Hvordan finansiere oppstarten?

Å finansiere en virksomhet vil si å skaffe nok kapital til å starte opp og drive foretaket. Riktig finansiering er med på å gjøre oppstarten og den første tiden lettere for deg slik at du klarer å betale dine forpliktelser.


Den vanligste måten å finansiere oppstarten på er gjennom egenkapital og lån. Det er også mulig å skaffe seg eksterne investorer. Dette kan være venner, familie eller profesjonelle investorer. I retur kan disse for eksempel få tilbud om eierandeler i selskapet.

I tillegg er det mulig å skaffe seg investorer eller gjennom for eksempel "Crowdfunding" (nettverksfinansiering ved innsamling av penger) om du har en idé som er interessant for markedet. Det offentlige har også en rekke støtteordninger som du under visse forutsetninger kan søke på.

Hva må finansieres?

En viktig avklaring er å finne ut hvor mye kapital du vil trenge for å finansiere oppstarten. Beløpet kommer du fram til ved å lage en oversikt over kapitalbehovet (oppstartskostnader). Her beregner du hva du vil trenge av utstyr, andre oppstartskostnader og eventuelt driftskapital for å dekke løpende utgifter i tiden før du begynner å få inntekter. Etter at kapitalbehovet er beregnet må du begynne å arbeide med finansieringen.

Egenkapital

Sørg for å ha nok egenkapital for å få en sunn finansiering av ditt prosjekt. Egenkapitalen bør være mist 20 - 25 % av kapitalbehovet. Egenkapital kan i tillegg til penger og verdier i eiendom være utstyr. Eget utstyr må verdsettes før det kan tas inn som eiendel i bedriften.

Egeninnsats som egenkapital

Søker du støtte vil det normalt være krav til at du har en viss egenkapital. Størrelsen på egenkapitalen kan være forskjellig for de ulike støtteordningene. I finansieringsplanen kan du legge inn egeninnsats som en del av den totale finansieringen. Denne kostnaden må være i samsvar med førte timelister multiplisert med avklart timesats fra de som yter støtte. Egeninnsats kan være eget arbeid med markedsavklaring og testing av produkter. Dette skal legges inn i regnskapet.

Låne penger

Trenger du å låne penger til å finansiere oppstarten er det mulig å søke din bank eller andre finansieringsinstitusjoner om lån. Vær oppmerksom på at lånegiver krever sikkerhet for lånet, for eksempel i form av pant i fast eiendom, varelager eller i utstyr. God sikkerhet gir bedre rentebetingelser enn dårlig eller usikker sikkerhet (som for eksempel et varelager).
Ønsker du å låne penger i bank er det viktig at du møter forberedt til møter og kan legge fram realistiske budsjett og vise til at det er et behov i markedet for ditt prosjekt. En gjennomarbeidet forretningsmodell er et godt utgangspunkt for din samtale med banken i tillegg til forretningsplan og realistiske oppstartsbudsjetter.

Støtteordninger

Det finnes en rekke offentlige støtteordninger å søke på for deg som er i planleggingsfasen og for virksomheter som er kommet i gang. Har du en idé som representerer noe nytt, og ikke er i direkte konkurranse med andre kan du søke om støtte hos for eksempel Innovasjon Norge. Du kan også sjekke ut om din kommune har kommunale eller lokale tilskuddsordninger som det er mulig å søke på.

Egeninnsats

Søker du støtte vil det normalt være krav til at du har en viss egenkapital. Størrelsen på egenkapitalen kan være forskjellig for de ulike støtteordningene. For å få nok egenkapital kan du i finansieringsplanen din legge inn egeninnsats som en del av den totale finansieringen. Denne kostnaden må være i samsvar med førte timelister multiplisert med avklart timesats fra de som yter støtte. Egeninnsats kan være eget arbeid med markedsavklaring og testing av produkter, og skal legges inn i regnskapet.

Kan du få finansiering fra Innovasjon Norge?

Crowdfunding

Med crowdfunding kan du finansiere oppstarten med bidrag fra mange, både privatpersoner og virksomheter. I tillegg gir denne metoden deg også gode tilbakemeldinger fra markedet på om ditt prosjekt har et markedspotensial.

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundestøtte 800 33 840
Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema