Vassdragsteknisk ansvarlig

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet, må du ha godkjenning eller autorisasjon for å utøve yrket i Norge. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Du finner opplysninger om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk på NVE sine nettsider.

Finn skjemaet på nve.no

Om denne tjenesten

Språkkrav:

Det stilles ingen krav til at søker skal kunne ett bestemt språk. Det vil imidlertid være svært vanskelig å tilegne seg obligatorisk praksis uten å kunne lese, skrive og snakke et av de skandinaviske språkene.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

Hvis kvalifikasjonen din er fra et EØS-land eller Sveits, kan du ha rett til å få søknaden din behandlet etter yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. I tillegg fremgår nasjonale kvalifikasjonskrav knyttet til utøvelsen av yrket av forskrift damsikkerhetsforskriften § 3-3 Kvalifikasjonskrav til vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) og stedfortredende VTA. 

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen omtrent tre måneder etter at komplett søknad er sendt inn.

Gebyr: 

Norges vassdrags- og energidirektorat krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kap VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua,
0301 Oslo

E-post: nve@nve.no
Tlf: 22 95 95 95

Besøksadresse: Middelthuns gate 29, 0368 Oslo

Åpne kontaktskjema