Sykepenger for selvstendig næringsdrivende

Sykepenger skal kompensere for bortfall av inntekt for deg som er arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade. Som selvstendig næringsdrivende (det vil si at du driver næringsvirksomhet i eget enkeltpersonforetak eller som deltaker i et ansvarlig selskap) har du lavere sykepengedekning enn arbeidstakere. Du kan imidlertid forsikre deg for å få bedre dekning.


Når får du sykepenger som selvstendig næringsdrivende?

Som selvstendig næringsdrivende får du 80 % av sykepengegrunnlaget fra og med 17. sykedag.(Egne regler ved koronarelatert fravær, se under)De 16 dagene telles fra du oppsøker lege, eller fra NAV får melding om arbeidsuførheten.
Det beregnes ikke sykepenger av inntekt over 6 G (for tiden kroner 638 394,-).

NAV om kompensasjon når du mister næringsinntekt på grunn av korona

NAV om sykepenger for sykefravær som skyldes korona

NAV om sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Folketrygdloven om sykepenger for selvstendig næringsdrivende

Koronarelatert fravær

Selvstendig næringsdrivende som har sykefravær som skyldes covid-19-pandemien, har rett til sykepenger. Retten til sykepenger gjelder bare så langt sykefraværet fører til tap av inntekt. I slike tilfeller utbetaler NAV sykepenger fra og med fjerde dag.(Gjelder fra 16. mars 2020). 

NAV om selvstendig næringsdrivende - hva gjelder i min situasjon

Karanteneplikt etter nær kontakt med smittet person (covid 19)

Karanteneplikt ved ankomst til Norge 

Beregning av sykepengegrunnlag for selvstendig næringsdrivende

Når NAV skal betale sykepenger må det fastsettes et sykepengegrunnlag. Dette beregnes vanligvis ut fra gjennomsnittet av pensjonsgivende inntekt for de siste tre årene du har fått skattevedtak for. Sykepengegrunnlaget er begrenset opp til seks ganger grunnbeløpet (G) (for tiden kroner 638 394,-) . Hvis du har blitt yrkesaktiv for mindre enn tre år siden, eller inntekten din på sykmeldingstidspunktet er varig endret med et avvik på mer enn 25 prosent i forhold til det beregnede sykepengegrunnlaget, vil sykepengegrunnlaget fastsettes ved skjønn.

Dersom du har inntekt både som arbeidstaker og som selvstendig næringsdrivende, blir sykepengene beregnet på grunnlag av den samlede årlige inntekten etter særskilte regler.

Frivillig sykepengeforsikring

For å oppnå bedre sykepengedekning enn 80 % fra 17. sykedag må du tegne frivillig sykepengeforsikring gjennom NAV. Det finnes tre alternative forsikringer.

Type sykepengeordning Forsikringspremie
Ordinær sykepengeordning med 80 % sykepengedekning fra 17. sykedag Ingen
Frivillig sykepengeforsikring med 80 % sykepengedekning fra 1. sykedag 2,3 % av forventet årsinntekt
Frivillig sykepengeforsikring med 100 % sykepengedekning fra 17. sykedag 1,5 % av forventet årsinntekt
Frivillig sykepengeforsikring med 100 % sykepengedekning fra 1. sykedag 7,4 % av forventet årsinntekt

Også for de frivillige sykepengeforsikringene gjelder en øvre grense for sykepengegrunnlaget på seks ganger grunnbeløpet (G), som betyr at du ikke får dekning via forsikringen for inntekter over 6 G.

Premien for frivillig sykepengeforsikring kan trekkes fra på skattemeldingen.

NAV om sykepengeforsikring for selvstendig næringsdrivende

 

Frivillig yrkesskadetrygd

Selvstendig næringsdrivende må tegne frivillig yrkesskadetrygd hos NAV for å få yrkesskadedekning. Yrkesskadedekning gir rett til særytelser ved yrkesskade.

NAV om opptak i frivillig yrkesskadetrygd med rett til særytelser ved yrkesskade

Folketrygdloven om frivillig yrkesskadetrygd for selvstendige og frilansere

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema