Betaling av forskotstrekk og arbeidsgjevaravgift

Som arbeidsgjevar må du rekne ut og betale forskotstrekk (skattetrekk) og arbeidsgjevaravgift av lønnsutbetalingar. Betaling av forskotstrekk og arbeidsgjevaravgift vert gjort seks gonger i året


Utsett innbetaling av arbeidsgjevaravgift

Som eit tiltak for å lette likviditeten for bedriftene på grunn av den pågåande pandemien vert innbetaling av arbeidsgjevaravgift for 2. termin utsett frå 15. mai til 15. august 2020.

Skatteetaten om utsatt frist for betaling av arbeidsgiveravgift

Fristar for betaling:

1. termin – 15. mars
2. termin – 15. mai
3. termin – 15. juli
4. termin – 15. september
5. termin – 15. november
6. termin – 15. januar

Fell fristen på ei helg eller ein helligdag er det første kvardag etter fristen som gjeld.

Grunnlag

Grunnlaget for kva du skal betale finn du i a-meldinga som du har levert dei to føregåande månadene.

Kven skal du betale til?

Betalinga vert som hovudregel gjort til Skatteetaten. Når du leverer a-meldinga får du ei tilbakemelding der kontonummer, KID og kven du skal betale til går fram. Tilbakemeldinga finn du i "Innboksen" i Altinn eller i lønnssystemet. Du må sjølv summere dei to månadene før betaling.

Skatteetaten om betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema