Hvordan finansiere oppstarten?

Å finansiere en virksomhet vil si å skaffe nok kapital til å starte og drive denne. Riktig finansiering er med på å gjøre oppstarten og den første tiden lettere for deg.


To måter å finansiere oppstarten på

Det er normalt to måter å finansiere oppstarten på: egenkapital og lån. Egenkapital kan i tillegg til penger være utstyr. Eget utstyr må verdsettes før det kan tas inn som eiendel i bedriften.

Hva må finansieres?

En viktig avklaring er å finne ut hva og hvor mye kapital du vil trenge for å finansiere oppstarten. Beløpet kommer du fram til ved å lage en oversikt over kapitalbehovet. Her beregner du hva du trenger av utstyr, andre oppstartskostnader og eventuelt driftskapital for å dekke løpende utgifter i tiden før du begynner å få inntekter.

Hvor mye kan jeg låne?

Trenger du å låne penger til å finansiere oppstarten krever banken/långiver normalt at du har egenkapital. Banken krever vanligvis sikkerhet for lånet, for eksempel i form av pant i fast eiendom. Størrelsen på lånet og sikkerheten du har kan avgjøre hvor stor del av finansieringen som må være egenkapital. Regn med minst 20 - 25 % i egenkapital.

Kan jeg søke på støtteordninger?

I noen tilfeller kan du søke om støtte til både planlegging og oppstart av næringsvirksomhet. Dette er unntakstilfeller, men det finnes støtteordninger å søke på. Har du en idé som representerer noe nytt, og ikke er i direkte konkurranse med andre, er sjansen for å få støtte større. Du kan søke om støtte hos for eksempel Innovasjon Norge.

Egeninnsats

Søker du støtte vil det normalt være krav til at du har en viss egenkapital. Størrelsen på egenkapitalen kan være forskjellig for de ulike støtteordningene. For å få nok egenkapital kan du i finansieringsplanen din legge inn egeninnsats som en del av den totale finansieringen. Denne kostnaden må være i samsvar med førte timelister multiplisert med avklart timesats fra de som yter støtte. Egeninnsats kan være eget arbeid med markedsavklaring og testing av produkter, og skal legges inn i regnskapet.

Innovasjon Norge - slik skaffer du penger

 

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundestøtte 800 33 840
Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema