Reise og diett

I utgangspunktet står arbeidsgiver og arbeidstaker fritt til å avtale godtgjøring for kost og losji på reiser i forbindelse med arbeid. Det er imidlertid klare regler for hva som kan utbetales trekkfritt.


Det er flere måter å dekke reiseutgifter på. Arbeidsgiver kan for eksempel:

  • dekke utgifter etter statens satser (utgiftsgodtgjørelse) 
  • dekke utgifter etter skattedirektoratets forskuddssatser (utgiftsgodtgjørelse)
  • dekke faktiske utgifter (utgiftsrefusjon) 
  • en kombinasjon av de ovennevnte

 

Skatteforskriften om yrkesreise/arbeidsreise

Skattebetalingsforskriften om utgiftsrefusjoner

Har du arbeidstakere som reiser i yrket, er det viktig å ha en avtale på hvordan de skal få dekket sine kostnader i forbindelse med reisen. Særavtale om dekning av utgifter til reiser og kost (statens reiseregulativ) gjelder i utgangspunktet bare for statsansatte. Mange private og offentlige bedrifter velger likevel ofte gjennom egne avtaler å knytte seg til disse reisereglene.

Tidligere var utbetalinger etter statens satser stort sett trekkfrie (trekkfritt betyr at beløpet kan utbetales uten at det trekkes skatt av det) for mottaker. Fra og med 2018 har skattedirektoratet i stor grad fastsatt egne satser for hva som kan utbetales trekkfritt. Disse satsene er noe lavere enn satsene i statens reiseregulativ. Om dere utbetaler godtgjørelser etter statens satser må utbetalingen i mange tilfeller splittes i en trekkfri og en trekkpliktig del.

Satser ved reiser innenlands:

Tekst Statens reiseregulativ - satser Skattedirektoratets trekkfrie satser
Døgndiett ved overnatting på hotell kr 754,- (733,- før 22. juni) kr 569,-
Døgndiett ved annen overnatting uten kokemuligheter (eks. pensjonat, hybel) kr 754,- (733,- før 22. juni) kr 159,-
Døgndiett på yrkesreise/tjenestereise ved annen overnatting med kokemuligheter (eks. hybel, brakke, privat overnatting) kr 754,- (733,- før 22. juni) kr 88,-
Døgndiett for langtransportsjåfører kr 0,- kr 300,-
Dagdiett – f.o.m 6 – t.o.m 12 t kr 297,- (289,- før 22. juni) kr 297,- (289,- før 22. juni)
Dagdiett – over 12 timer 552,- (537,- før 22. juni) kr 552,- (537,- før 22. juni)
Nattillegg kr 430,- kr 430,-
Bruk av egen bil inntil 10.000 km i året kr 3,90 (før 22. juni 4,10) kr 3,50

Statens reiseregulativ

Skatteetaten om forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse

Døgndiett - innenlands

På reiser med overnatting er det vanlig å utbetale døgndiett. Et døgn varer i 24 timer fra reisens starttidspunkt.

  • For reiser som varer 6 til 12 timer ut over et helt døgn, dekkes kost med kr 297,-.
  • For reiser som varer over 12 timer ut over et helt døgn, dekkes kost med kr 552,-.

Skatte-ABC om diett ved overnatting utenfor hjemmet (Skatteetaten)

Måltidsfradrag - innenlands

Det skal gjøres trekk i diettgodtgjørelsen hvis ett eller flere måltider dekkes etter regning eller er påspandert.

  • Trekk for frokost - 20 prosent av diettgodtgjørelsen
  • Trekk for lunsj - 30 prosent av diettgodtgjørelsen
  • Trekk for middag - 50 prosent av diettgodtgjørelsen

Måltidstrekk skal beregnes av kostsatsen for reiser over 12 timer med overnatting selv om reisen er en dagsreise (kr 754,- etter Statens reiseregulativ).

Måltidsfradrag skal kun trekkes fra når måltidet er fullverdig. Det vil si at man kan spise seg normalt mett. Flymat er for eksempel ikke regnet som et fullverdig måltid.

Skatte-ABC om påspandert måltidsfradrag (Skatteetaten)

Eksempel på utbetaling av døgndiett etter statens reiseregulativ med måltidstrekk

Per Hansen har avtalt med arbeidsgiver at han skal få dekket diett etter statens satser når han reiser i forbindelse med arbeidet. Det betyr at han har krav på kr 754,- i døgndiett når han reiser med overnatting. På et oppdrag i nabobyen overnatter han på hotell der frokosten er inkludert i prisen. Han skal altså trekkes 20% måltidstrekk av dietten.

I og med at dekning etter statens satser er høyere enn det som kan utbetales trekkfritt må dietten deles i en trekkfri og en trekkpliktig del.

Regnestykket blir som følger:

Statens satser kr 754,-
- måltidstrekk - frokost 20% kr 151,-
Diett til utbetaling kr 603,-
Trekkfri sats (skattereglene) kr 569,-
- måltidstrekk - frokost 20 % kr 114,-
Trekkfri utbetaling kr 455,-

Trekkpliktig utbetaling blir da differansen mellom de to beløpene (603,- og 455,-) = 148,-.

Dagdiett - innenlands

På reiser uten overnatting kan det utbetales dagdiett, så lenge oppdragsstedet er mer enn 15 km fra reisens utgangspunkt, og reisen varer mer enn 6 timer. Det er imidlertid en forutsetning at arbeidstakeren har merkostnader til kost i forbindelse reisen.

Håndverkere, selgere, sjåfører, mannskap på båter og andre som reiser en del i arbeid, vil normalt ikke ha merkostnader til kost på slike reiser, og har derfor ikke krav på dagdiett.

Nattillegg - innenlands

Hvis den ansatte sørger for overnatting selv på yrkesreise (for eksempel privat overnatting) kan det utbetales en trekkfri godtgjørelse på kroner 430,- per døgn.

Ved overnatting på tog, båt og liknende i Norge gis det ikke ulegitimert nattillegg når soveplass er inkludert i billetten.

Andre utlegg på reise

Utlegg til fly, hotell, taxi og lignende dekkes trekkfritt når det foreligger dokumentasjon for utlegget, og reisen er i forbindelse med utførelsen av arbeidet.

Kilometergodtgjørelse

Bruker arbeidstakeren egen bil på reise i oppdrag for arbeidsgiver kan det skattefritt utbetales en kilometergodtgjørelse på kroner 3,50 per kilometer. Er det avtalt godtgjørelse på reise etter statens regulativ er satsen på godtgjørelsen kroner 3,90 per kilometer fra 22. juni 2018. Det vil si at kilometergodtgjørelsen må splittes i en skattefri og en skattepliktig del.

Skatteetaten – satser bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse)

Skatte-ABC om bilgodtgjørelse (Skatteetaten)

Utenlandsreise

Ved reiser i utlandet, der arbeidstakeren bor på hotell, vil godtgjørelse til diett gitt etter "Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge" kunne utbetales trekkfritt.

Ytterligere detaljer finnes i særavtalen og skattedirektoratets forskuddssatser.

Statens særavtale utland

Statens satser utenlands

Skattedirektoratets forskuddssatser (inkludert utland)

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema