Vassdragsteknisk ansvarlig

For å utøve dette yrket og benytte yrkestittelen i Norge må du oppfylle noen minimumskrav regulert av norske lover og forskrifter. Er utdannelsen din tatt i utlandet må du søke om godkjenning/autorisasjon. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav og søknadsprosess.

Finn skjemaet på nve.no

Om denne tjenesten

Søknaden kan innsendes av yrkesutøver/enkeltpersoner til Norges vassdrags- og energidirektorat.

For personer fra annet EØS-land er det selskapet i Norge som må søke om godkjenning på vegne av han/henne.

  • Hvilke vassdragsanlegg, med klasseangivelse, det søkes godkjenning for.
  • Personlige opplysninger (navn, e-post, privatadresse, alder) utdannelse (skole, studieretning, grad, fagkrets) og relevant etterutdanning (tittel på kurs, varighet, innhold, arrangør, eksamen etc.).
  • Damsikkerhetskurs (krav om å ha gjennomført Damsikkerhet I for anleggseiere i klasse 4, 3, 2 og 1 og Damsikkerhet II for eiere av anlegg i konsekvensklasse 4, 3 og 2). Begge kurs må gjennomføres med bestått eksamen.
  • Praksis (arbeidsgiver, ansettelsestid, arbeidsoppgaver, ansvar, plassering i organisasjonen, tittel etc.)Merknader

Last opp/send inn kopier av utdanningsdokumenter på originalspråk. I tillegg må du legge ved en oppsummering av relevante emner i fagkretsen på norsk eller engelsk.

Både utdannelse og praksis skal godkjennes av NVE.

Vassdragsteknisk ansvarlig kan kun få godkjenning for bestemte anlegg, og ikke en generell godkjenning. For personer fra annet EØS-land er det selskapet i Norge som må søke om godkjenning på vegne av han/henne.

Språkkrav:

Nei. Det stilles ingen krav til at søker skal kunne ett bestemt språk.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

De lovbestemte kravene for å ha rett til godkjenning fremgår av damsikkerhetsforskriften § 3 – 3 Kvalifikasjonskrav til vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) og stedfortredende VTA. 

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal svare søker innen 1 måned etter at søknad om godkjenning er mottatt.
Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen 3 måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr: 

Norges vassdrags- og energidirektorat krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak har du mulighet til å klage på dette vedtaket. Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI. 
Klagemuligheten gjelder også hvis godkjenningsmyndigheten ikke har overholdt saksbehandlingsfristen (se Saksbehandlingsfrister over). 

Godkjenningsmyndighet

Norges vassdrags- og energidirektorat
postboks 5091 Majorstua,
0301 Oslo

E-post: nve@nve.no
Tlf: 22 95 95 95

Besøksadresse: Middelthuns gate 29, 0368 Oslo

Åpne kontaktskjema