Sykepenger for selvstendig næringsdrivende

Sykepenger skal kompensere for bortfall av inntekt for deg som er arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade. Som selvstendig næringsdrivende (det vil si at du driver ditt eget enkeltpersonforetak eller er deltaker i et ansvarlig selskap) har du lavere sykepengedekning enn arbeidstakere. Du kan imidlertid forsikre deg for å få bedre dekning.


Når får du sykepenger som selvstendig næringsdrivende?

Som selvstendig næringsdrivende får du 75 % av sykepengegrunnlaget fra og med 17. sykedag. De 16 dagene telles fra du oppsøker lege, eller at NAV får melding om arbeidsuførheten.
Det beregnes ikke sykepenger av inntekt over 6 G (for tiden 581 298,-).

NAV om sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Folketrygdloven om sykepenger for selvstendig næringsdrivende

 

Beregning av sykepengegrunnlag for selvstendig næringsdrivende

Når NAV skal betale sykepenger må det fastsettes et sykepengegrunnlag. Dette beregnes vanligvis ut fra gjennomsnittet av pensjonspoengtallene for de siste tre årene du har fått skatteoppgjør for. Sykepengegrunnlaget er begrenset opp til seks ganger grunnbeløpet (G). Hvis næringsvirksomheten startet for mindre enn tre år siden, eller inntekten er varig endret med et avvik på mer enn 25 prosent i forhold til det beregnede sykepengegrunnlaget, vil sykepengegrunnlaget fastsettes ved skjønn.

Dersom du har inntekt både som arbeidstaker og som selvstendig næringsdrivende, blir sykepengene beregnet på grunnlag av den samlede årlige inntekten etter særskilte regler.

Frivillig sykepengeforsikring

For å oppnå bedre sykepengedekning enn 75 % fra 17. sykedag må du tegne frivillig sykepengeforsikring gjennom NAV. Det finnes tre alternative forsikringer.

Type sykepengeordning Forsikringspremie
Ordinær sykepengeordning med 75 % sykepengedekning fra 17. sykedag Ingen
Frivillig sykepengeforsikring med 75 % sykepengedekning fra 1. sykedag 2,3 % av forventet årsinntekt
Frivillig sykepengeforsikring med 100 % sykepengedekning fra 17. sykedag 2,0 % av forventet årsinntekt
Frivillig sykepengeforsikring med 100 % sykepengedekning fra 1. sykedag 9,4 % av forventet årsinntekt

Også for de frivillige sykepengeforsikringene gjelder en øvre grense for sykepengegrunnlaget på seks ganger grunnbeløpet (G), som betyr at du ikke får dekning via forsikringen for inntekter over 6 G.

Premien for frivillig sykepengeforsikring kan trekkes fra på skattemeldingen.

NAV om sykepengeforsikring for selvstendig næringsdrivende

Folketrygdloven om frivillig yrkesskadetrygd for selvstendige og frilansere

 

Søke om sykepenger

Hos NAV finner du informasjon om hvordan du søker om sykepenger og hvordan disse utbetales.

Søknad fra selvstendig næringsdrivende og frilansere om opptak i frivillig trygd med rett til særytelser ved yrkesskade

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema