Skjemaet kan benyttes av alle som skal klage på vedtak vedrørende
fysiske personer for følgende:
- Fastsatt grunnlag for formues- og inntektsskatt
- Tilleggsskatt for formue og inntekt

Tvangsmulkt som er ilagt for manglende levering av
- a-meldingen
- skattemelding for næringsdrivende - enkeltpersonforetak

Dette klageskjemaet gjelder kun for innrapportering på fødselsnummer.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Fysiske personer som er ilagt tvangsmulkt, ilagt tilleggsskatt
eller har mottatt et vedtak om grunnlaget for inntekts- eller formuesskatt
har rett til å klage på vedtaket og kan bruke dette skjemaet.

Klagefristen for slike vedtak er seks uker regnet fra det tidspunkt vedtaket er
kommet fram har rett til å klage på vedtaket.

Her finner du mer informasjon om klage.  

 

Dette klageskjemaet gjelder kun for klage over vedtak som gjelder fysiske personer og klagen ikke gjelder forhold knyttet til et organisasjonsnummer.


Gjelder klagen f eks et enkeltpersonforetak med organisasjonsnummer eller andre forhold knyttet til et organisasjonsnummer, skal du benytte følgende utgave av skjema: 

Klage på vedtak (rapporter med organisasjonsnummer)

Den som fyller ut skjemaet må ha Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet eller Regnskapsfører med signeringsrett.Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Ansvarlig revisor.

De som har slike roller kan delegere dem videre ved behov.

Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Kontroller at den som skal sende klagen har de nødvendige rollene i god tid før klagesfristen.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Kontaktinformasjon

Åpne kontaktskjema