Skjemaet kan leveres av de som representerer upersonlige skattepliktige som for eksempel regnskapsfører, daglig leder. 

Enkeltpersonforetak kan ikke benytte denne tjenesten.

Start tjeneste

Vi har forbedret forskuddsløsningen for upersonlige skattepliktige.

Endringene består av:

  • Noen justeringer på søknadsskjemaet. Bl.a er utskrevet forskudd fjernet.
  • Nytt forskudd blir sendt som melding til virksomhetens innboks
  • Varsel blir sendt på e-post til mottakere med oppgitt kontaktinformasjon under virksomhetens profil

Om denne tjenesten

Skjemaet kan sendes inn ved behov i perioden 7. januar til 30 august 2019

Dette er et skjema hvor upersonlige skattepliktige (aksjeselskaper, verdipapirfond, banker mv.) kan søke om endring av/krav om forskuddsskatt.

Ved henvendelse/innlevering til Skatteetaten skal utenlandske foretak benytte det organisasjonsnummeret som er tildelt NUF-selskapet.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.
Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet, Regnskapsfører lønn  eller Regnskapsfører med signeringsrett.
Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Ansvarlig revisor.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter . Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Oppgaven består av ett skjema (RF-1097).

Søknadsskjemaet behandles på skattekontoret. Skatteoppkreveren sender ut informasjon om betaling av ny/endret forskuddskatt dersom det er en økning i forskuddsskatten eller det er forskuddsskatt for en virksomhet som ikke har utskrevet forskuddsskatt.

Når søknadsskjemaet er behandlet, får du en melding i innboksen i Altinn.

Trenger du hjelp?

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema