Skjemaet kan benyttes av alle som skal klage på vedtak for følgende:
- Fastsatt grunnlag for formues- og inntektskatt
- Tilleggsskatt for formue og inntekt
- Tilleggsskatt for merverdiavgift
- Myndighetsfastsetting av merverdiavgift

Tvangsmulkt som er ilagt for manglende levering av
- a-meldingen
- aksjonærregisteroppgaven
- mva-meldingen
- skattemelding for næringsdrivende
- tredjepartsopplysninger (grunnlagsdata)

Dette klageskjemaet gjelder kun for innrapportering på organisasjonsnummer.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Den som er ilagt tvangsmulkt har rett til å klage på vedtaket. Klagefristen er seks uker etter for tvangsmulkt Det skal blant annet ikke ilegges tvangsmulkt dersom det har vært umulig å overholde opplysningsplikten på grunn av forhold som ikke skyldes den ansvarlige.

Se også informasjon på Skatteetatens side om RF-1364 Klage på vedtak

Skatteetatens serviceerklæring forteller deg hvilken service du kan forvente av Skatteetaten. Der finner du også informasjon om hvor du henvender deg og hvilke rettigheter og plikter du har.

Dette klageskjemaet gjelder kun for innrapportering på organisasjonsnummer.

Merk at dersom henvendelsen gjelder forhold knyttet til et fødselsnummer så skal en annen utgave av skjemaet benyttes:

Klage på vedtak (for rapportering med fødselsnummer)

Den som fyller ut skjemaet må ha Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett. Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet eller Regnskapsfører med signeringsrett. Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Ansvarlig revisor.

De som har slike roller kan delegere dem videre ved behov.

Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Kontroller at den som skal sende klagen har de nødvendige rollene i god tid før klagesfristen.

Skjemaet RF-1364 kan benyttes av alle som skal klage på vedtak for følgende:
 
• Fastsatt grunnlag for formues- og inntektskatt
• Tilleggsskatt for formue og inntekt
• Tilleggsskatt for merverdiavgift
• Myndighetsfastsetting av merverdiavgift
Tvangsmulkt som er ilagt for manglende levering av
• a-meldingen
• aksjonærregisteroppgaven
• mva-meldingen
• skattemelding for næringsdrivende
• tredjepartsopplysninger (grunnlagsdata)

Dette klageskjemaet gjelder kun for innrapportering på organisasjonsnummer.

I nedtrekksmenyen i skjemaet (under "Hva klages det på") markerer du hva du ønsker å klage på.

 

NB! Inneholder klagen sensitive opplysninger (f. eks. om sykdom) må klagen sendes i brev til skattekontoret.

 

.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Kontaktinformasjon

Åpne kontaktskjema