Når må virksomheten slettes?

Hvis det ikke lenger drives næringsvirksomhet bør det slettes. Inntil du melder fra om sletting vil myndighetene legge til grunn at du har en virksomhet å rapportere om, og du må fortsatt levere lovpålagte skjemaer.


Her er noen krav det er lett å glemme hvis man ikke avvikler og sletter virksomheten:

Du må fortsette å sende inn skattemelding for formues- og inntektsskatt og eventuelt næringsoppgave hvert år (med null i omsetning). Er virksomheten din regnskapspliktig må du sende årsregnskapet til Regnskapsregisteret i Brønnøysund, selv om det ikke har vært drift i regnskapsåret. Har du et aksjeselskap må også aksjonæroppgaven sendes inn.

Merverdiavgiftspliktige virksomheter må fortsatt sende inn skattemelding for merverdiavgift. Siden det ikke har vært omsetning i terminen, sendes det inn en såkalt "null-oppgave". Hvis du vet at du ikke vil ha avgiftspliktig omsetning, kan du søke Skatteetaten om sletting fra Merverdiavgiftsregisteret.

Har du hatt ansatte, må du sørge for at alle arbeidsforhold er registrert med en sluttdato. Så lenge du har aktive arbeidsforhold må du sende inn a-melding hver måned.

I skjemaer fra Statistisk sentralbyrå er det gjerne en egen rubrikk der du opplyser om virksomheten er midlertidig ute av drift i den perioden spørsmålene gjelder. Husk likevel å rette opp navn, adresser og lignende og sjekk hvilke andre spørsmål som fortsatt angår deg.

Du må også melde fra om endringer i de registrerte opplysningene i Enhetsregisteret.

Å overse enkelte av disse rapporteringspliktene kan medføre konsekvenser i form av gebyr. Ønsker du å unngå denne risikoen kan det være fornuftig å slette virksomheten.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema