre reparasjon, deaktivering av skytevåpen/våpendeler og tilvirkning av ammunisjon(børsemakerbevilling) Politidistriktene
Tillatelse til vaktvirksomhet Politidistriktene
Krav om garantistillelse for reisearrangørvirksomhet (Reisegarantifondet) Reisegarantifondet
Krav om melding og vurdering før opprettelse av forskningsbiobank. Krav om godkjenning før biobankmateriale overføres til utlandet REK - Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk
Anlegg og drift av taubaner og kabelbaner Samferdselsdepartementet
Konsesjon for å anlegge, inneha og drive offentlige mobil- kommunikasjonsnett Samferdselsdepartementet
Konsesjon for å drive postvirksomhet Samferdselsdepartementet
KS-0490B/E Årsrapport fra verne- og miljøutvalget Sjøfartsdirektoratet
KS-0492B Årsrapport fra verne- og miljøutvalg for skip i lokalfart med mindre enn 8 personer om bord Sjøfartsdirektoratet
KS-0179B Rapport 79 Sjøfartsdirektoratet
KS-0103(Åpne skjemaet i Altinn) Sjekkliste - reders egenkontroll Sjøfartsdirektoratet
KS-0115(Åpne skjemaet i Altinn) Begjæring om inspeksjon Sjøfartsdirektoratet
KS-0197B(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om sjøulykker og personskader Sjøfartsdirektoratet
KS-0321 Meldingsskjema Sjøfartsdirektoratet
KS-0308(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om sikkerhetsbemanning Sjøfartsdirektoratet
KS-0326 Årsrapport fra godkjente kontrollforetak Sjøfartsdirektoratet
KS-0310 Miljødeklarasjon Sjøfartsdirektoratet
KS-0311 Beregning av nitrogenoksid utslipp Sjøfartsdirektoratet
KS-0312 Skjema for beregning av miljøfaktor - Tankskip Sjøfartsdirektoratet
KS-0313 Skjema for beregning av miljøfaktor - Lasteskip Sjøfartsdirektoratet
KS-0314 Skjema for beregning av miljøfaktor - Passasjerskip Sjøfartsdirektoratet
KS-0315 Skjema for beregning av miljøfaktor - Fiske og fangstfartøy Sjøfartsdirektoratet
KS-0316 Skjema for beregning av miljøfaktor - Flyttbare innretninger Sjøfartsdirektoratet
KS-0125/4(Åpne skjemaet i Altinn) Notification of newbuilding - Mobile Offshore Unit Sjøfartsdirektoratet
KS-0148(Åpne skjemaet i Altinn) Request for survey - Mobile Offshore Unit Sjøfartsdirektoratet
KS-0194-1(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om målebrev for nybygg Sjøfartsdirektoratet
KS-0194-2(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om målebrev ved ombygging eller tapt målebrev Sjøfartsdirektoratet
KS-0194-3(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om målebrev ved innførsel Sjøfartsdirektoratet
KS-0138B(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om slepetillatelse Sjøfartsdirektoratet
KS-0125(Åpne skjemaet i Altinn) Anmeldelse av nybygg Sjøfartsdirektoratet
KS-0119-ENG(Åpne skjemaet i Altinn) Port State Control - Payment Guarantee Statement Sjøfartsdirektoratet
KS-0109-1(Åpne skjemaet i Altinn) Vertstatskontroll egenmelding Sjøfartsdirektoratet
KS-0105(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om utvidet fartsområde NIS Sjøfartsdirektoratet
KS-0075(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om fravik Sjøfartsdirektoratet
KS-0073(Åpne skjemaet i Altinn) Klageskjema Sjøfartsdirektoratet
KS-0119-ENG(Åpne skjemaet i Altinn) Port State Control - Payment Guarantee Statement Sjøfartsdirektoratet
Personellsertifikater og opplæringskrav innen skipsfart Sjøfartsdirektoratet
Sertifisering av lasteskip, lektere og passasjerskip Sjøfartsdirektoratet
Tillatelse for NIS-skip til å føre last mellom norske havner Sjøfartsdirektoratet
Farts- og sikkerhetssertifikat for fiske- og fangstfartøy Sjøfartsdirektoratet
KS-0330(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om refusjon Sjøfartsdirektoratet
KS-0361(Åpne skjemaet i Altinn) Registrering av ansettelse og fratredelse Sjøfartsdirektoratet
KS-0360(Åpne skjemaet i Altinn) Registrering av mannskapsliste Sjøfartsdirektoratet
KS-0354(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om personlig sertifikat for sjøfolk Sjøfartsdirektoratet
KS-0355(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om påtegning Sjøfartsdirektoratet
KS-0358(Åpne skjemaet i Altinn)