Vassdragsteknisk ansvarlig

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet, må du ha godkjenning eller autorisasjon for å utøve dette yrket i Norge. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk.

Finn skjemaet på nve.no

Om denne tjenesten

Søknaden kan innsendes av yrkesutøver/enkeltpersoner til Norges vassdrags- og energidirektorat.

For personer fra annet EØS-land er det selskapet i Norge som må søke om godkjenning på vegne av han/henne.

  • Hvilke vassdragsanlegg, med klasseangivelse, det søkes godkjenning for.
  • Personlige opplysninger (navn, e-post, privatadresse, alder) utdannelse (skole, studieretning, grad, fagkrets) og relevant etterutdanning (tittel på kurs, varighet, innhold, arrangør, eksamen etc.).
  • Damsikkerhetskurs (krav om å ha gjennomført Damsikkerhet I for anleggseiere i klasse 4, 3, 2 og 1 og Damsikkerhet II for eiere av anlegg i konsekvensklasse 4, 3 og 2). Begge kurs må gjennomføres med bestått eksamen.
  • Praksis (arbeidsgiver, ansettelsestid, arbeidsoppgaver, ansvar, plassering i organisasjonen, tittel etc.)

Merknader

Last opp/send inn kopier av utdanningsdokumenter på originalspråk. I tillegg må du legge ved en oppsummering av relevante emner i fagkretsen på norsk eller engelsk.

Både utdannelse og praksis skal godkjennes av NVE.

Vassdragsteknisk ansvarlig kan kun få godkjenning for bestemte anlegg, og ikke en generell godkjenning. For personer fra annet EØS-land er det selskapet i Norge som må søke om godkjenning på vegne av han/henne.

Språkkrav:

Nei. Det stilles ingen krav til at søker skal kunne ett bestemt språk.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

Hvis kvalifikasjonen din er fra et EØS-land eller Sveits, kan du ha rett til å få søknaden din behandlet etter yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. I tillegg fremgår nasjonale kvalifikasjonskrav knyttet til utøvelsen av yrket av forskrift damsikkerhetsforskriften § 3 – 3 Kvalifikasjonskrav til vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) og stedfortredende VTA. 

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr: 

Norges vassdrags- og energidirektorat krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kap VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Norges vassdrags- og energidirektorat
postboks 5091 Majorstua,
0301 Oslo

E-post: nve@nve.no
Tlf: 22 95 95 95

Besøksadresse: Middelthuns gate 29, 0368 Oslo

Åpne kontaktskjema