Reise og diett

I utgangspunktet står arbeidsgiver og arbeidstaker fritt til å avtale godtgjøring for kost og losji på reiser i forbindelse med arbeid.


Det er flere måter å dekke reiseutgifter på. De mest vanlige er at arbeidsgiver:

 • dekker utgifter etter statens satser (utgiftsgodtgjørelse) 
 • dekker faktiske utgifter (utgiftsrefusjon) 
 • en kombinasjon av de ovennevnte
Skatteforskriften om yrkesreise/arbeidsreise

 

Skattebetalingsforskriften om utgiftsrefusjoner

 

Skatte-ABC om bilgodtgjørelse

  

Statens reiseregulativ

Statens reiseregulativ er en særavtale som gjelder statsansatte. Mange private og offentlige bedrifter velger likevel ofte å følge dette regulativet. Utbetalinger gjort etter statens satser kan i utgangspunktet legges til grunn som skattefritt for mottaker. På reiser innenlands må det i en skattemessig sammenheng imidlertid avgrenses mot reiseoppdrag som gjøres som del av den ansattes ordinære arbeid. Eventuell godtgjørelse utbetalt for slike reiser vil være skattepliktig for mottaker.

Statens reiseregulativ

 

Trekkfrie satser

Døgndiett - innenlands

På reiser med overnatting er det vanlig å utbetale døgndiett. Et døgn varer i 24 timer fra reisens starttidspunkt. En reise som varer over 6 timer ut i et nytt døgn, gir full sats for dette døgnet. Varer reisen under 6 timer inn i neste døgn, gis det ingen diett for dette døgnet.

 • Døgndiett ved overnatting på hotell: kr 733,-
 • Døgndiett ved annen overnatting uten kokemuligheter (eks. pensjonat, hybel): kr 315,- 
 • Døgndiett ved annen overnatting med kokemuligheter (eks. hybel, brakke, privat overnatting): kr 205,-

Skatte-ABC om diett ved overnatting utenfor hjemmet

 

Vær oppmerksom på at det her er et avvik mellom statens satser og det som kan utbetales trekkfritt. Reiseregulativet skiller ikke ved type overnattingssted, slik skattereglene gjør. Når det først er avtalt at arbeidsgiver skal utbetale utgiftsgodtgjørelse etter statens satser skal det alltid utbetales kr 733,- i diett for hvert døgn, uavhengig hvor arbeidstaker har overnattet. Det vil si at hvis arbeidstakeren overnatter på annet sted enn hotell og det utbetales sats etter statens satser, må dietten deles opp i en trekkfri og en trekkpliktig del.

Eksempel

Per Hansen har avtalt utgiftsgodtgjørelse etter statens satser med sin arbeidsgiver. Det betyr at han har krav på kr 733,- i døgndiett. På en jobbtur til nabobyen overnatter han hos sin bror. Ved privat overnatting blir døgndietten splittet i en trekkfri og en trekkpliktig del: 

Trekkfri døgndiett kr 205,- 

Trekkpliktig døgndiett kr 528,- 

Totalt kr 733,- (diett)

I tillegg kommer nattillegg, som ved privat overnatting utbetales trekkfritt med kr 430 per døgn.

Dagdiett - innenlands

På reiser uten overnatting kan det utbetales trekkfri dagdiett så lenge oppdragsstedet er mer enn 15 km fra reisens utgangspunkt, og reisen varer mer enn 6 timer.

 • Fra og med 6 timer - til og med 12 timer - kr 289,- 
 • For reiser over 12 timer - kr 537,-

Arbeidstakere kan imidlertid ikke få utbetalt trekkfri dagdiett på reiser når de utfører ordinært arbeid (for eksempel arbeidstakere med mobilt arbeidssted slik som sjåfører, mannskap på båter, flybesetning og lignende).

Måltidsfradrag - innenlands

Hvis ett eller flere måltider dekkes etter regning eller er påspandert, skal det gjøres trekk i godtgjørelsen.

 • Trekk for frokost - 20 prosent av diettgodtgjørelsen 
 • Trekk for lunsj - 30 prosent av diettgodtgjørelsen 
 • Trekk for middag - 50 prosent av diettgodtgjørelsen

 

Måltidsfradrag skal kun trekkes fra når måltidet er fullverdig. Det vil si at man kan spise seg normalt mett. Flymat er for eksempel ikke regnet som et fullverdig måltid.

Nattillegg - innenlands

Hvis den ansatte sørger for overnatting selv (for eksempel privat overnatting) kan det utbetales en trekkfri godtgjørelse på kr 430,- per døgn. Ved overnatting på tog, båt og liknende i Norge gis det ikke ulegitimert tillegg når soveplass er inkludert i billetten.

Utenlandsreise

Ved reiser i utlandet kan utbetalinger etter satser gitt i "Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge" som hovedregel utbetales trekkfritt.

Unntak: Ved bruk av egen bil kan det for reiser utenlands utbetales en trekkfri sats på kr 3,50 per kilometer.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema